Konečně něco o ASP v češtině

Po tvorbě dynamicky generovaných stránek a webových aplikací je dnes velká poptávka. Existuje několik technologií, kt...


Po tvorbě dynamicky generovaných stránek a webových aplikací je dnes velká
poptávka. Existuje několik technologií, které tvorbu dynamicky generovaných
stránek umožňují. Microsoft samozřejmě nabízí své řešení, a to pod názvem
Active Server Pages (ASP). Dosud na našem trhu chyběla kniha, která by čtenáře
do hloubky seznámila s tvorbou aplikací v ASP.
Název knihy "Programování Active Server Pages" ve mně vyvolal pocit, že celá
kniha bude o ASP. Bohužel první třetina knihy nemá s ASP vůbec nic společného.
Autoři zde čtenáře velice povrchně seznamují s webovými technologiemi
Microsoftu. Vlastně zbytečně se seznámíte s kaskádovými styly, dynamickým HTML
a zařazováním ActiveX komponent do stránek. Ukázky dynamického HTML jsou navíc
naprogramovány ve VBScriptu, takže o jejich funkčnosti si v jiných
prohlížečích, než je IE, můžete nechat jen zdát.
Tímto přístupem si sami autoři protiřečí. ASP prezentují (pravdivě) jako
systém, který umožňuje vytvářet aplikace nezávislé na prohlížeči výsledkem ASP
skriptů je obyčejné HTML, které znají všechny prohlížeče. Pokud však do
výsledku ASP skriptů přimícháte nějaké ActiveX komponenty nebo klientské
skripty ve VBScriptu, omezíte funkčnost webové aplikace pouze na uživatele
Internet Exploreru. To si dnes lze dovolit leda v intranetové aplikaci.
V další části knihy se už konečně dostanete k vlastní technologii ASP. Bohužel
z této části právě nevyzařují pedagogické a didaktické schopnosti autorů. Místo
jasných a jednoduchých příkladů, které by člověk čekal, zde naleznete popis
objektů, které ASP nabízí. Tato část knihy měla být rozhodně podrobnější a
doplněna více ukázkami.
Jelikož autoři nabyli dojmu, že po přečtení předchozí kapitoly již čtenář ASP
ovládá, předkládají v další části knihy čtyři příklady webových aplikací.
Příklady ukazují, jak pomocí programů FrontPage a Visual InterDev vytvořit
jednoduché aplikace, které většinou spolupracují s nějakou databází. V
příkladech je však samotného ASP pomálu většinu času autoři řeší problémy se
zobrazováním různých legrácek v prohlížeči pomocí DHTML a ActiveX komponent.
Užitečnější je kapitola, ve které je popsán Microsoft Transaction Server, který
umožňuje vytváření webových aplikací, které bývají hodně zatíženy velkým počtem
současně pracujících uživatelů. Závěr knihy doplňují stručné úvody do tvorby
skriptů ve VBScriptu, JavaScriptu, přehled objektů a jejich metod a vlastností
dostupných v ASP.
Poslední výtka se týká překladu. Dobrých překladů počítačových knih z
angličtiny u nás není mnoho, a bohužel ani tato kniha nepříznivý poměr
nezvrátí. Největší chybou jsou špatné překlady odborných termínů, které jen
dezorientují méně zkušené uživatele.
Jako plus je naopak nutno přičíst CD-ROM, který je součástí knihy. Kromě
instalace webového serveru a podpory ASP obsahuje i několik dalších užitečných
aplikací od Microsoftu. Na CD-ROMu naleznete i celou knihu v elektronické
podobě (anglická verze) a zdrojové texty příkladů.
Pokud vím, recenzovaná publikace je zatím jedinou knihou o ASP na našem trhu,
která je k dispozici v češtině. Jestliže se chcete naučit ASP, knihu si
pořiďte. Pokud chcete vytvářet kvalitní webové aplikace, možná se vám v tuto
chvíli spíše vyplatí použít nějakou alternativu k ASP, ke které je lepší
dokumentace v češtině.
(Scot Hillier, Daniel Mezick: Programování Active Server Pages, vydal Computer
Press, 1998, 292 stran, 346 Kč)

9 1588 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.