Komplikace s propojením

Situace ohledně propojení s mobilními sítěmi se zkomplikovala po uzavření dohody s Českým Mobilem, která od 1. 7. st...


Situace ohledně propojení s mobilními sítěmi se zkomplikovala po uzavření
dohody s Českým Mobilem, která od 1. 7. stanovuje ceny za propojení na cca 0,70
Kč (odhad dle odpovídajícího rozhodnutí ČTÚ) pro terminaci v síti ČT a 3 Kč za
terminaci v síti mobilního operátora. Protože s ostatními operátory není
uzavřena platná smlouva, označil ČT uvedené ceny za na trhu obvyklé a používá
je i pro účtování s nimi. RadioMobil se již kvůli tomuto kroku obrátil na ČTÚ.
Horkým problémem jednání s ostatními fixními operátory bylo dělení příjmů
plynoucích z přístupu k Internetu. Dne 4. 9. vydal ČTÚ v této otázce své
rozhodnutí, které je k dispozici na www.ctu.cz. Zatím nevyřešeno zůstává dělení
příjmů z volání na zelené linky, kde ČT navrhuje stejný podíl na výnosech jako
u běžného hovoru, a audiotexové služby. Plnění požadavků vyplývajících z nového
telekomunikačního zákona (mj. volba operátora pro jednotlivý hovor od 1. 7.
2002 a přednastavení operátora a přenositelnost čísel o půl roku později)
probíhá podle představitelů ČT podle plánu. V současnosti zbývá pro
digitalizaci cca 10 % přípojek.
1 1416 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.