Konvergence myšlení a perspektiva budoucnosti

Úvahy o budoucnosti patří mezi výlučně lidské schopnosti, které vydělují člověka z přirozeného kontextu přírod...


Úvahy o budoucnosti patří mezi výlučně lidské schopnosti, které vydělují
člověka z přirozeného kontextu přírody. Je zajímavé, že přestože se vždy najdou
vzdělaní a osvícení jedinci vidící dál než většina jejich vrstevníků, málokdy
jsou jejich názory brány opravdu vážně.
Pokud dítě nebere vážně matčino varování, skončí obvykle v nějakém maléru a
alespoň pro následující chvíle se poučí. Pokud dospělí lidé neberou vážně slova
zkušených odborníků, může nabýt případný malér podstatnějších rozměrů a obvykle
zasáhne i různě velký počet nevinných lidí. Nu a pokud se chová nezodpovědně
vláda nebo parlament, doplatíme na to všichni.
Člověk nemusí být zrovna ekonomickým expertem, aby dokázal pochopit, jak
důležitý je v dnešní době rozvoj telekomunikací a Internetu. Obrovský zlom ve
způsobu podnikání, který je už vně naší kotliny skutečností, je postaven právě
na telekomunikacích a vyspělých informačních technologiích. Ano, mluvím o
elektronickém obchodování. Rozhodně se již nedá říct, že jde o teoretickou
novinku, která má své místo jen na vizionářských konferencích. Ozývá se stále
více hlasů z řad odborné veřejnosti, že kdo promešká nástup nové éry, bude
ztrátu dohánět jen těžko. Noví lídři trhu se rodí rychle a získané zkušenosti
jim pomáhají nabyté postavení udržet. Do jaké míry bereme tyto informace vážně?
Bláhové sny, nebo skutečnost?
Už nejednou jsem slyšela na adresu lidí z IT firem pohrdavé tvrzení: "Jen aby
se z toho e-businessu nezbláznili, hlavně že mají důvod nám nutit tisíc věcí,
které vlastně vůbec nepotřebujeme." Sama někdy při četbě běžného denního tisku
podléhám dojmu, že s našimi články a analýzami týkajícími se rozvoje Internetu,
telekomunikací a elektronického obchodování žijeme někde ve vysněném světě,
který nemá s opravdovou realitou nic společného. Jako bych slyšela: "Hlavně
když mají o čem psát!" Ovšem stačí nakouknout za humna, a mohu být klidná
nejsme divní, jenom je nás málo slyšet.
Vezměte si do ruky třeba Financial Times nebo si pusťte na chvíli CNN. Žádná
teorie, reálné zprávy. Realita, kterou si nedovolí ignorovat nikdo, kdo hodlá
hrát nějakou roli i v budoucím ekonomickém uspořádání e-světa. Na dlouhé
mudrování není čas jedním ze znaků elektronického byznysu je doslova
neuvěřitelná rychlost, jakou se vyvíjí. Stávající firmy mění styl podnikání,
vznikají nové, často již zcela virtuální společnosti. Internet je vlastně velmi
demokratické prostředí nabízí jednotnou startovní čáru. Na Internetu jsou
všichni konkurenti od zákazníků stejně daleko.
I laika v takovém případě trkne, že prosíťovaný svět je ideální právě pro firmy
z malých zemí stačí mít kvalitní výrobky, dobré nápady a umět jazyky. I proto
mě mrazí, když zaslechnu výroky našich čelných představitelů na téma Internet.
V tomto případě se totiž názory pánů Zemana a Klause vzácně shodují od
pohrdavého Zemanova výroku, že jako premiér nemá na podobné "věci" čas (že by
mu pojem Internet splýval s hanbatými stránkami?), po Klausovo nejasné tvrzení,
že u něho v sekretariátu "to" na nějakých těch přístrojích běží, ale on (jak
jinak) má důležitější starosti.
Kouzelné slovo konvergence
Konvergence znamená splývání, sbližování a patří nyní mezi oblíbená a moderní
slůvka. Výsledkem konvergence bývá téměř vždy něco navíc, než prostý součet
sloučených hodnot. Konverguje kde co, nás však momentálně zajímají zcela
konkrétní procesy, jako např. konvergence informačních a komunikačních
technologií, konvergence telekomunikací a kabelových (televizních) sítí,
konvergence pevných a mobilních sítí, či konvergence telekomunikačních služeb a
informačního obsahu, resp. médií.
Jak se všechny tyto trendy a jevy mohou projevit v praxi? Právě přidanou
hodnotou, která se v šikovných rukách podnikatelů mění na přidaný zisk. Za
povšimnutí stojí, že přidanou hodnotu často spoluvytváří právě Internet.
Vezměme si třeba kabelové televize. Má je doma hodně lidí, ale kolikrát o ně
stoupne zájem, když bude možné pomocí televize brouzdat Internetem a posílat
e-maily? Kolikrát potom pro provozovatele sítě stoupne cena takto vybaveného
zákazníka? A jak se nový příliv lidí s přístupem na Internet projeví v ziscích
internetových obchodů?
Situace je pochopitelně o hodně složitější, ale základní myšlenka platí. Dá se
na tom vydělat, je to právě ten impulz, který by mohl pomoci oživit naši
nevalnou ekonomickou situaci. A lidé se kromě jiného budou bavit. Musíme se
přičinit o konvergenci našeho jednání s názory těch, kteří ví jak na to.
0 1073 / darn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.