Konference mají mnoho různých přitažlivých podob

Nové možnosti pořádání videokonferencí Začne-li se hovořit o videokonferencích, těžištěm konverzace budou obvykle...


Nové možnosti pořádání videokonferencí
Začne-li se hovořit o videokonferencích, těžištěm konverzace budou obvykle
systémy založené na starobylé ISDN nebo novodobé IP technologii. Jistě, obě
tyto technologie mají slabá místa, ale systémy ISDN založené na standardu H.320
typicky nabízejí dobrou kvalitu zvuku i obrazu, zatímco IP systémy založené na
standardu H.323 mohou dopravovat video k desktopům koncových uživatelů
prostřednictvím existujících síťových spojů.
Pokud hledáte alternativy, které jsou levnější nebo nekladou tak vysoké
požadavky na vaši síť, existují ještě některé nově se objevující možnosti.
Jedna z alternativ, nabízená společností Video Network Communications (VNCI) z
Portsmouthu ve státě New Hampshire, zcela obchází podnikovou datovou síť. Další
alternativou je použití technologie výběrového vysílání IP Multicast pro
propojení uživatelů do konference, aniž by byl potřebný drahý zprostředkující
hardware.
Christine Pereyová z firmy Perey Research and Consulting z Placerville ve státě
Kalifornie říká, že tyto nové technologie nejsou pro všechny. Říká, že
například ISDN systémy založené na standardu H.320 se mohou ještě hodit pro
firmy, které mají omezené prostředky na organizování konferencí point-to-point
s vynikající kvalitou obrazu. Avšak pro organizace, které se pokoušejí zapojit
do konference mnoho účastníků pracujících s desktopy, by mohlo být lepší volbou
něco takového, co nabízí VNCI, případně IP Multicast, říká Pereyová.
Systém VidNet
VidNet od firmy VNCI používá pro přenos audio a videosignálů z bodu do bodu
zákaznické telefonní linky. Stejně jako DSL i VidNet používá vyšší kmitočtové
pásmo než to, které se používá pro běžnou hlasovou komunikaci, a umožňuje
přitom současné používání telefonního i konferenčního systému.
Uživatel připojí VidModem od VNCI k multimediálnímu PC a telefonní lince a pak
použije javový applet pro zahajování, přijímání a správu videokonferenčních
hovorů. V srdci systému je VNCI přepínač, jenž je umístěn v telefonní skříni a
je napojen na pobočkovou ústřednu společnosti. Tento přepínač je ve skutečnosti
serverem, jenž určuje trasy videohovorů mezi koncovými body a směrem k okolnímu
světu.
Cena systému VidNet konkuruje tradičním ISDN zařízením, když počáteční průměrná
cena činí 1 650 dolarů na jeden koncový bod. (Toto jsou celkové náklady, včetně
přepínačů a ostatního hardwaru.)
Příklad z praxe
Greenberg Traurig, právnická firma s 18 kancelářemi po celém světě, si
technologii VNCI vybrala z několika důvodů. Zaprvé tato firma zjistila, že
"hlavní rozhraní, založené na adresářích, se snadněji používá než obdobné
rozhraní ISDN systémů," říká Jay Nogle, ředitel firmy. "Zadruhé, náš předchozí
systém používal ISDN zařízení nainstalovaná ve velkých konferenčních
místnostech, což omezovalo jejich dostupnost," dodává.
Model VNCI umožnil firmě rozšířit videokonferenční možnosti na všechny její
konferenční místnosti v šesti sídlech a dokonce i na několik desktopů
zaměstnanců. V každém sídle je VNCI přepínač, přičemž všechna sídla jsou
propojena ISDN linkami o kapacitě 384 Kb/s. Místo toho, aby do jednoho zařízení
vedlo několik ISDN linek, nyní stačí jedna. Když advokát z firmy Greenberg
Traurig potřebuje do konference zapojit několik externích účastníků, společnost
využije přemosťovací službu třetí strany, říká Nogle.
IP Multicast
Odpovědí pro ty, kteří čekají levnější alternativu nezahrnující specializovaný
hardware, by mohla být technologie IP Multicast.
Nástroj iCosm Collaborative Video vzešlý z Bell Labs společnosti Lucent, je
aplikací pro PC, která umožňuje zapojit do konference až 20 uživatelů současně
bez použití centrálního serveru nebo vícebodové řídicí jednotky (MCU), říká
Brian Katz, generální ředitel pro IP collaboration ve firmě Lucent. Je však
třeba poznamenat, že ti, kteří chtějí na obrazovce svého PC současně vidět
všechny účastníky konference, potřebují speciální kartu do PC. Katz tvrdí, že
aplikace iCosm je schopna dosáhnout televizní kvality s 30 snímky za sekundu.
Aplikace iCosm používá multicast (výběrové vysílání paketů do celé skupiny cílů
najednou) tam, kde je k dispozici, a v ostatních případech unicast (vysílání
paketů do jediného cíle v daném okamžiku). Každý koncový bod vysílá svůj
vlastní audio/video proud a přijímá současně všechny ostatní konferenční proudy
pomocí algoritmu vyvinutého v Bell Labs. Multicast je pro síť přátelštější než
unicast, poněvadž později jmenovaný používá k obsluze všech uživatelů jen
jediný proud. Katz říká, že technologie iCosm stojí jen 10 až 20 % toho, co
systém založený na MCU, přičemž počáteční cena se pohybuje již kolem 150 dolarů
na jeden desktop.
Nevýhodou jakéhokoliv přístupu používajícího multicast je, že celá síťová
cesta, po níž se pohybují konferenční pakety, musí být nakonfigurována tak, aby
zvládla provoz IP Multicastu. V LAN to není velký problém, protože oddělení IS
má pod kontrolou celou doménu. Avšak jakmile hovor prochází Internetem, šance,
že celá trasa bude připravena pro multicast, je nepatrná.
Interaktivní multicast
Firma VCON z Austinu v Texasu používá jiný přístup než společnost Lucent.
Některé její dražší koncové body jsou vybaveny tím, co firma nazývá technologií
interaktivního multicastu. Tato technologie dovoluje jednotkám fungovat jako
servery a vysílat multicastové proudy. Jeden z koncových bodů je určen jako
předsedající a jeho úkolem je řídit konferenci. Pokud o slovo žádá jiný koncový
bod VCON, předsedající uzel může předat řízení koncovému bodu té osoby, která
mluví. V pozadí scény je zdroj výběrového vysílání přesunut z jednoho koncového
bodu do druhého. Tento přechod je pro ostatní účastníky nepozorovatelný. Týká
se to i účastníků, kteří se nacházejí v režimu pouhého sledování, říká Gordon
Daugherty, starší viceprezident VCON. Koncové body firmy jsou dodávány jako
samostatné moduly, které lze připojit k televizním a stolním modelům
připojitelným k PC.
Daugherty říká, že technologie VCON, která nevyžaduje MCU, se nejlépe hodí pro
školicí a vzdělávací aplikace, které se vyznačují velkým publikem a malým
počtem přednášejících.
Testování
IP Multicast též testují univerzity a jiné organizace, které participují na
projektu Internet2, experimentální vysokorychlostní verzi Internetu. Tyto
organizace zkoušejí IP Multicast v kombinaci s nástroji jako Cisco IPTV a VIC,
což jsou public-domain videokonferenční aplikace. V těchto testech každý
účastník konference nastavuje svůj software tak, aby obousměrně komunikoval s
předem určenou IP adresou třídy D vyčleněnou pro IP Multicast vysílání.
Účastníci mohou konferenci zprostředkovanou multicastem sledovat pomocí
vhodného klienta, například RealPlayeru nebo IPTV. Mají-li kameru a mikrofon,
plus software schopný multicastingu, mohou se též do konference aktivně zapojit.
Firma IDC z Framinghamu ve státě Massachusetts, která se zabývá výzkumem trhu,
předpovídá, že dodávky videokonferenčních koncových bodů explodují z méně než
půl milionu v loňském roce na více než dva miliony v roce 2003. A tak může být
pouze otázkou času, než nastane okamžik, kdy si vaše společnost bude potřebovat
vybrat některý z videokonferenčních systémů. Až se budete rozhodovat, pamatujte
si, že nejde jen o výběr mezi systémy H.320 a H.323 jde též o nalezení toho
pravého řešení pro vás.
0 2234 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.