Komunikace s českou celní správou

Celní řízení, podávání statistických hlášení Intrastat, hlášení přepravy zboží s dočasným osvobozením od p...


Celní řízení, podávání statistických hlášení Intrastat, hlášení přepravy zboží
s dočasným osvobozením od platby spotřební daně lze dnes provádět elektronicky.
Zejména z historických důvodů Celní správa ČR k vzájemné výměně elektronických
zpráv ještě používá takzvaných VAN (Value Added Network) operátorů. Seznam
certifikovaných operátorů a především podmínky, které musí dodržovat, mohou
zájemci nalézt na webových adresách www.cs.mfcr.cz (v sekci Clo on-line/ECR/VAN
operátoři a podmínky provozu). Není ale v reálné moci celní správy regulovat
způsoby připojení mezi deklaranty a VAN operátory. Česká celní správa do
způsobu připojení deklarant/VAN operátor nezasahuje, a to včetně bezpečnostních
požadavků ty jsou nastaveny a vyžadovány pouze pro rozhraní VAN operátor/celní
správa.
Služby nabízené VAN operátory jsou sice pro celní správu bezplatné, ale pro
celní deklaranty a respondenty jsou jimi zpoplatněné. A o službě, kterou si
platíte, máte právo rozhodovat, a to minimálně tak, že si zvolíte jiného VAN
operátora, který splní příslušné bezpečnostní požadavky.
Alternativní komunikace
Jaké jsou alternativní možnosti elektronické komunikace s celní správou a jaká
je celková politika v této oblasti? Pro přímé podávání celních prohlášení
(včetně zaručeného elektronického podpisu a celkové správy stavů celních
prohlášení) je veřejnosti k dispozici také takzvaný webový klient, a to zdarma.
Naleznete jej rovněž na webové adrese www.cs.mfcr.cz (Clo on-line). Zatím je
omezen na režim Tranzitu, ale ještě v letošním roce přibude celní režim Vývoz.
Hlášení Intrastat lze již dnes podávat přes Portál veřejné správy (více
informací najdete na adrese www.cs.mfcr.cz Clo on-line/Intrastat). Také pro
agendu Intrastatu přibude v letošním roce webový klient, který bude zdarma k
dispozici na webu celní správy. Tím bude připraveno prostředí pro postupný
útlum a odstavení dnes většinou používané aplikace IDES, která je sice
poskytována zdarma a je garantována celní správou, ale principiálně může být
pro klienty celní správy obdobným bezpečnostním problémem, jaký je popsán ve
zmiňovaném článku.
Při řešení konkrétních problémů lze využít služeb helpdesku české celní správy,
který je pro celní řízení k dispozici 24 hodin po 7 dnů v týdnu, a pro
spotřební daně a Intrastat v režimu 8 x 5 (8 hodin v pracovní dny). V roce 2005
celní správa veřejně oznámila zahájení politiky migrace od VAN operátorů směrem
k otevřenému a zajištěnému prostředí Portálu veřejné správy. Vzhledem k vyšším
požadavkům na délku trvání transakce (pro některé celní režimy to jsou řádově
roky), složitosti scénářů výměny elektronických zpráv v některých případech
(například následuje-li elektronické pátrání po nedodaném zboží pod celním
dohledem), je třeba funkční povýšení transakční části Portálu veřejné správy.
První aktivity, dnes už v kompetenci Ministerstva informatiky, již byly učiněny.
(pal) 6 1143

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.