Koncentrovaná energie

DEFINICE Baterie přeměňují energii vznikající z chemické reakce na energii elektrickou, kterou mohou být napájena p


DEFINICE
Baterie přeměňují energii vznikající z chemické reakce na energii elektrickou,
kterou mohou být napájena přenosná elektronická zařízení.
Je až neuvěřitelné, z čeho všeho můžete vyrobit baterii. V podstatě můžete
klidně zkonstruovat hodiny poháněné dvěma bramborami. Ale začneme-li hovořit o
přenosných elektronických zařízeních, držme se raději technologií, které
najdeme v místním obchodě s radiotechnikou.
Některé baterie se po upotřebení vyhazují, zatímco jiné (akumulátory) se mohou
dobít a znovu použít. U mnoha zařízení od kapesních svítilen přes
radiopřijímače po některá PDA (Personal Digital Assistant) se používají baterie
alkalické. Hodinky a sluchadla pro nedoslýchavé pohánějí rtuťové články, které
představují vážné ekologické riziko. Alkalické baterie kdysi také mívaly značný
obsah rtuti, ale dnešní typy těchto článků ji již neobsahují. Nejznámější
opakovaně dobíjené baterie jsou olověné baterie jsou výkonné, finančně
nenáročné, ale také těžké a objemné. Bezvadně se hodí pro auta, ale těžko se
dají použít jinde. Dalším dobře známým typem baterií jsou nikl-kadmiové baterie
(Ni-Cad) najdete je v mobilních telefonech, v počítačích do ruky, v hračkách i
v dalších přenosných elektronických zařízeních. Tyto relativně levné články lze
nabíjet až 1 500krát. Z ekologického hlediska jsou bezpečnější
nikl-metal-hydridové baterie (NiMH), které se používají v malých přenosných
zařízeních a levnějších laptopech, ale jejich frekvence dobíjení dosahuje pouze
jedné třetiny v porovnání s bateriemi nikl-kadmiovými. V dnešní době se u
laptopů a mobilních telefonů většinou používají Li-Ion (lithium-iontové)
baterie, které jsou třikrát dražší než nikl-hydridové články, ale vyznačují se
vysokou koncentrací energie. Navíc se u nich neprojevuje takzvaný paměťový
efekt, a mohou se tedy nabíjet kdykoli (i tehdy, pokud ještě nejsou zcela
vybité), aniž by se snižovala jejich kapacita.
Li-Ion polymerové baterie mohou být lisovány do různých tvarů tak, aby se daly
pohodlně zamontovat do jakéhokoli mobilního zařízení, ale jejich cena je asi
dvakrát vyšší než u běžných Li-Ion článků.

Zpomalený vývoj
Dle názoru řady odborníků se vývoj baterií zpomalil právě v době, kdy je
poptávka po levnějších a lépe přenositelných zdrojích energie. Uživatelé by
samozřejmě uvítali bezplatný, trvalý zdroj energie, nejlépe s nulovou
hmotností. Realita je ovšem taková, že současné přenosné zdroje elektřiny stále
nemají zanedbatelnou velikost ani hmotnost a je třeba čekat několik hodin, než
se dobijí. Zařízení se neustále zmenšují, ale rychlejší jednotky CPU a barevné
displeje spotřebovávají pořád více energie. Výrobci zařízení proto mají
tendenci stále více spoléhat na softwarové a hardwarové vybavení, které dokáže
snižovat úbytek energie z baterie. "Energie je dnes velkým omezením pro
přenosnou výpočetní techniku," říká Craig Mathias, analytik společnosti
Farpoint Group z Massachusetts. Na rozdíl od Moorova zákona, který říká, že se
výpočetní výkon procesorů každých 18 měsíců zdvojnásobí, účinnost baterie se
podle Mathiase zdvojnásobuje každých 50 let. Budoucnost v dobíjení Dle názoru
Toma Hildnera, technika společnosti IBM, už lithiové baterie ztrácejí dech a v
dnešní době potřebujeme vylepšit jejich chemické složení. Řada firem, včetně
např. newyorské společnosti Electric Fuel, se zaměřuje na alternativní zdroje
energie, například na zinko-vzduchové (ano, skutečně zinc-air) baterie. Někteří
výrobci laptopů, počítačů do ruky a mobilních telefonů zkoušejí použít palivové
články. Je pravda, že tyto články mají schopnost zvýšit hustotu uložení
energie, ale uživatelé by s sebou museli nosit dodatečné palivo v zásobníku.
Vodík a metan, dva nejvhodnější typy paliv, jsou hořlavé látky zakázané
například v letadlech. Analytici prohlašují, že využití palivových článků je
otázkou výzkumu v příštích letech, protože zatím jsou velmi drahé a nebezpečné.
Poměrně slibná je jiná nová technologie využívající Li-Ion polymerový fosfát.
Baterie obsahující tuto látku má název Saphion a vyvíjí ji firma Valence
Technology z Texasu. Tento nový typ baterie obsahuje fosfát šetrný k životnímu
prostředí a jeho cena by měla dosáhnout jen poloviny ceny za baterii Li-Ion.

Ušetřete
Zvyšování kapacity přenosných baterií je však pouze jednou stranou problému. Na
té druhé stojí potřeba snižovat nároky spotřebiče. Společnost Research In
Motion (RIM), výrobce zařízení do ruky zajišťujících bezdrátový přenos, má
výzkumný tým, který pracuje pod heslem "Už jste dnes ušetřili svůj miliwatt?"
RIM se podle Raye DePaula, ředitele pro plánování vývoje produktů, zaměřuje na
vývoj zařízení, která využívají energii z baterií co nejefektivnějším způsobem.
Zařízení RIM se brzy stala známými pro své charakteristické šedé obrazovky.
"Barevné displeje jsou pro baterie velice neefektivní, a proto jsme se brzy
rozhodli je vůbec nepoužívat," vysvětluje DePaul. Zařízení RIM automaticky
vypínají své displeje, jakmile je uživatelé uloží do pouzdra, a tím významně
šetří energii.
Největším požíračem energie jsou u těchto zařízení realizované bezdrátové
přenosy. Společnost RIM přišla se zlepšeným řešením softwaru pro zasílání
zpráv, kdy při zadání odpovědi na přijatou zprávu neposíláte zpět celou
historii původní zprávy. Navíc patentovaná technologie komprese umožňuje RIM
zmenšit velikost přenášených zpráv (i krátkých) až na 2/5 původní délky.
Výsledkem je, že RIM BlackBerry 950 používá jedinou alkalickou baterii AA,
která za nepřetržitého provozu vydrží tři týdny. To je bezpochyby vlastnost,
která potěší mnohé uživatele. Větší RIM BlackBerry 957 pracuje s energií z
opakovaně dobíjené Li-Ion baterie, která se obvykle nabíjí v průběhu
synchronizace s PC. RIM prohlašuje, že na jedno nabití vydrží zařízení v
nepřetržitém provozu po dobu delší než je jeden týden.

Závěr
Jaké doporučení vyplývá z výše uvedených poznatků pro dodavatele IT? Poskytněte
uživatelům šetrný laptop a baterie do mobilních telefonů a dejte jim možnost je
pohodlně a rychle dobíjet. A také uživatele upozorněte, může-li dotyčné
zařízení ztratit data, pokud bude dlouhodobě přerušeno napáájení z
energetického zdroje.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.