Konkurence roste

Craig Barrett navštívil Prahu U příležitosti konference Digital Transformations pořádané společností Intel navští...


Craig Barrett navštívil Prahu
U příležitosti konference Digital Transformations pořádané společností Intel
navštívil 16. června Prahu její CEO Craig Barrett a jako hlavní řečník se ve
své přednášce věnoval i specifickým problémům ČR.
Svoji přednášku Barrett věnoval všeobecným trendům pronikání IT do všech
oblastí ekonomiky. Informační technologie představují něco, co je firmám k
dispozici, co se neustále vyvíjí. "Všichni jsme součástí světového trhu a v
zásadě mezi námi nejsou až tak velké rozdíly. Musíme využít výhod současných
technologických možností, protože musíme konkurovat jiným, kteří už takové
technologie využívají."
Členství v EU představuje pro ČR podle Barretta příležitost i výzvu příležitost
k růstu a rozvoji obchodních aktivit, ovšem také konkurenci v oblasti
pracovních míst či budoucího rozvoje. Za pozitivní považuje především
otevřenost české ekonomiky, úroveň přímých zahraničních investic či téměř 100%
penetraci mobilních telefonů. Negativní stránkou je podle něj ve srovnání se
západním světem zejména nízká penetrace osobních počítačů a širokopásmového
internetového připojení. S nízkou penetrací IT podle Barretta souvisí i nižší
produktivita české ekonomiky.
A jaké jsou podle šéfa Intelu 4 klíčové faktory pro budoucí rozvoj ekonomiky
země? Hlavní prioritou musí být vzdělání, nezbytné jsou výdaje na vývoj a
výzkum, důraz je třeba klást na budování infrastruktury a čtvrtým aspektem je
vládní politika od daní až po právní regulace v telekomunikačním sektoru.
Barrett také upozornil, že země, které dnes budují svoji infrastrukturu, mají
výhodu v tom, že mohou využít nejnovější technologie a přitom přeskočit starší
typy technologií, do kterých již některé jiné země v minulosti investovaly.
Jako klasický příklad uvedl technologie pro širokopásmovou bezdrátovou
komunikaci jako Ultra-Wide Band, Wi-Fi nebo WiMax ty by se mohly stát zajímavou
alternativou v situaci, kdy je například u nás nabídka širokopásmového
internetu výrazně pod průměrem EU.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.