Konstruktéři na konci tisíciletí

Co bylo nejvíce vidět v halách 20, 21 a 22, království grafických systémů? Nejen rozličný software, ale třeba i p...


Co bylo nejvíce vidět v halách 20, 21 a 22, království grafických systémů?
Nejen rozličný software, ale třeba i pracovní stanice a servery od Silicon
Graphics.
Mezi největší expozice patřily ty, které si nechaly postavit firmy Autodesk a
Visio. Autodesku dokonce patřilo celé město do jeho prostor se dalo vstoupit
pouze ze dvou stran branami, nad kterými se skvěl obrovský nápis Autodesk
City. Hlavní atrakcí byl AutoCAD 2000, u jehož stanoviště probíhaly po celé
dny demonstrace jeho možností. Akcí, kterou se Autodesku podařilo přitáhnout
do svého prostoru množství zvědavců, bylo vyhlášení výsledků soutěže o
nejlepší klip s Dancing Baby v hlavní roli, pořádané jeho divizí Kinetix
společně s SGI. Ke grafice patří i hardware a tak jsem si mohl prohlédnout
nabídku spousty firem zabývajících se výrobou tabletů, všemožných snímačů,
plotrů a všeho toho "železa" nerozlučně spjatého s CAD, CAM, CAE, GIS a
dalšími systémy.
Co nového přinesl CeBIT v oblasti konstrukčních systémů a kam směřuje současný
vývoj? Přestože vás výstava takovýchto rozměrů zahrne hromadou informací a
řadou novinek (nebo rádobynovinek), ze všeho nakonec vyplyne několik
základních tendencí ve vývoji CADů.
Trend: Všechno na NT
Jedním z nejvýrazněji se projevujících trendů je přijetí Windows NT jako
základního operačního systému. To se týká hlavně tzv. velkých CADů, jejichž
doménou je (nebo byl?) svět operačního systému UNIX. Windows NT, která
přinášejí do tohoto světa uživatelsky příjemnější prostředí, umožňují v řadě
případů zjednodušit ovládání a tím zrychlit práci (alespoň z pohledu
uživatele).
Na stejnou problematiku se můžeme podívat i z druhé strany a to pohledem
dřívějších uživatelů aplikací pracujících pod Windows. Uživatelé byli zvyklí
na jistý způsob práce, jejich požadavky na výkon aplikací se ovšem neustále
zvyšovaly. Tento rozpor nebyla naprostá většina windowsových aplikací schopna
řešit. Přijetím Windows NT jako platformy pro velké CAD/CAM/CAE systémy se tak
plní přání zákazníků.
Tento přechod otevírá možnosti další přímé spolupráce mezi aplikacemi, které
měly zatím mezi sebou velkou systémovou propast. NT navíc umožňuje velkým
CADům využívat PC architektury a výrazněji se rozšířit.
Trend: Už jsme dospělí!
Zajímavé věci se dějí i na poli CADů "střední" třídy. Jednotliví výrobci
začínají hlásat, že se přibližují k velkým CADům a že nabízejí komplexní
řešení. K těmto výrokům je ale nutno přistupovat obezřetně. Naprosto zřejmá je
zde již delší dobu tendence pracovat ve 3D. To se příznivě odráží v řadě
produktů dokonalejším ovládáním modelovacího prostoru, prací se souřadnicovým
systémem nebo kreslicími rovinami, možností pracovat přímo s vystínovanými
tělesy apod.
Z pohledu jednoduchého výpočtu se opravdu tato CAD třída začíná přibližovat
velkým systémům, je ale nutno konstatovat, že ji ještě čeká pořádně dlouhá
cesta. Při modelování, ale hlavně při editaci často narazíte na řadu omezení,
stromové struktury modelů vám připadají, že jsou spíše pro informaci než pro
skutečné použití atd. Největším kamenem úrazu je rychlost. Když už totiž mají
tyto systémy patřičný funkční rozsah, pak při práci s trochu složitějším a
tedy i větším modelem máte strach "pohnout myší".
Tito menší bratři velkých systémů však učinili velký pokrok v tvorbě
profesních aplikací a speciálních modulů, verzí či nadstaveb. Strojaři i
stavaři, jejichž cílem je co nejrychlejší vygenerování výkresové dokumentace,
si zde přijdou na své. Dokonale zvládnuté 2D kreslení a editace, popisy a
tvorba výkresů je jedním z hlavních rysů této třídy.
Trend: Virtuální realita Produkty virtuální reality známe spíše z oblasti
zábavního
průmyslu, v poslední době se
začínají prosazovat v konstrukci. Virtuální realita v tomto podání umožňuje
pracovat s velmi velkými modely v reálném čase a velice efektivně kontrolovat
návrh, lze sledovat funkčnost a chování modelů. Nezanedbatelné je vypuštění
skutečného prototypu z pracovního řetězce díky možnosti prohlížení, "použití"
a zkoumání interakcí, aniž byste uřízli jediný kus "železa".
Virtuální realita je příkladem toho, jak software (a nyní již i hardware)
předběhly současný stav periferií. Nyní je již možné zpracovávat množství dat
potřebných při práci s virtuální realitou, slabým místem je stále kontakt
počítače s člověkem. Proto je otázkou času, jak rychle se budou vyvíjet různé
rukavice, brýle a podobné nástroje.
Trend: Průnik Javy
Mezi CADy si nalezla své místo i všeobecně známá Java, která uživatelům a
vývojářům umožňuje tvorbu vlastních, na platformě nezávislých aplikací.
Programování v Javě je v současné době velmi výhodné, neboť lze použít
standardních vývojových nástrojů. Existující Java applety a zdrojové kódy
mohou být snadno integrovány do prostředí a aplikace mohou běžet kdekoliv bez
nutnosti rekompilace.
Trend: Spolupráce s Webem
Dalším trendem projevujícím se v této oblasti je těsná spolupráce s Webem.
Díky integraci WWW prohlížeče do prostředí některých CADů lze 2D a 3D buňky
umístěné na Webu vkládat stylem "drag and drop" do výkresů, což zjednodušuje
jejich sdílení mezi návrhářskými týmy. Začleněny jsou většinou i nástroje pro
tvorbu HTML stránek. Inženýrská data mohou být publikována v nejrůznějších
formátech, jako CGM, SVF nebo VRML.
9 0762 / ijan
AutoCAD 2000
AutoCAD 2000, by měl znamenat nový standard v produktivitě, flexibilitě a
vzájemné spolupráci mezi konstruktéry. Navíc uživatele AutoCADu jistě potěší
možnost otevřít více výkresů najednou z jednoho spuštěného AutoCADu.
Celkově přináší AutoCAD 2000 okolo 400 vylepšení. Jednou z nových vlastností
je využití existujících, resp. vytvořených objektů, geometrie a standardů.
Uživatel může snadno kopírovat z jednoho návrhu do druhého pomocí "drag and
drop" operací.
Novým nástrojem je i takzvaný "Object Property Manager" umožňující přímý
přístup k atributům objektů a výkresů. Nová implementace
AutoSnaps/AutoTracking umožňuje rychleji konstruovat a editovat bez nutnosti
tvorby konstrukčních (pomocných) čar. Do nového AutoCADu 2000 se silně promítá
i webová technologie. Mimo samotného AutoCADu 2000 pomůže strojařům v jejich
práci i AutoCAD Mechanical 2000, optimalizovaný pro 2D design a Mechanical
Desktop R4 zlepšující práci s 3D parametrickými tělesy a modelováním ploch.
Pro/Engineer 2000i

CAD/CAM/CAE systém Pro/ /Engineer 2000i obsahuje více než 500 vylepšení,
včetně nových nástrojů a aplikace pro velmi velké sestavy. Navíc obsahuje nová
verze vylepšené sdílení inženýrských informací pomocí Internetu a přináší
podstatné usnadnění pomocí tzv. "Designed for Windows" grafického
uživatelského rozhraní. S novou technologií modelování a velmi zjednodušeným
uživatelským prostředím Pro/Engineer 2000i zvyšuje produktivitu a dovoluje
věnovat více času konstrukčním inovacím.
Pro/Engineer 2000i je modulární systém, který pokrývá nejen oblast tvorby
geometrie součástí, ale zasahuje i do oblasti řešení kinematických vazeb,
animací, obrábění a dalších specifických oblastí souvisejících s konstrukcí a
výrobou.
Jednou z nových součástí je i modul pro konstrukci mechanismů, obsahující
nástroje pro konstrukci a řešení simulace kinematických sestav v jednom
uživatelském prostředí. Pomocí funkcí typu uchop a táhni dovoluje Mechanism
Design konstruktérům specifikovat funkční spojení mezi komponenty sestavy,
testovat rozsah pohybu nebo kontrolovat ovlivnění jednotlivých komponent během
pohybu. To, že je Pro/Engineer opravdu velký CAD systém, dokazovalo PTC přímo
na cebitovském stánku tvorbou modelu realného motocyklu.

CATIA
CATIA ve verzi 5 znamená další přírůstek do nové rodiny velkých CAD systémů,
které začaly využívat prostředí Windows NT. Tak jak bývá u velkých CADů
zvykem, i nová CATIA je modulární systém pokrývající oblast modelování
(včetně profesních aplikací), analýzy a simulace, obrábění a plant designu.
Přestože existuje verze 5, je nadále podporována řada modulárních řešení ve
verzi 4, čehož je důkazem i nedávné uvedení realese 2.1.
Podstatou práce v CATII je prostor a s ním související nástroje pro modelování
3D konstrukcí. Vytvářené 3D objekty jsou parametrické, čehož se dá využít
např. při editaci, provázání těles apod. Další významnou funkcí podporující 3D
modelování je "strom" graficky zaznamenávající hierarchii organizace
vzniklého tělesa.
CATIA umožňuje definovat a řídit velké, hierarchicky složité sestavy
konstrukcí a to
třeba jen pomocí myši nebo grafických příkazů. Jeden part (model) může být v
jedné sestavě použit několikrát nebo může být použit ve více sestavách bez
nutnosti tvorby duplicitních dat.
Za zmínku jistě stojí i tvorba asociativních výkresů ze 3D návrhu a sestav.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.