Konference "Elektronický business"

Doprovodná konference mezinárodního veletrhu informačních a komunikačních technologií ComNet Prague patří každoroč...


Doprovodná konference mezinárodního veletrhu informačních a komunikačních
technologií ComNet Prague patří každoročně mezi nejzajímavější a nejdůležitější
akce svého druhu. Její letošní ročník, který tradičně uspořádalo vydavatelství
časopisů o informačních technologiích IDG Czech (a konkrétně týdeník
Computerworld) v termínu 22. a 23. května v hotelu Diplomat, měl pro dnešní
dobu příhodné téma "Elektronický business obchodní model třetího tisíciletí".
Konference se i letos těšila mimořádnému zájmu účastníků všech 200 míst bylo
již dva týdny před konferencí beznadějně vyprodáno. Hlavním cílem konference
bylo podat ucelený přehled o ekonomických, technických, legislativních a
společenských aspektech elektronického obchodování na prahu 3. tisíciletí. 7x
foto: R. Maršík
Já osobně jsem letos na této konferenci poprvé a velice se mi líbí. Také její
téma bylo zvoleno velmi vhodně pro tuto dobu technologie a byznys v novém
prostředí elektronického podnikání jsou dnes skloňovány ve všech pádech.
Konference pro mě má dvojí význam jednak zde získávám inspiraci pro to, co bych
měl změnit ve své firmě, a za druhé se dozvím, jak bych se měl chovat k
zákazníkům, co bych jim měl nabídnout a kde bude v nejbližší budoucnosti
největší poptávka.

Dostal jsem pozvánku od jednoho kamaráda.

Byla tady spousta zajímavých přednášek, např. velice pěkná byla prezentace
Ondřeje Felixe z Oraclu prokládaná řadou jeho osobních zkušeností, takže člověk
měl možnost odhalit některá tajemství dodavatelů či potenciálních zákazníků.
Jinak se nedá říct, že by se mi některá přednáška vůbec nelíbila. Líbily se mi
všechny, které jsem měl možnost slyšet, a organizace byla taky výborná, takže
jsem spokojený.
Pokud bych přece jen chtěl něco doporučit pro příští ročník, tak některé
přednášky se mi zdály příliš obecné a zasloužily by si více konkrétních či
praktických informací. Přednášející vycházeli často z obecných principů, takže
se některé věci opakovaly ve více přednáškách. Možná by bylo zajímavé jít v
některých případech více do detailu a rozebrat konkrétní problémy.

Byl jsem velice příjemně překvapen úrovní konference. Pro mě osobně je přínosem
proto, že se hodlám do budoucna zabývat činností v této oblasti a na konferenci
zazněla spousta zajímavých myšlenek, ať už výhledů do budoucna nebo z oblasti
praktických zkušeností.

O konferenci jsem se dozvěděl na základě inzerátu v novinách.

To je těžká otázka. Asi mě zaujaly všechny přednášky. Možná druhý den byl
zaměřen více technicky a prakticky konkrétní zkušenosti z realizovaných
projektů, což pro mě osobně má větší přínos. Ale samozřejmě i filozofické
přednášky a budoucí vize jsou pro mě zajímavé, protože se s jejich pomocí dá
lépe předvídat budoucí vývoj v tomto dynamickém oboru.

Organizace konference byla zvládnuta ze strany pořadatelů na výbornou, ale
pokud bych si přece jen měl něco přát, tak bych dal ještě větší prostor
praktickým zkušenostem před teorií. Pro mě osobně mají tyto věci daleko větší
přínos.
Mohu s upřímností říci, že jsem často litoval, že čas vyměřený pro přednášku
již uplynul. Od konference Elektronický business jsem očekával hlavně vize. A v
tomto ohledu splnila mé očekávání. Rozhodně uvažuji o tom, že se opět příští
rok zúčastním.

Kde jinde než na Internetu.

Všechny byly zajímavé. Ale chcete-li po mně název té nejzajímavější, tak snad
tedy "Podnikové sítě business za hranicí WWW".

Myslím, že by bylo zajímavé, zorganizovat v rámci konference tematický
workshop(y), kde by kromě IT profesionálů mohli prezentovat svůj pohled na
elektronický byznys také zástupci z řad zákazníků (potenciálních odběratelů
služeb).
0 1541 / ramn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.