Konec 90. let je ve znamení komunikace

Marketingovým ředitelem společnosti Lotus Development je Stanislav Rolenc. S ním jsme hovořili o premiérové účasti lo...


Marketingovým ředitelem společnosti Lotus Development je Stanislav Rolenc. S
ním jsme hovořili o premiérové účasti lotusu na veletrhu Fibex, ale zdaleka
nejen o ní.
Jak nyní vypadá prodej Notesů?
Trh groupware se celkově vyvíjí velmi dobře. Za poslední rok došlo ke
zdvojnásobení počtu uživatelů Lotus Notes, takže v současnosti máme na celém
světě 20 milionů klientů.
V České republice jsou našimi zákazníky například Coca-Cola, ČEZ, PNS, EuroTel,
ministerstvo zahraničních věcí, Parlament ČR a mnoho dalších. Je tedy zřejmé,
že naše produkty používá opravdu široké spektrum klientů.
Kolik máte prodejců a jak zajišťujete školení uživatelů?
Lotus prodává na českém trhu výhradně prostřednictvím svých obchodních
partnerů. Těch je momentálně pět desítek a k tomu čtyři distributoři. Pokud jde
o školení v ČR existuje Lotus Authorized Education Centrum, mimo něj pak
provádějí standardní školení naši obchodní partneři. Absolventi těchto kurzů
však nezískávají příslušný certifikát.
Co přinášejí nového poslední verze Domina a Notes?
Lotus Notes/Domino je již standardní a osvědčenou technoloií, u které dochází
pouze k rozšiřování možností. V závěru loňského roku jsme uvedli na trh verzi
4.6, která byla ve znamení ještě většího příklonu ke globálním komunikacím,
tedy k technologiím Internetu, Intranetu a Extranetu. Dále rozšiřujeme
platformy, na kterých Notes/Domino pracuje. Ke standardním Windows, UNIXu a
Netwaru začátkem tohoto roku přibyl Domino server pro IBM AS/400. Jak již
určitě víte, Domino server je určen jako i-net server a původní název Notes
zůstává pouze pro klasického klienta. Zajímavé pro naše zákazníky by také mohly
být původní Lotus aplikace pro Notes/Domino, jako je Domino.Doc pro správu
dokumentů a znalostní databáze, Domino.Connect pro propojení Domina s relačními
databázemi či například se SAPem, LearnigSpace pro distanční výuku a další
aplikace.
V poslední době stoupá prodej konkurenčních Exchange, čím si tento trend
vysvětlujete?
Jak jsem již uvedl, v poslední době zaznamenáváme výrazný nárůst prodeje
groupwaru a Microsoft Exchange tento trend pochopitelně kopíruje. Přestože je
Exchange odlišný systém, který vychází z principů elektronické pošty a tudíž
není přímým konkurenčním produktem pro Notes/ /Domino, jsou podle statistických
údajů jeho křivky prodeje identické s Lotus Notes, počty licencí jsou však u
Exchange přibližně poloviční.
Co je příčinou všeobecného nárustu prodeje groupwaru?
Slovo všeobecný je příliš nekonkrétní. Česká republika je zemí s rozvinutou
průmyslovou infrastrukturou a trendy rozvoje IT jsou srovnatelné se zeměmi EU.
Jestliže tedy počátek 90. let byl poznamenán masivním nákupem počítačů a
polovina 90. let znamenala nákup základního softwaru a programů pro zpracovní
ekonomických agend, pak konec tohoto desetiletí je ve znamení elektronické
komunikace a zpracování dokumentů.
Jak vidíte budoucnost javového produktu eSuite?
Vzhledem k tomu, že tuto produktovou řadu teprve pripravujeme k uvedení na trh,
je předčasné pronášet jakékoliv soudy. Přesto bych chtěl poznamenat, že eSuite
vznikl na základě rozsáhlých anylýz potřeb trhu na odlehčený kancelářský balík.
Hlavní rysem eSuite je 100% Java a centrálně spravovaný systém, který je
nezávislý na platformě a který výrazně snižuje náklady na administraci. Lotus
eSuite bude uveden ve 2 verzích: Workplace jako end-user řešení a DevPack pro
vývojáře Internet/Intranet aplikací. Pro české zákazníky je významný fakt, že
eSuite je již lokalizován do českého jazyka.
Několik slov o kancelářském balíku Lotusu, například Corel ani nedělal českou
verzi svého balíku, protože má pocit, že proti MS Office nemá šanci. Jak to
vidíte vy?
Obdobně.
Váš nový ředitel je novinář. Projevilo se nějak jeho povolání v práci firmy?
Vaše informace nejsou přesné. Dr. Bedrlík není původní profesí novinář, ačkoliv
několik let byl externím spolupracovníkem magazínu CHIP, ale konzultant, který
se podílel na několika rozsáhlych projektech IT. Tato jeho profese se projevila
spíše v rozšíření služeb Lotusu pro velké zákazníky přímým konzultingem. Lotus
Consulting je součástí organizační struktury Lotus a ve světě působil a působí
na několika velkých projektech. Pro ilustraci mohu uvést Deutsche Bank,
Deutsche Bahn, Philips, ABB, Opel a mnoho dalších. Lotus Consulting celosvětově
disponuje zhruba 800 špičkovými konzultanty na Lotus Notes/Domino se
zkušenostmi z většiny oblastí průmyslu.
Co chystáte nového na Fibex?
Samotná účast Lotusu na tomto veletrhu je novinkou. Lotus je v oblasti softwaru
pro bankovnictví tradičním producentem, ale možnosti přímé prezentace na
podobných akcích zatím nevyužil. Jak jsem se již zmínil, je horkou novinkou
Domino server pro platformu AS/400, který by měl právě v bankovním sektoru, ale
nejen v něm, představovat zajímavou možnost. Ale nebudeme raději prozrazovat
vše a necháme si další překvapení pro návštěvníky našeho stánku č. 75 v hale B,
kam srdečně zveme vaše čtenáře.
Děkuji vám za rozhovor.
8 0862 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.