Konference zaujala především kvalitou přednášejících

K popularitě konference Elektronický business obchodní model třetího tisíciletí přispěla nejen aktuální a lákavá ...


K popularitě konference Elektronický business obchodní model třetího tisíciletí
přispěla nejen aktuální a lákavá témata přednášek, ale i zvučná jména
přednášejících. Hlavní příspěvky přednesli osobně Pavel Kalášek, generální
ředitel českého zastoupení společnosti Hewlett-Packard, Zdeněk Přibyl, ředitel
IBM pro rozvoj e-businessu v regionu CEMA (střední a východní Evropa, Střední
východ a Afrika), Ondřej Felix, ředitel projektů pro státní správu v regionu
střední a východní Evropy u společnosti Oracle a Vladimír Mlynář, poslanec
Parlamentu České republiky.
Program této dvoudenní akce byl rozdělen do odborných sekcí, pokrývajících
problematiku řízení firmy ve 3. tisíciletí, komunikace nové generace,
bezpečného byznysu v právním státě, peněz v Síti, Webu jako hypermarketu
budoucnosti a elektronického byznysu v České republice.
O kvalitě a vyváženosti programu svědčí velký zájem účastníků, mezi nimiž
nechyběli zástupci finančního sektoru (Raiffeisen Stavební spořitelna,
Živnostenská banka, Česká spořitelna, Slovenská poisťovňa, Erste Bank
Sparkassen, IPB, Komerční banka, VZP, Société Générale), průmyslu (Chemopetrol,
Johnoson & Johnson, Spolana Neratovice, OKD, ETA), sektoru utilit (Středočeská
plynárenská, Pražská plynárenská, Severomoravská plynárenská), dopravy a spojů
(České dráhy, Český Telecom, RadioMobil, Slovenské telekomunikácie),
distribučních řetězců (Ahold Czech Republic), konzultačních a poradenských
společností (Andersen Consulting, Ernst & Young) a státní správy (Ministerstvo
průmyslu a obchodu ČR, Úřad pro státní informační systém, Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR, Úřad vlády ČR nebo Ministerstvo financí ČR).
Společně s Computerworldem se na přípravě konference podílely renomované
společnosti z oboru informačních a komunikačních technologií 3Com, Aliatel,
Expert&Partner engineering, Hewlett-Packard a Nortel Networks. Náplň
jednotlivých přednášek byla připravena tak, aby oslovila odborníky z oboru
informačních a komunikačních technologií, stejně tak jako specialisty z oblasti
obchodu, finančnictví nebo státní správy.
0 1543 / ramn
Výběr nejzajímavějších přednášek
Na konferenci byla k vidění řada velmi zajímavých přednášek, z nichž některé
vám zde stručně přiblížíme. Jejich kompletní seznam společně s anotacemi a
informacemi o přednášejících je dostupný na Webu
(www.comnet.cz/konference.html).
E-services
Pavel Kalášek, generální ředitel českého zastoupení společnosti
Hewlett-Packard, pojal svou prezentaci jako vizionářský pohled na budoucí
využití Internetu. "S nástupem nových technologií se změní způsob přístupu a
využívání Internetu, který se stane nástrojem poskytujícím služby skutečně
podle našich požadavků," tvrdil v ní mimo jiné. Zároveň se výrazně zvýší
možnosti, jak a odkud bude možné k Internetu přistupovat. Internet jako
všudypřítomné médium zjednoduší lidem existenci v mnoha oblastech, včetně těch,
které jsou od něj dnes ještě neuvěřitelně vzdáleny.
E-myslím, tedy jsem
Zdeněk Přibyl, ředitel IBM pro rozvoj e-businessu v regionu CEMA, hovořil o
tom, že e-business znamená nový pohled na svět podnikání, tedy i nový způsob
myšlení. Stává se platformou umožňující kooperaci firem, které doposud patřily
ke zcela odlišným sektorům. E-business podle něj také spoluvytváří prostředí
pro zásadní obchodní i společenské změny, definuje nové dimenze pro
profitabilní růst podniků i pro doposud neznámé formy a oblasti podnikatelských
aktivit. Modeluje tudíž také nový pohled na systémovou integraci a představuje
pozitivní faktor globalizace a rozvoje ekonomiky.
E-networks
Aleš Mudruňka, obchodní ředitel společnosti 3Com pro ČR a SR, prezentoval třetí
klíčové téma, opět začínající na písmeno e. E-networks představují síťová
řešení zajišťující spolehlivý přístup k firemním aplikacím, datům a Internetu,
a vytvářejí tak základní předpoklady pro rozvoj e-businessu. E-networks
využívají nových trendů a technologií, mezi něž patří zejména bezdrátový
přístup do sítí. Jeho přednáška byla pohledem na současné a budoucí možnosti v
této oblasti.
Podnikové sítě, business za hranicí WWW
Ondřej Felix, ředitel projektů pro státní správu v regionu střední a východní
Evropy u společnosti Oracle, se ve svém příspěvku zabýval rozšířenými možnostmi
e-businessu, vznikajícími na základě integrace obchodních procesů a technologií
ve všech sférách činnosti podniku (péče o zákazníky, zásobování, podílový
management...). Řeč byla také o jednotlivých vývojových stadiích e-businessu, o
atributech systémů v těchto stadiích, o struktuře budoucího podniku v éře
e-businessu a flexibilitě platformy e-businessu z pohledu jednotlivých činností
uvnitř firmy.
Profitabilita tuzemských portálů
Ivo Lukačovič, ředitel internetové společnosti Seznam.cz, je mužem, který v
roce 1996 spustil vyhledávací server Seznam a současně s tím založil
stejnojmennou firmu, jejíž část nedávno prodal zahraničnímu kapitálu. Ve své
přednášce na konferenci Elektronický business se zabýval možnými zdroji příjmů
internetových firem, mezi něž patří proužková reklama, sponzoring, placené
transakce a předplatné. Také hovořil o možnostech získání provozního kapitálu,
o valuaci internetových firem a o trhuportálů v Evropě.
Státní správa a samospráva v éře Internetu
Vladimír Mlynář, poslanec Parlamentu ČR, věnoval svou přednášku fenoménu
elektronického podpisu, z pohledu jeho dopadu na ekonomiku. Významným faktorem,
který ovlivní účinnost elektronického podpisu jako nástroje pro zjednodušení
obchodního i úředního styku, je totiž především smysluplná související
legislativa.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.