Komunikace bez hranic s MS Exchange 2000 Serverem

I když uběhla již poměrně dosti dlouhá doba od uvedení nové generace operačního systému Windows 2000 společnosti M...


I když uběhla již poměrně dosti dlouhá doba od uvedení nové generace operačního
systému Windows 2000 společnosti Microsoft, aplikační nadstavby pro jeho
serverovou variantu plně využívající nově přepracovaný systém správy
uživatelských účtů a domén se na scéně začínají objevovat teprve nyní. Víceméně
vás asi nepřekvapí, že jako jeden z prvních je na trhu k dispozici nástroj
pocházející ze stejné dílny jako samotný operační systém, konkrétně produkt MS
Exchange 2000, určený pro elektronickou komunikaci a skupinovou spolupráci.
Nově nabízená verze pak kromě již standardních komunikačních služeb nabízí
výraznější zjednodušení správy, obsluhy a široké možnosti vývoje aplikací
včetně webových.
Celkem je MS Exchange 2000 Server dodáván ve třech provedeních. První dvě plní
funkci klasického komunikačního a groupwarového prostředí, zatímco třetí je
specializována na systémy elektronických konferencí a slouží jako další
nadstavba prvních dvou verzí.

Server a Enterprise Server
První dvě zmíněné verze aplikačního serveru MS Exchange se vzájemně liší
především v některých nabízených službách. Základní varianta na rozdíl od
Enterprise nabízí totiž k použití pouze jedinou 16GB databázi na server,
nepodporuje služby clusteringu, distribuované konfigurace a rovněž funkce
chatu. V nabídce dostupných konektorů pak schází X.400. Všechny tyto služby
naopak Enterprise zahrnuje, a nabízí tak například nejen neomezenou velikost
databáze, ale i jejich větší počet na jednom serveru. V případě využívání
dvoucestného clusteringu (znamenajícího rozkládání zátěže na více počítačů) je
ovšem nutné počítat také s požadavkem na výkonnější verzi operačního systému MS
Windows 2000 Advanced Server. Velmi výrazně se odlišují i licenční práva v
rámci základní dodávky a samozřejmě také ceny. Zatímco MS Exchange 2000 Server
zahrnuje standardně 5 klientských licencí a je nabízen za ceny těsně nad 50 000
Kč (bez DPH), verze Enterprise disponuje sice v základu 25 klientskými
licencemi, ovšem za ceny téměř 270 000 Kč (bez DPH, ceník AutoContu). V každém
případě je zřejmé, že nejde o žádné levné prográmky k domácímu použití, čímž se
ale poměrně výrazně oslabuje i jedna z obchodních předností, kterou předchozí
verze vůči konkurenci měly.
Na druhou stranu je pravdou, že MS Exchange 2000 Server nabízí za tuto cenu
celou řadu užitečných vlastností, které vývoj opět posunují vpřed. Zde se jedná
především o zmíněnou plnou integraci s Active Directory dovolující
administrátorům na rozdíl od Windows NT a Exchange 5.5 udržovat pouze jedinou
společnou databázi uživatelů a skupin, obsahující kompletní záznamy pro
přístupy do sítě, pošty, adresaci, sdílení dat, WWW, nastavení oprávnění apod.
To výrazně snižuje náklady na údržbu systému. V případě verze Enterprise je k
dispozici nejen zmíněná neomezená velikost databáze, ale i možnost rozdělení
jedné logické na více fyzických databází. To snižuje potřebu času při
zálohování dat a samozřejmě také zvyšuje celkovou spolehlivost systému, či
zkracuje časy potřebné k obnově dat. Verze Enterprise ale nabízí standardně i
další službu v podobě Chat Service s podporou protokolů IRC a IRCX. To dovoluje
vytvářet na této platformě on-line diskuzní fóra při možnosti použití
libovolného klientského prostředí s podporovaným typem protokolu.
Významného vylepšení se dostalo také přenosovým službám na bázi SMTP, které
jsou nyní daleko odolnější vůči poruchám během komunikace mezi servery.
Nezanedbatelné vylepšení nastalo i na úrovni spolupráce s WWW aplikacemi,
poskytující nyní kromě již standardního přístupu k e-mailu pomocí browseru a
funkce OWA (Outlook Web Access) i řadu dalších služeb, a to díky novému
nástroji Web Store. Ten představuje společný bod pro sdílení informací
ukládaných prostřednictvím e-mailů, dokumentů a aplikací. Integruje obsah
webových stránek a dokumentů, služby pro výměnu zpráv a také služby workflow
(oběh dokumentů). Všechny tyto vlastnosti zaručují snadný přístup k informacím
bez speciálních nároků na klientský software, výraznější integraci s prostředím
MS Office 2000 a zrychlené vyhledávání informací prostřednictvím nově
integrovaného indexování dokumentů. Rychlejší přístup k informacím zajišťuje i
možnost využívání zjednodušeného URL adresování, komplexnější integraci s IIS
serverem, nástrojem pro tvorbu WWW stránek FrontPage a využívání řady dalších
služeb. Lepšímu využití dostupných informací pak bezesporu přispívá i podpora
moderních verzí protokolů typu XML. Vraťme se však ještě k základním
vlastnostem, společným oběma verzím systému, z nichž mnohé byly k dispozici i v
předchozích variantách. Tou hlavní je funkce klasického poštovního serveru,
schopného pracovat s protokoly SMTP, POP3 a IMAP4. Nechybí ani podpora
diskuzních skupin pomocí NNTP protokolu a webového přístupu prostřednictvím
HTTP. Možnost plného využití všech funkcí ovšem zajišťuje již standardně
rozhraní MAPI a odpovídající typ klienta. To kromě elektronické pošty dovoluje
plnohodnotně a v on-line režimu pracovat s kalendáři, úkoly, kontakty,
poznámkami, veřejnými složkami (vývěskami) apod. Bohužel ani v této verzi není
(stejně jako v předchozích) k dispozici speciální typ účtu pro snadné plánování
využití zdrojů (místnosti, technika, vozidla apod.). I u Exchange 2000 je tedy
nutné pro tento účel využívat standardních, byť speciálně založených,
uživatelských účtů s delegováním automatického schvalování požadovaných termínů
na některého z uživatelů. Co je naopak novinkou, je podpora tzv. okamžité
výměny zpráv (Instant Messages), což je ekvivalent ke známému systému ICQ. To
dává možnost okamžité (on-line) komunikace, informovat se o přítomnosti
adresáta na pracovišti, respektive jeho připojení k serveru atd. Okamžitá
odezva je přitom prakticky srovnatelná s telefonním hovorem. Jako klienta je
ovšem nutné pro tuto službu použít na CD--ROMu dodávanou verzi MSN Messenger
Service 2.2.

Conferencing Server
Třetí z řady produktů MS Exchange 2000 je zaměřen na organizaci a řízení
datových, hlasových a videokonferencí mezi libovolně umístěnými uživateli ve
všech společnostech bez ohledu na jejich velikost. Jednoznačně jde tedy opět o
rozšíření možností komunikace v reálném čase. Produkt může být nasazen jednak
přímo ve spojení s výše popisovaným systémem MS Exchange 2000 Server, nebo
samostatně ovšem za předpokladu, že doména obsahuje alespoň jeden MS Exchange
2000 Server a jeden Windows 2000 Server. Jedná se tak prakticky o nadstavbu
základního komunikačního systému.
Systém datových konferencí přitom nezajišťuje pouze současné propojení více
uživatelů, ale například i sdílení aplikací s jinými uživateli, což dává
možnost prohlížet shodná data a vidět akce osoby, jež aplikaci sdílí (např.
PowerPoint). V případě režimu vzájemné spolupráce pak mohou i jiní účastníci
diskuze zasahovat do úprav dat. Datové konference samozřejmě zahrnují i
standardní služby textových diskuzí, vývěsek či přenosu souborů. Při provozu
služeb audio a videokonferencí je využíváno rozhraní TAPI 3.0, což ve
spolupráci s Multicast technologií na bázi IP dovoluje zapojit do
vnitropodnikových videokonferencí daleko více účastníků, než bylo doposud běžné.
Další důležitou vlastností je správa plánování pomocí služby Conference
Management Service. Ta dovoluje celkovou koordinaci různých konferenčních
technologií a správu konferenčních prostředků. Systém sleduje plánované
konference a poskytuje administrátorům možnost řízení přístupu účastníků na
konferenci. Pro uživatele přináší služba snadný přístup do konference jediným
kliknutím a plnou integraci jejich kalendářů, přičemž plánování lze provádět z
aplikace Outlook nebo z WWW prohlížeče zobrazením OWA na Exchange Serveru.
Uživatelé se mohou účastnit konferencí také přes prohlížeč pomocí komponenty
Microsoft ActiveX v aplikaci NetMeeting nebo pomocí jiného klienta splňujícího
požadavky kompatibility s T.120. Výhodou je možnost kombinovat libovolný počet
typů konferencí a zpřístupnit je účastníkům konference okamžitě po připojení.
Řešení konferencí s produktem Exchange 2000 Conferencing Server takto poskytuje
daleko širší možnosti než typ peer-to-peer. Při použití produktu NetMeeting
zapojeného do prostředí peer-to-peer se mohou konference účastnit pouze dva
uživatelé. Ve srovnání s tím může Exchange 2000 Conferencing Server připojit
více uživatelů, snadněji se provádí správa přístupu. Samozřejmostí je rovněž
plná integrace Exchange 2000 Conferencing Serveru spolu s dalšími prostředky
Exchange 2000 a Windows 2000 v Microsoft Active Directory.
Conferencing Server lze pořídit za ceny těsně nad 200 000 Kč bez DPH. To ve
výsledku, s ohledem na nutnost vlastnit i licenci na samotný MS Exchange 2000
Server a samozřejmě také MS Windows 2000 Server, znamená reálnou možnost
dosažení půlmilionových nákladů na softwarovou část komunikačního a
konferenčního serveru, byť poskytujícího široký sortiment služeb a mnohdy
ojedinělé vlastnosti.

Požadavky, instalace, integrace
Jak se celkem oprávněně dá předpokládat, je nová verze MS Exchange 2000 těsně
navázána na nový operační systém. A to dokonce takovým způsobem, že minimálním
požadavkem je alespoň serverová verze MS Windows 2000, opatřená navíc i první
variantou Service Packu a aktivovanou službou Active Directory. Žádný jiný
systém instalační utilita nepovažuje za dostatečný a proces instalace se
jednoduše nespustí. Z hlediska hardwaru nejsou sice požadavky tak přísné, neboť
v dnešní době minimální uváděná konfigurace s procesorem Pentium 133 MHz, 128
MB operační paměti a 200 MB na systémovém, respektive 500 MB na cílovém
instalačním disku není ničím výjimečným, ale reálné nároky leží daleko výše.
Tak například doporučené minimum operační paměti je 256 MB a systém samozřejmě
nepohrdne ani výrazně vyššími hodnotami. Pokud nepatří uživatelé a správce mezi
obzvláště trpělivé osoby, procesor či procesory na úrovni Pentia III s co
nejvyšší taktovací frekvencí budou také rozhodně přínosem. Skutečné nároky na
kapacity disků pak bezesporu vycházejí z reálné intenzity komunikace a způsobu
využívání vlastností systému pro ukládání nejrůznějších dat.
Neméně důležitým, jako je vybavení odpovídajícím hardwarem, je ovšem v tomto
případě i správná analýza současných a odhad budoucích komunikačních potřeb
společnosti, která MS Exchange 2000 Server nasazuje. Důvodem je již zmíněná
silná provázanost na Active Directory. Nový způsob uspořádání domén do stromů a
lesa totiž sice na jedné straně výrazně ulehčuje správu systémů z tzv. "jednoho
bodu", ale zároveň na straně druhé představuje daleko větší komplikace při
případných reorganizacích sítě a poštovního systému. Služba Active Directory
ovšem není jedinou, kterou systém MS Exchange 2000 z prostředí Windows využívá
patří sem i síťové protokoly, služba webového serveru, služby DNS či NNTP.
Podle předpokládaného využití je tedy nutné zvážit, co vše bude v přípravných
krocích nutné instalovat. Průběh instalace samotné je již dle mého názoru
oproti fázi příprav velmi jednoduchý.
Samozřejmostí je i u této varianty Exchange serveru možnost přechodu z jiného
poštovního či groupwarového systému prostřednictvím nástrojů k migraci
uživatelských kont a poštovních boxů. Jestliže vaše společnost již užívá
některou z verzí MS Exchange Serveru (4.0, 5.0, 5.5), jsou pro takovýto případ
dodávány spolu s instalačním CD i další média pro případný prvotní upgrade na
Exchange 5.5 a Service Pack 3, protože až tato úroveň je výchozí k úspěšnému
přechodu na MS Exchange 2000 Server. Instalace či upgrade produktu ale není
jedinou změnou, která v rámci operačního systému nastává. Stejně jako u
předchozích, i u této verze myslel výrobce na potřebu zálohování a během
instalace dochází i k upgradu nástroje MS Backup, obsaženého standardně ve
Windows 2000. Ten následně nabízí kromě možnosti klasické zálohy souborů i
možnost zálohy obsahu databází systému MS Exchange včetně struktury
uživatelských účtů, veřejných složek apod., a to vše za plného provozu.
Rozšíření se ale dočká i administrátorská konzole Windows 2000 a v nástrojích
pro správu přibude několik nových ikon, souvisejících právě s MS Exchange 2000.
Součástí dodávky finálního produktu na rozdíl od vývojových verzí není jen
systém samotný, ale i klientská aplikace v podobě MS Outlooku 2000 SR1 pro
Windows a verze 8.2.2 pro Macintosh. Dále je v balení dodáván MS Office 2000
Developer Tools 1.5 pro vývoj aplikací, a to včetně možností vývoje aplikací
typu Workflow. Každý z produktů doprovází bohatá dokumentace v elektronické
podobě, která vás může s pomocí mnoha názorných příkladů přivést k vhodnému
řešení vlastních požadavků.
Shrnutí
Microsoft Exchange 2000 Komunikační software
Plus: množství funkcí
Minus: cenové relace
Zapůjčil: Microsoft Novodvorská 1010/14B, Praha 4 www.microsoft.cz
Cena (bez DPH):
MS Exchange 2000 Server
49 990 Kč (vč. 5 licencí)
MS Exchange 2000 Enterprise Server 269 990 Kč (vč. 25 licencí)
MS Exchange 2000 Conferencing Server 192 990 Kč (podle ceníku společnosti
Autocont)
1 0066 / wep

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.