Konference Demo 2004 nabídla netradiční technologické novinky

Již po čtrnácté se v polovině února konala ve Spojených státech konference Demo 2004, která představila zhruba 70 pe...


Již po čtrnácté se v polovině února konala ve Spojených státech konference Demo
2004, která představila zhruba 70 pečlivě vybraných technologických inovací ve
formě produktů a služeb. Hlavním cílem celé akce je vždy možnost zhodnocení,
kterým směrem se technologie ubírají a jaké jsou jejich případné šance na
praktické rozšíření. Chris Shipleyová, výkonná producentka konference konané ve
městě Scottsdale v Arizoně, strávila skoro celý rok rozhovory s lidmi ze zhruba
700 technologických společností, aby našla to nejzajímavější v oboru.
"Hlavní náplní mé práce je hovořit s lidmi ve firmách a hledat nejen nové
produkty, ale především nové cesty a neobvyklé způsoby řešení," říká Chris
Shipleyová. Letos byli vybráni především takoví výrobci, kteří svými produkty
zlepšují řiditelnost a efektivitu IT. Jednalo se převážně o technologie
umožňující podnikovým sítím pracovat "chytřeji" a zejména bezpečněji. Cíl byl
naplněn, neboť podle malého průzkumu tři čtvrtiny dodavatelů zaměřily svoji
prezentaci především na šéfy IT se specializací na sítě.

Šestiminutová palba
Konference Demo 2004 převzala kuriózní nápad z oblasti seznamování lidí, který
aplikovala do IT. Při klasické situaci se sejde skupina mužů a žen, kteří se
chtějí seznámit. Průběh je pak následující vytvoří se dvojice, navzájem se
představí a mají vyhrazený čas několika minut na rozhovor. Pak se takoví
partneři rozcházejí a tvoří jiný pár. Výsledně se může každý rozhodnout, zda
požádá někoho, s kým se setkal a během pár minut ho zaujal, o další schůzku.
Na konferenci Demo 2004 to byl vždy dodavatel, který měl přesně šest minut na
to, aby se představil a "vychrlil" svoji nabídku. V těchto šestiminutových
taktech defilovalo před stovkami šéfů IT desítky firem.

Řiďte svůj computing
Víte, jaké technologie obecně podniky v současné době nakupují? Takové, které
jim pomohou odstranit nákupy dalších technologií. Podle různých studií plyne
asi 80 % výdajů z firemních rozpočtů na IT na údržbu. Díky té lze technologie
konsolidovat, zjednodušovat a lépe řídit i s celou jejich infrastrukturou.
Před šesti měsíci firma Consera Software uvolnila na trh svůj první produkt
AgileOne, který podnikům umožňoval vytvářet automatizované postupy pro řízení
služeb zaměřených na sdílení souborů v rámci infrastruktury. Software správcům
pomáhá automaticky provádět technické pracovní postupy, které se ještě stále
běžně nalézají v papírové podobě a založené v deskách.
U příležitosti konference Demo 2004 pak firma představila nový grafický nástroj
nazvaný AgileOne Solution Builder, který administrátorům ulehčuje vytváření
dalších pracovních postupů. Ty lze posléze přidávat do AgileOne Serveru. K
takovým postupům může patřit například detailní technický popis kroků
potřebných pro migraci souborů ze serverů na platformě Windows NT4 na servery s
operačním systémem Windows Server 2003.
Jednotlivé fáze jsou zapsány přímo ve formě příkazů s komentáři, takže lze bez
problémů e-mailem spustit konkrétní postup, který se provede na AgileOne
serveru. Ten následně e-mailem zpětně informuje o provedené migraci. Cena za
AgileOne Solution Builder je stanovena zhruba na 5 tisíc dolarů za uživatele a
tisíc dolarů za první rok údržby a podpory.
Continuity for mValent Infrastructure Automation Suite od společnosti mValent
je produktem, který slouží k lepšímu a snadnějšímu nastavování aplikací.
Continuity totiž administrátorům umožňuje spouštění komplexních konfiguračních
změn na mnoha aplikačních serverech najednou. První verze celého balíku využívá
program nazvaný Integrity, který je zaměřen na přečtení všech stávajících
parametrů webových i databázových serverů a dalších konfigurovaných systémů.
Continuity dodává schopnost vytvářet sekvence a postupy jednotlivých nastavení
v rámci několika serverů, a ty následně spouštět. Veškeré informace o změnách
navíc mohou být sdíleny různými zaměstnanci IT a správci systémů.
Produkt je dodáván jako součást balíku Automation Suite, jehož cena se pohybuje
ve výši 50 tisíc dolarů za licenci pro pět uživatelů.

Chraňte si e-mail
E-mail má dvě základní vlastnosti jedná se o nejoblíbenější podnikovou aplikaci
a současně také o nejzranitelnější. Smutné je, že se v době virových nákaz
stává jejich hlavním "přenašečem". Proti této situaci lze bojovat různými
způsoby, přičemž některé jsou poměrně originální a inovativní.
Jedním z produktů velice zajímavých svojí funkcí byl na konferenci Demo 2004 i
výrobek SecureSphere 2.0 společnosti Imperva (původně WebCohort). Jedná se o
kombinaci softwaru a senzorů postavených na technologiích Intelu, které
kontrolují provoz protokolů a technologií HTTP, SQL, Secure Sockets Layer a XML
ve webových aplikacích.
Software v první řadě determinuje "normální" chování aplikace. Následuje přesun
do stavu, který Imperva nazývá "protect mode". V něm SecureSphere při běhu v
reálném čase porovnává aktuální stav nejen se zjištěnou normou chování systému,
ale také s uloženými vzory, které signalizují různá nebezpečí ať už se jedná o
útok DoS (Denial-of-Service) nebo jiné nepřátelské chování.
Ve verzi 2.0 Imperva poskytuje administrátorům možnost vytvářet vlastní
charakteristické rysy nežádoucích projevů, řadit je do skupin s určenými
prioritami a ukládat je do databáze.
Další změnou je to, že SecureSphere umí operovat současně jak v učícím se
režimu, tak v režimu "protect mode". Algoritmus softwaru díky tomu může
odhalit, že například detekovaná deviace reprezentuje autorizovanou záplatu
softwaru a ne virový útok.
Cena zmíněné nové verze se pohybuje ve výši 12 tisíc dolarů za ochranu
databázového serveru a 6 tisíc za ochranu webového serveru.

Virová zeď
Na konferenci propagovala produkt se zajímavým názvem společnost Trend Micro.
Její Network VirusWall 1200 (analogie s firewallem) umí identifikovat a
následně izolovat infekce v síti, bez toho, aniž by byl nutný restart
kteréhokoli zařízení.
Tento hardwarový výrobek pracuje v součinnosti se softwarem Control Manager
vyvíjeným rovněž firmou Trend Micro, který je zaměřen na vyhledávání virů a na
řízení i filtraci obsahu. VirusWall díky tomuto softwarovému "mozku" může
identifikovat nakažené stroje, eliminovat červy a spustit čistící i záplatovací
akce na těch desktopech a strojích, které patche vyžadují.
Zařízení se v síti připojuje do běžné LAN mezi server a switch vedoucí k
pracovní skupině. Zde monitoruje provoz až na úroveň paketů.
Network VirusWall 1200 by měl být k dispozici v dubnu letošního roku, přičemž
jeho cena se bude odvíjet podle dalších dodaných produktů. Pro tisíc koncových
uživatelů by se však měla průměrně pohybovat okolo 24 tisíc dolarů za software
i služby a 3 tisíce dolarů bude stát samotné zařízení.

XML zaměřeno
XWall Web Services Firewall se jmenuje zařízení vyráběné společností Forum
Systems. Bylo představeno účastníkům konference a umožňuje administrátorům
vytvářet pravidla spojená s dalšími filtrovacími a ochrannými funkcemi,
týkajícími se především webových služeb založených na XML.
Zařízení pracuje následovně jakmile webová služba cokoli požaduje od zařízení,
spustí se trigger s nastavenými pravidly. Ve skutečnosti to znamená, že
software XWallu otevře XML dokument obsahující zmíněný požadavek a porovná jej
s nastavenými bezpečnostními pravidly. Následuje buď jeho zamítnutí, nebo
přepuštění dalším standardním procesům. XWall je zaměřen především na ochranu
otevřených portů HTTP, které jsou běžně využívány k jiným účelům.
"Soubory typu WSDL mají útočníci na mušce, neboť jsou veřejně přístupné podobně
jako API. To také říká, jak přistupovat ke konkrétním zařízením či databázím,"
říká Weston Swenson, prezident a CEO společnosti Forum Systems.
WSDL (Web Services Description Language) je XML formát, který je určený pro
popis webových služeb a určuje, jak k nim přistupovat. Je základním stavebním
kamenem iniciativy UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration).
Tato iniciativa založená Microsoftem, IBM a Aribou vytváří celosvětový XML
registr, se kterým lze komunikovat právě pomocí dokumentů WSDL.
Podle Swensona hodně obchodníků na internetu poskytuje svým důvěryhodným
partnerům WSDL dokumenty, aby věděli, jak přistupovat k jejich databázím.
Hackeři pak mohou přidávat k zasílaným paketům s WSDL nebezpečný kód, který jim
může pomoci zpřístupnit databázi.
Několik účastníků konference si konfiguraci XWallu vyzkoušelo a zjistilo, že
jim zabrala zhruba 15 minut. Rychlost nastavení je dána především
předpřipravenými šablonami, které dokážou projít využívané webové služby i XML
dokumenty a nabídnout ve formě seznamu odpovídající ochranná opatření a
pravidla. XWall se cenově pohybuje zhruba od 2 500 do 10 tisíc dolarů.
Další novinku v oblasti práce s XML představila firma Reactivity, která
spolupracuje se společností Tarari. Ta je "vedlejším produktem" vývojových
aktivit Intelu a jedná se o firmu vyrábějící procesory určené k zabezpečení XML
a webových služeb. Reactivity na konferenci představila XML Firewall 2300
postavený právě na technologiích Tarari. Cílem bylo především výrazné urychlení
rozbalování XML dokumentů, jejich bezpečnostní sken a následné zabalení zpět.

Instantní kolaborace?
Postupem času hodně organizací zjistilo, že skutečná on-line spolupráce je se
standardními groupwarovými nástroji poměrně obtížná. Proto se začaly objevovat
nástroje, které takovou komunikaci ve virtuálním týmu zjednodušují a zrychlují.
Jedním ze silných trendů je instant messaging, díky kterému je spolupráce
dynamická a spontánní.
IM Linkage je nástrojem společnosti IMLogic, který programátorům umožňuje
vytvářet vlastní instant messagingové klienty, podobné například ICQ nebo
Microsoft Messengeru.
Firma již vyvinula produkt IM Manager, který funguje jako jakýsi "překladatel"
mezi nesčetným množstvím různých technologií pro instantní messaging. Ten je
jádrem již zmíněného IM Linkage, jenž obsahuje vývojový kit, grafické vývojové
nástroje a run-timové prostředí.
Vývojáři pak mohou pracovat ve svém oblíbeném prostředí ať už se jedná o Javu
nebo nástroje Microsoft .Net a vlastnosti IM Linkage lehce zahrnout do svého
kódu. Když se uživatelé hotové aplikace přihlásí, uvidí na programátorem
zvoleném místě status IM a všechny další přihlášené uživatele, které mohou
velmi jednoduše oslovit či s nimi uspořádat virtuální konferenci.
Produkt IM Linkage zatím na trh není a očekává se jeho uvedení letos v červnu.
Zajímavým produktem z oblasti instantního messagingu je také software
společnosti Xfire, který je zaměřen na internetové herní pole. Firma
vysvětluje, že hodně hráčů trpí tím, že na internetu nemohou najít adekvátní
soupeře právě pro svoji oblíbenou hru a počítač není tím pravým. Lidští
protivníci jsou zase často v jiné výkonnostní úrovni a v týmových hrách navíc
zastávají jiné strategie vedoucí k vítězství.
Demoverze produktu rovněž nazvaného Xfire již nyní dokázala zaujmout asi 60
tisíc hráčů, kteří ji využívají pro vzájemné kontakty. Ostrá verze byla uvedena
právě na konferenci Demo 2004.
Vlastní interface aplikace vypadá jako klasický messagingový klient. Hráč může
vybídnout ostatní (rovněž připojené k Xfire), aby se připojili k nové hře.
Kromě standardního on-line a off-line statusu se zobrazuje také to, jakou hru
hráč právě hraje. Díky tomu se může účastník rovněž k této rozehrané hře
přidat. Stačí odsouhlasit vstup do hry, a klient ji automaticky spustí (pokud
má hráč na PC odpovídající hru nainstalovánu).
Software Xfire pracuje na jakémkoli PC a automaticky dokáže zkontrolovat
počítač na přítomnost her s multiplayer módem.

Blogging pro byznys
Překvapením pro mnoho účastníků konference Demo 2004 byl i nápad s využitím
bloggingu (web loggingu) pro byznys v IT. Panelová diskuse, která proběhla, se
zabývala tím, jak tento fenomén využít především pro komunikaci s uživateli.
Moderátorem diskuse byl John Patrick, který dříve pracoval na vývoji
internetových strategií jako jeden z výkonných ředitelů IBM. Blogging označuje
za nové médium, které umožní zákazníkům, partnerům a dodavatelům sdílet i
vyhledávat informace.
"Internet je jednou z věcí, které přicházejí každých 100 let a změní vše," řekl
Patrick a dodal: "Blogging je tou další." Podle něj před deseti lety hodně šéfů
podniků nazvalo internet zajímavým, ale jedním dechem dodávali, že firmu k němu
nikdy nepřipojí. "Mnoho stejných lidí dnes opět silně podceňuje význam
bloggingu v byznysu," vysvětlil Patrick.
Pro podnikový blogging se na konferenci objevilo hned několik produktů. Jedním
z nich byla bezpečná bloggovací aplikace SilkBlogs společnosti SilkRoad
Technology, která má být radikálním převratem ve strategii firemní spolupráce.
Umožňuje pracovníkům sdílet nápady, informace i dokumenty v reálném čase a
současně informovat zvolené odběratele zpráv o tom, že na webu přibyl nový log.
Další společností nabízející nástroje pro blogging byl WaveMarket prezentující
produkt WaveBlog, který pomocí mobilních telefonů a bezdrátových PDA dovolí
zaměstnancům poloautomaticky vytvářet například zápis na způsob knihy jízd.
Taková aplikace je pak vhodná především pro podniky vlastnící rozsáhlý vozový
park.

Čínský konkurent
O nové verzi integrovaného kancelářského balíku EIOffice čínské společnosti
Evermore Software jsme vás již informovali na titulní straně. Co však na jeho
šance říkají analytici?
"Ačkoli je produkt atraktivní, je příliš drahý a Evermore postrádá
marketingovou sílu k tomu, aby převálcovalo například StarOffice od Sun
Microsystems, WordPerfect Office od Corelu nebo volně šiřitelný OpenOffice,"
soudí Amy Wohlová, prezidentka analytické firmy Wohl Associates z Pensylvánie,
a dodává: "Důvěrnost rozhraní EIOffice je však úžasná. Na první pohled získáte
dojem, že si prohlížíte kopii Microsoft Wordu, ale při bližším průzkumu
zjistíte, že můžete také využívat funkcionalitu Excelu a PowerPointu."
Podle Wohlové je EIOffice v tomto směru věrnější kopií než ostatní. EIOffice
pak také samozřejmě nabízí interoperabilitu s MS Office na úrovni dokumentů.
Nelze však převádět makra a další programy napsané pro balík od Microsoftu, což
je podobné u StarOffice a OpenOffice.

To má být PC?
Představte si osobní počítač, který si můžete bez problémů strčit do kapsy.
Nejedná se o žádný typ PDA, ale klasické PC. Výrobcem MiniPC je firma Vulcan z
amerického Seattlu. Malý počítač má drobnou klávesnici, 30GB harddisk, malý
barevný displej a běží na Windows XP Professional. Připojit se k němu dá
klasická externí klávesnice a velký monitor.
Mezi množství zajímavých vlastností patří například i ta, při které v režimu
stand-by zařízení dokáže pravidelně stahovat e-maily pokud je ovšem zařízení
bezdrátově připojeno k internetu (Wi-Fi, Bluetooth).
Svým vybavením je MiniPC rovněž velice zajímavé, neboť vedle standardního
vybavení obsahuje i vestavěný fotoaparát (rozlišení 1,3 Mpix) a integrovaný
Wi-Fi čip s podporou standardu 802.11b a 802.11g.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.