Kontrola tendrů

Komisi EU se nelíbí preference Intelu Evropská komise se zeptala čtyř zemí Evropské unie, proč ve spojení s tendry ve ...


Komisi EU se nelíbí preference Intelu
Evropská komise se zeptala čtyř zemí Evropské unie, proč ve spojení s tendry ve
veřejném sektoru upřednostňuje procesory Intelu. Uvedená opatření měly uplatnit
Finsko, Francie, Německo a Nizozemí.
Uvedené země při tendrech na výpočetní techniku podmiňovaly nákup osazením PC
čipy od Intelu nebo jejich ekvivalenty, či procesory pracujícími na předem
stanovené taktovací frekvenci. Podle komise je nepřípustné, aby v tendru byla
uvedena obchodní jména (to lze pouze v případě, kdy je takové uvedení nezbytné
pro definici zadání) a aby byl uváděn požadavek na takt procesoru, i když ten
samostatně uvedený nic nevypovídá o požadovaném výkonu počítače. Firma AMD
totiž již dříve přestala u svých procesorů uvádět taktovací frekvenci s tím, že
celkovou výkonnost systému určují zcela jiné parametry.
Nejzávažnější prohřešky se prý objevily ve Francii, kde Evropská komise
napočítala asi 12 tendrů, které podle ní nesplňovaly podmínky rovné soutěže,
naopak Holandsko mělo problém pouze s výběrovým řízením vyhlášeným magistrátem
v Amsterodamu.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.