Konference ještě zesílila trend on-demand computingu

Největším trendem současného podnikového IT je snaha o maximální využití již stávajících zdrojů bez nutnosti na...


Největším trendem současného podnikového IT je snaha o maximální využití již
stávajících zdrojů bez nutnosti nakupovat další. Tomu vycházejí vstříc všichni
velcí hráči, jakými jsou například IBM, HP či Sun Microsystems. Ani Computer
Associates (CA) nezůstává stranou a nabízí svůj pohled i softwarové produkty
pro oblast nazývanou on-demand computing management. Vize byla představena na
konferenci CA World konané uprostřed července v americkém Las Vegas.
Představte si, že máte nástroj, s pomocí kterého dokážete na veškeré IT ve
firmě pohlížet z jednoho místa. Program, který proleze každou komponentu vašich
sítí a zobrazí ji v přehledném interaktivním schématu.
Kromě toho však budete moci na celou svoji infrastrukturu nahlížet virtuálně
tj. všechny servery můžete vidět jako jeden velký celek s určitou výpočetní
silou, kterou lze jednotlivým aplikacím dynamicky přidělovat. Rovněž veškerá
ukládací zařízení se budou jevit jako jedno velké úložiště, jenž je možné
alokovat například různým typům dat nebo různým uživatelům.
O reálné uskutečnění podobné vize se snaží především výše jmenované
společnosti. Jenom CA ale přichází s čistě softwarovým pohledem a jak často
zdůrazňuje pohledem, který je na rozdíl od konkurentů naprosto nezávislý na
platformách. Ostatní firmy totiž podle CA mohou preferovat například konkrétní
hardware a k němu náležející operační systémy či další software.

Sonar přichází
Redukovat lidské zásahy při řízení infrastruktury a efektivněji zužitkovat její
nevyužité zdroje to je hlavní cíl, se kterým CA vyvíjí nové produkty. Na
konferenci byla představena úplně nová architektura s kódovým názvem Sonar.
Nejdůležitějším úkolem Sonaru bude maximálně automatizovat všechny procesy
Spojené s řízením infrastruktury a jejich propojení na odpovídající obchodní
procesy. Podrobnosti zatím nebyly ohlášeny, ale podle dostupných informací by
měl Sonar pracovat následujícím způsobem. Bude neustále monitorovat a
analyzovat síťový provoz, vytvářet katalog všech prvků sítě a pomocí znalostní
databáze přiřazovat prvky odpovídajícím obchodním procesům. Vytvoří přesné
mapy, a jakmile se přiřazení zdrojů změní, mapy aktualizuje.
Již nyní jsou podle informací CA dostupné technologie Sonaru, které rozpoznají
přes 1 500 protokolů, dekódují všech sedm síťových vrstev a dokážou pomocí
analytických vlastností například hledat prvotní příčiny problémů v
infrastruktuře. Sonar provádí analýzu těchto primárních příčin, vyhodnocuje
dopady selhání infrastruktury na podnikání a identifikuje závažné bezpečnostní
problémy a jejich příčiny.
Architektura by měla rovněž obsahovat inteligentní technologie a metody analýzy
IT, které nevyužívají tzv. "agenty", což je běžné u jiných management systémů.
Tyto technologie by měly pomoci odhalovat korelace mezi obchodními procesy a
podpůrnými IT aktivy.
"Prostředí on-demand computingu je v podstatě otázkou managementu. Nejde o
hardware, operační systémy nebo obchodní aplikace. Jde o to, zajistit, aby
všechny tyto komponenty řádně spolupracovaly, a to vysoce adaptabilním
způsobem. Sonar a další řešení pro správu prostředí on-demand computingu umožní
našim zákazníkům využívat informační technologie podle svých potřeb bez ohledu
na to, jaké mají servery, systémy ukládání dat nebo operační systémy," řekl CEO
CA Sanjay Kumar a odvážně dodal: "To zatím nenabízí žádná jiná firma."
CA začlení Sonar do svých řešení pro správu prostředí on-demand computingu. Tím
také umožní sdílení automatizovaných funkcí Sonaru také u dalších řešení CA,
které lze s těmito produkty integrovat.

Novinka: Řízení webových služeb
Každý dnes hovoří o webových službách a v mnoha firmách i organizacích se již
reálně nasazují a využívají. S jejich rostoucím počtem ovšem vzrůstá i jejich
komplikovanost a především se zvyšuje nutnost je nějakým způsobem řídit. To již
není tak jednoduché a managementem webových služeb se zabývá jen několik firem
na světě.
Na konferenci uvedlo CA nový produkt pro řízení webových služeb pod názvem
Unicenter Web Services Distributed Management (WSDM vyslovuje se jako anglické
wisdom, v překladu moudrost). Tento produkt by měl umět nejen řídit provoz
webových služeb, ale také kontrolovat a zajišťovat jejich dostupnost.
"Náš software nezajímá, jak jsou webové služby implementovány, ale jaké zprávy
přenášejí, kam a jak rychle," charakterizoval základní principy práce nového
produktu Dmitri Tcherevik, CA viceprezident a ředitel webových služeb.
Unicenter
WSDM automaticky dokáže mapovat využívané webové služby dané sítě a monitorovat
jejich chování i další charakteristiky. Produkt může správci například říci,
zda z hlediska koncového uživatele je webová služba v pořádku nebo zda je
funkční, ale má příliš pomalé odezvy na klientské straně, či jestli nepracuje
vůbec. Při problémech je k dispozici i tzv. self-healing proces, pomocí kterého
se WSDM pokusí webovou službu zprovoznit bez nutnosti lidského zásahu.
Zmíněný produkt CA je konkurencí řešení Web Services Distributed Management
Framework společnosti HP, která se chystá tento svůj software nabídnout k
posouzení organizaci Oasis (Organization for the Advancement of Structured
Information Standards http://www.oasis-open.org) jako standard řízení webových
služeb.

Čtyři nová řešení
On-demand computing musí být podpořen odpovídajícími technologiemi. Proto CA
uvedlo na trh čtyři nové produkty, které tuto strategii podporují. Prvním z
nich je BrightStor Process Automation Manager. Jedná se o řešení pro
automatizaci přiřazení a zajištění zdrojů pro ukládání dat na základě
podnikových potřeb v rámci více platforem. BrightStor Process Automation
Manager nabízí šablony nejlepších postupů pro takové procesy, jako je
zajišťování ukládání dat, zálohování dat podle stanovených pravidel a obnova
dat po havárii. Rovněž poskytuje nástroje pro dokumentaci a automatizaci
individualizovaných pravidel a postupů.
Druhý eTrust Vulnerability Manager slouží jako preventivní ochrana před
napadením podnikových systémů. Zajišťuje totiž monitorování a informace o
zabezpečení. Tím umožňuje automatické stanovení zranitelných míst, kde hrozí
narušení integrity podnikového IT. V současné době má databázi zranitelných
míst se zhruba šesti tisíci záznamy.
Třetím produktem je Unicenter NSM Option for VMware Software, který má
monitorovat chod virtuálních prostředí na platformě Intel s operačními systémy
Linux a Windows. Zároveň pátrá, kdy je třeba přiřadit dodatečné zdroje pro
zajištění potřebné úrovně služby.
Čtvrtý produkt vyplývá z úzké spolupráce VMware a CA. Jedná se o Unicenter NSM
Dynamic Reconfiguration Option produkt pro řízení a dynamické zajištění
virtuálních prostředí VMware. Obě firmy mají podle dostupných informací své
produkty dále rozšiřovat a integrovat tak, aby podporovaly automatické změny
přiřazení zdrojů v souladu s podnikovým potřebami.

Torvalds: Spor SCO versus IBM je o kontraktech
CA World navštívil jako významný host rovněž Linus Torvalds, který se zúčastnil
panelové diskuse o Linuxu.
Příležitosti využili kolegové z amerického sesterského časopisu InfoWorld
vydavatelství IDG a po jejím skončení uskutečnili s tvůrcem Linuxu rozhovor.
Vybíráme z něj část týkající se hrozby soudního sporu mezi SCO a IBM ohledně
vlastnických práv na části kódu Linuxu.
Má hrozba soudního sporu mezi IBM a SCO nějaký vliv na vaši práci na novém
jádru Linuxu ve verzi 2.6?
Z technického hlediska vůbec ne. Původně se jednalo především o obavy z
neoprávněného použití intelektuálního vlastnictví, o kterém SCO neustále
hovořilo. Proto také mnoho lidí procházelo zdrojový kód Linuxu a hledalo, co by
mohlo vypadat jako kód od SCO.
Jak ale SCO postupně odkrývalo detaily sporu, začínalo být jasné, že
intelektuální vlastnictví není jeho skutečnou podstatou. O jádro Linuxu se tedy
není třeba bát.
A co obavy celé linuxové komunity ze soudních sporů?
Asi byste musel být blázen, abyste neměl žádné obavy ze soudních sporů, které
mohou nastat. Vždyť se mohou táhnout léta. Samozřejmě i já mám určité obavy,
ale přesto jsem osobně přesvědčen, že otevřený vývojový model Linuxu je
výbornou cestou k tomu, jak zjistit, co se děje.
Ano, nemáme papírovou dokumentaci, ale zato máme neuvěřitelně detailní
elektronickou. Takže pokud by se stalo něco nepatřičného, o čemž hluboce
pochybuji, máme již dnes lepší systém z hlediska zaznamenávání změn, než má
jakýkoli jiný, proprietární software, a tím pádem můžeme přesně říci, co se
stalo v onom konkrétním případě. Myslím, že se jedná o dobrý model i z hlediska
hlídání intelektuálního vlastnictví.
A kromě toho pokud budete číst detaily soudního sporu SCO versus IBM pak
zjistíte, že se o intelektuální vlastnictví prakticky vůbec nejedná. Spor je
čistě o obchodních kontraktech.

Češi na CA Worldu
Na výstavě, která doprovázela konferenci, vystavovala rovněž česká firma Kerio
(od 1. února 2002 i se sídlem ve Spojených státech). Ptáme se jejího
marketingového ředitele Dušana Vítka.
Proč zde vlastně vystavujete, když nejste přímým partnerem Computer Associates?
Historicky jsme byli firmou, která se zaměřovala na segment malých firem.
Vykročení ke středně velkým zákazníkům jsme udělali pomocí produktu
KerioMailServer5 a tato výstava je pro nás cestou, jak je potkat.
Jaká řešení či produkty prezentujete?
Z našeho portfolia ukazujeme dva produkty poštovní server KerioMailServer5 a
firewall KerioWinRouteFirewall5. Tyto produkty velikostně zhruba navazují na
řešení od Computer Associates tam, kde začíná, my končíme. I proto jsme tady.
Můžeme v podstatě oslovit i zákazníky, které jsme před tím běžně neoslovovali a
kteří jsou pro nás obtížně dostupní nedá se jim dovolat, neodpovídají na
e-maily atd. Komunikace tváří v tvář je mnohem lepší pomůže překonat prvotní
bariéru.
Když se u vás zastaví nějaký zákazník, co uvádíte jako hlavní přednost svých
produktů? Proč by si měl koupit právě je?
Odpovím trochu jinak. Když si někdo z potenciálních zákazníků naše produkty
vyzkouší, tak za námi obvykle přijde zpátky s jednou pozitivní věcí a tou je
jednoduchost použití. Nicméně v našem marketingu tuto vlastnost příliš
nevyzdvihujeme, protože se jedná o podobné klišé, jako když řeknete, že je něco
kvalitní. Každopádně rychlost a snadnost použití je jednou z hlavních
předností.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.