Konvergence ano, ale jen po krůčcích

Konvergence hlasových a datových přenosů je jistě trendem příštích let alespoň máme-li věřit počítačovým guru...


Konvergence hlasových a datových přenosů je jistě trendem příštích let alespoň
máme-li věřit počítačovým guru. Výrobci komunikačních a IT produktů běží na
dlouhé trati, aby uživateli připravili přitažlivější budoucnost s IP telefony,
s telefonií integrovanou do počítačů a s multimediálními sítěmi. V mnoha
podnicích však přece jen dodnes panuje určitá skepse.
Připravenost firem k prokalkulování přechodu na digitální telefonii roste velmi
pomalu a nedrží krok s prognózami výrobců. Problémy jsou rozmanité: Jednomu se
zdá jednoduše nesmyslné přecházet z technologie, která je praxí ověřená, na
něco, co existuje (přinejmenším pokud jde o povědomí veřejnosti) teprve několik
let. Hlasová komunikace je přitom téměř v každém podniku "informační" páteří.
Ačkoli e-mail zřetelně postupuje a částečně již převyšuje telefonii co do
objemu, jednání se sluchátkem na uších zůstává v časově kritických situacích
téměř nezbytné.
Tradice proti inovaci
Aby se probudila důvěra ve VoIP (Voice over Internet Protocol), pokoušejí se
poskytovatelé těchto systémů zdůraznit přednosti této technologie a zmírnit
strach z přechodu na ni. Pro uskutečnění tohoto záměru přerušili tradiční
výrobci telefonních systémů (např. Siemens, Ericsson, Kapsch a Alcatel) a
výrobci síťových produktů (např. Cisco, Lucent, Nortel nebo Cabletron) svůj boj
a napřeli své síly jedním směrem. Přitom ovšem nelze přehlížet, že existují
rozdílné záměry různých výrobců.
Tam, kde se jedni chtějí blýsknout s výkonovými parametry, zkoušejí jiní
zabodovat se spolehlivostí a uživatelsky příjemným prostředím. Síťová frakce má
tendenci směřovat k tomu, aby své balíky s celkovým řešením sjednotila s
podnikovými aplikacemi, a tak se protlačila do oblasti, ve které drží všechny
trumfy tradiční výrobci v oboru telefonie. Síťoví specialisté však musejí často
vyřešit technologické překážky, týkající se schopnosti rychlejšího přenosu,
které se u tradiční telefonie nevyskytují. Mimoto jsou nuceni uchýlit se spíše
ke konzervativnější strategii změn, aby zákazníci ze všech problémů
nezešedivěli.
Klid v bouři
Dobrým příkladem je takřka 2 roky stará situace u společnosti Alcatel. V
Německu ztratila v konkurenčním boji část trhu a stála před problémem, jak dále
postupovat proti velkým americkým telekomunikačním koncernům. Právě v té době
se navíc právě tvořil slibný trh VoIP a bylo třeba na něj nějak zareagovat.
Vycházejíc z této situace rozhodla firma o pozvolném směřování k produktům
zajišťujícím konvergenci hlasu a dat. Vznikl ucelený koncept, který zákazníkům
přenechal konečné rozhodnutí, jak daleko by se chtěli odvážit postoupit směrem
ke komunikaci přes IP. Lze tedy budovat smíšené řešení, které na začátku
dokonce může fungovat kompletně bez IP komunikace, ale později je lze
"přezbrojit" na datový standard.
Velmi se dbalo na použití osvědčené technologie a za neméně důležité označují
tvůrci projektu také zachování "uživatelsky příjemného telefonu". Tedy toho
telefonu, na který jsme si za ta léta zvykli.
Výhody takové jemné migrace jsou nasnadě, neboť skutečné využití hlasově-datové
konvergence může být realizováno teprve časem. Přitom mohou být již nyní
využívány drobné technické vymoženosti, které jsou součástí rozličných
dodatečných balíčků, jež si zákazník může postupně pořizovat. Ty skutečně
využitelné aplikace však musejí být vytvořeny až samostatně v podnicích.
Tato úloha s sebou nese poměrně velké náklady, které však lze rozložit na delší
časové období. Dlouhodobý přechod navíc dovoluje zákazníkovi své systémy lépe
přizpůsobit a postupně odzkoušet, zda konvergentní řešení má vůbec smysl a
pokud ano, pak kdy a kde.
Vzrušení kolem tohoto tématu neutichá a ani na letošním CeBITu nebyly produkty
slibující bezproblémovou konvergenci hlasu a dat žádnými popelkami. Někteří
výrobci se silně zasazují o radikální změnu, jiní argumentují konzervativní
strategií. Jak rychle však zákazník skočí na marketingová hesla, zůstává
nejasné.
0 0050 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.