Konečně se telekomunikační trh rozhoupe

V Česku vznikl přímý konkurent Telecomu Klidné vody pomyslného telekomunikačního rybníku v České republice zažív...


V Česku vznikl přímý konkurent Telecomu

Klidné vody pomyslného telekomunikačního rybníku v České republice zažívají v
poslední době doslova bouři. Velký podíl na tom má bezesporu také nedávné
sloučení dvou největších lokálních alternativních operátorů GTS a Aliatelu,
kteří se teď pod společným názvem GTS Novera ucházejí o Český Telecom, jenž u
nás stále zastává dominantní postavení. O nové společnosti, jejích plánech a v
neposlední řadě také o stávající situaci a budoucnosti telekomunikačního trhu s
námi hovořil generální ředitel nově vzniklé společnosti GTS Novera Milan Rusnák.

Zhruba před měsícem došlo k uzavření procesu akvizice a k faktickému převzetí
společnosti Aliatel. Co si od sloučení s tímto telekomunikačním operátorem
slibujete?
Sloučili jsme dva největší alternativní operátory v České republice, a tím
konečně došlo k vytvoření firmy, která dokáže přímo konkurovat Českému
Telecomu. Máme moderní infrastrukturu s celorepublikovým dosahem, rozsáhlou
zákaznickou databázi a ve firemním segmentu obsluhujeme téměř jednu třetinu
trhu. Jde skutečně o novou éru v dějinách telekomunikačního trhu. Je tu konečně
přímý konkurent Českého Telecomu, který je schopný zahýbat trhem.

Mohl byste prozradit, v jaké výši se pohybovala cena akvizice?
To bohužel s ohledem na podmínky kupní smlouvy prozradit nemohu.

Jste alespoň tedy s částkou za prodej spokojeni? S cenou jsme spokojeni.
Odpovídá situaci na trhu, finančnímu zdraví Aliatelu i jeho pozici na trhu.

Jak bude vlastně vypadat vedení nové společnosti a co při jeho výběru
rozhodovalo?
Top management nové firmy je složen výhradně z vedoucích pracovníků obou
dosavadních společností. O každou pozici se mohl ucházet jak manažer z GTS, tak
i z Aliatelu. Proces byl transparentní a stejným systémem jsme postupovali i
při obsazování pozic na úrovni středního a nižšího managementu. Současný poměr
zaměstnanců z GTS a z Aliatelu je zhruba vyrovnaný. Celkem přitom bude mít GTS
Novera kolem 580 zaměstnanců.

Nově vzniklá společnost GTS Novera, stejně jako předtím obě původní
společnosti, se zaměřuje na firemní klientelu. Dokonce jste osobně na úvodní
tiskové konferenci prohlásil, že v rezidenčním sektoru nelze efektivně
podnikat. Proč si to myslíte?
Zaměřujeme se na poskytování služeb s vysokou přidanou hodnotou. Neoslovujeme
zákazníky jenom cenou, nýbrž zejména rozsahem služeb, jejich garantovanou
kvalitou a dostupností. V rezidenčním sektoru, v němž jde především o
jednoduché hlasové služby na principu předvolby operátora či širokopásmový
internet, se jedná spíše o přeprodej služeb nabízených Českým Telecomem. A
kvůli cenám, za které jsme nuceni velkoobchodně tyto služby nakupovat, nemůžeme
zkrátka zákazníkům nabídnout produkty na odpovídající úrovni a komerčně
zajímavé jak pro ně, tak pro nás.

Ovlivní sloučení s Aliatelem portfolio vašich produktů? Jakým směrem se budete
obchodně ubírat?
I nadále budeme dělat to, v čem jsme silní, tedy obsluhovat zejména
podnikatelský segment. V současné době finalizujeme proces slučování produktů a
služeb obou dosavadních společností. Nová produktová nabídka bude ještě více
zákaznicky orientovaná. Myslíme i na budoucnost, která rozhodně bude patřit
kombinaci pevné telefonie s mobilní. Velmi zajímavá je i možnost fungování
telekomunikačního operátora jako komplexního systémového integrátora.

Zmínil jste spojení pevné telefonie s mobilní. Znamená to tedy, že se chystáte
konkurovat mobilním operátorům a poskytovat mobilní služby?
Budoucnost bude opravdu jednoznačně přát bundlování pevných a mobilních
služeb.V krátkém čase tak budou i operátoři pevných linek nabízet svým
zákazníkům mobilní služby, které si předtím velkoobchodně nakoupí u mobilních
operátorů. Podívejte se například na propojení Českého Telecomu a Eurotelu. Je
jen tedy otázkou času, kdy přijdou s konkrétní službou tohoto typu. A my s
těmito službami chceme přijít také. Doufáme, ze mobilní operátoři pochopí, že v
konečném důsledku bude pronájem sítě pevným operátorům výhodný i pro ně. Navíc
s úplnou přenositelností čísla ohromně stoupne význam konkrétního čísla pro
konkrétního zákazníka. Nebudete chtít rozlišovat mezi pevným a mobilním číslem
ani se neustále rozhodovat, jaké volání je pro vás v danou chvíli ekonomicky
výhodnější. A je na operátorech, aby tento problém vyřešili za vás.

Co se vlastně stane se stávajícími zákazníky, kteří dosud využívali služeb
Aliatelu?
Sloučení společností se zákazníků GTS Czech ani Aliatelu výrazněji nedotklo.
Minimálně do konce roku budou fakturováni odděleně na dosavadní společnosti,
ale po vizuální stránce budou dostávat již příští měsíc faktury s logem GTS
Novera. O dalším postupu je budeme informovat tak, jak jsme je informovali
doposud. Až bude připraveno nové sjednocené portfolio, nabídneme jim přechod na
nové produkty.

Uvažujete o nákupu dalších firem? Jaký je váš cíl pro blízkou budoucnost?
Proces konsolidace českého telekomunikačního trhu určitě nekončí. Existují i
další firmy, které by pro nás mohly být zajímavé. Vše je otázkou nabídky a
poptávky. Nemohu říci, zda jde o blízkou či vzdálenější budoucnost, ale situaci
na trhu pečlivě sledujeme.

Jak vidíte současnost a budoucnost telekomunikačního trhu u nás? Můžete ji
případně porovnat s ostatními trhy, kde působíte? Ačkoli je mnoho oblastí, ve
kterých dosud není otázka neomezeného fungování jiných operátorů než Českého
Telecomu uspokojivě vyřešena, musím říci, že český telekomunikační trh je
vyspělý a v porovnání s ostatními státy střední a východní Evropy i dostatečně
liberalizovaný. Co však chybí, je větší vůle státu zpřístupnit pevné
telekomunikace široké veřejnosti. Například míra zpřístupnění širokopásmového
internetu za rozumnou cenu rozhodně není zcela dostačující.


Společnost GTS působí na tuzemském trhu od roku 1991 a od roku 2002 je součástí
holdingu AnTel. Její tržby v roce 2003 činily 2,2 miliardy Kč. Firma Aliatel
byla založena v roce 1996 osmi rozvodnými energetickými akciovými společnostmi
jako společný telekomunikační projekt. V loňském roce vykázala tržby ve výši
2,55 miliardy Kč. Nově vzniklá společnost GTS Novera tak nabídne svým
zákazníkům bohaté zkušenosti dvou největších alternativních operátorů včetně
uceleného spektra telekomunikačních služeb.

Vystudovaný ekonom Milan Rusnák zahájil svou kariéru v roce 1989 v australské
firmě Telstra, později vedl její pobočku i v Kazachstánu. V roce 1996 nastoupil
do společnosti GTS na Ukrajině, kde působil ve vedoucích funkcích tamního
operátora Golden Telekom a o dva roky později přešel do Česka jako generální
ředitel firmy Dattel. Od roku 1999 působil na pozici generálního ředitele GTS
Czech. Nyní po sloučení GTS s Aliatelem zastává funkci generálního ředitele
nástupnické společnosti GTS Novera. Milan Rusnák pochází ze Žiliny, je ženatý a
má dvě děti.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.