Komu přednost?

V Sillicon Valley říkají, že přednost při poskytování pracovních příležitostí by měli mít zásadně jen takoví...


V Sillicon Valley říkají, že přednost při poskytování pracovních příležitostí
by měli mít zásadně jen takoví lidé, kteří jsou mladí, ovládají nejnovější
programovací jazyk, jsou ochotni pracovat i 80 hodin týdně, a souhlasí s tím,
že mají nižší plat, než je standard.
Steve D. Schultz, 48letý programátor strávil v tomto regionu, kde se nachází
nejvíce firem vyspělého odvětví elektroniky a informatiky na světě, plodných 5
let vyplněných poctivou a nápaditou prací na softwaru pro jednu velkou
farmaceutickou společnost. Pak mu z vedení firmy oznámili, že mu smlouvu
neobnoví, protože namísto něho najímají mladšího programátora z Tchaj-wanu,
kterému budou platit nikoli 160 000 dolarů ročně (jako Schultzovi), nýbrž 80
000 dolarů. Nový kolega byl s poloviční odměnou samozřejmě velmi spokojen.
Vítězí mládí všude?
Platí snad tyto podmínky z kalifornského údolí i pro ostatní země, pro ostatní
kontinenty? Nezakládá se tam trend, který se projeví i na našem starém
kontinentu? Nebude i u nás již brzy vévodit jako klíčová otázka teze dát
přednost jen mladším a ochotnějším déle pracovat a za méně peněz?
V Evropě již vskutku panuje atmosféra, za které se zejména průmysloví dělníci s
nižší kvalifikací vzdávají svých představ o celoživotně zajištěném a dobře
placeném zaměstnání u jednoho podniku. V zemích Evropské unie se odhaduje, že v
nadcházejících osmnácti měsících mají být propuštěny asi 2 miliony dělníků, což
představuje 5 % veškeré industriální pracovní síly.
To by pak mělo nejvíce postihnout Německo a Francii, kde jsou platy nejvyšší a
sociální zabezpečení nejlepší. Vždyť na rozdíl od shora uvedených námětů na
80hodinový pracovní týden v Kalifornii, zde je uzákoněno 48 hodin s tím, že ve
Francii a Itálii nyní plánují už jen 35hodinový pracovní týden. Někteří
prognostikové se tudíž obávají sociálního napětí, stávek či dokonce zneužití
této nepříznivé situace extrémními politickými stranami.
Je nutné opravdu se obávat nejhoršího?
"Práce je stále dost pro každého," říká Roger Blanpain, jeden z právníků
belgické odborové ústředny a dodává: "Samozřejmě, že ne vždy půjde o stejný
druh zaměstnání, přičemž je někdy třeba dočasně přijmout práci na částečný
úvazek nebo jen na přechodnou dobu."
Boji s nezaměstnaností napomáhá i celkový proces restrukturalizace ve vyspělých
zemích. Nové příležitosti skýtají malé a střední firmy, které se zabývají nejen
výrobou, ale také službami, z nichž některé jsou zcela nové a mezi zákazníky
vyvolávající až překvapivě značný zájem. Například ve Spojených státech dnes
pouze jeden ze 4 zaměstnaných lidí pracuje ve výrobě, v Německu je tento poměr
čtyři ku deseti. Celá jedna čtvrtina Američanů v současné době pracuje v
obchodech, hotelech a restauracích. V Německu se stejnými aktivitami živí 15 %
pracujících. Jen v západní Evropě bylo takto za posledních 5 let vytvořeno na 1
milion nových pracovních příležitostí. Jistě, mladí mají "zelenou", ale nijak
to neznamená, že by jejich starší kolegové byli automaticky vyřazováni.
Není sporu o tom, že mladí lidé a zejména ti, kteří pracují v
nejprogresivnějších oborech, mají lepší vyhlídky než ti, kteří jsou starší a
pracují v odvětvích, která ovšem nikoliv jejich vlastní vinou zastarala. Na
druhé straně ovšem nelze vnucovat všem rádoby "manažersky módní" názory, že je
člověk odepsán, pokud mu není dvacet a nepracuje zrovna v počítačích. Je přece
už ze samotných dějin dokázáno, že vzdělaný člověk, který rychleji a důsledněji
poznává svět a jeho zákony, než člověk nevzdělaný, se dokáže lépe přizpůsobit
změněným životním podmínkám. Více vědomostí uspořádaných v logickém celku by mu
měly umožnit větší nadhled i přístup k informacím s jejich komplexním
hodnocením jako záruky, že jen díky takové kvalitě myšlení lze osvětlit cestu k
novým a dosud nepoznaným aktivitám, uspokojujícím všechny stávající a
vyvolávajícím nové potřeby člověka.
Cesta k řešení otázek vyvolaných úbytkem pracovních příležitostí v jedné
oblasti tedy určitě vede přes vzdělávání, nechť je to v rámci firmy nebo i
vlastní pílí. Šancí je k tomu dnes celá řada od zdokonalovacích kurzů ve svém
oboru, přes rekvalifikaci na jinou profesi až po studium cizího jazyka. Věk a
původní zaměření nerozhoduje. Přednost mají všichni. Všichni ti, kdo při
překonávání problémů hledají způsoby a nikoliv důvody.
8 1707 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.