Konfucius to věděl

Před několika lety znělo ze všech řečnických pultů na konferencích celého světa slovo Internet. Bylo jasné, že te...


Před několika lety znělo ze všech řečnických pultů na konferencích celého světa
slovo Internet. Bylo jasné, že tento fenomén změní planetu k nepoznání, jenom
ještě nikdo nevěděl přesně jak. Dnes s podobnou frekvencí zaznívá z úst lektorů
nejrůznějších národností další magické slovo respektive sousloví Knowledge
Management.
Na konferenci nazvané 100% servis pro zákazníky řízení znalostí a procesů,
kterou uspořádaly společnosti Getronics, Microsoft a KPMG Systems, byla
problematika Knowledge Managementu samozřejmě také leitmotivem. Stále více
vedoucích pracovníků si uvědomuje to, že jejich nejcennějším kapitálem je
kapitál lidský, a na tom, jak dokáží své zaměstnance motivovat, jaké jim dokáží
zajistit podmínky k práci a jak dokáží využít jejich individuálních schopností
a znalostí, závisí úspěch firmy v konkurenčním boji. Není to vždycky snadné:
např. je stále těžší lidi přimět k tomu, aby se o své znalosti dělili s kolegy.
Většina zaměstnanců si dnes totiž buduje svou kariéru ve firmě na své
nepostradatelnosti a nehodlá s nikým sdílet informace.
A co to vlastně je ten Knowledge Management? Na konferenci zazněl i názor, že
nejlépe jej definoval Konfucius: "Člověk má 3 možnosti, jak moudře jednat. Za
prvé přemýšlením tato možnost je nejušlechtilejší, za druhé napodobováním to je
nejlehčí, a za třetí zkušeností tato možnost je nejtvrdší..."
0 0729 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.