Konvergovat, či nikoli? Toť otázka

Konkrétní výhody konvergence datových a hlasových sítí lze shrnout do následujících bodů: n Ekonomická stránka: ...


Konkrétní výhody konvergence datových a hlasových sítí lze shrnout do
následujících bodů:
n Ekonomická stránka: Ačkoli nelze vždy zaručit návratnost investic k určitému
datu, plynou z konvergence úspory díky nutnosti udržovat jedinou síť namísto
dvou a menším nárokům na poskytovatele propojení.
n Pokrok v technologiích: Dosažení vyšší přenosové kapacity na stávajících
rozvodech (zde je opět patrná i vazba na cenu; větší objem dat rovná se nižší
cena za přenesená data). Přístup k novým komunikačním kanálům i způsobům
přenosu informací a dosažení jejich vzájemného propojení (například chat a
e-mail s lidmi v kombinaci se systémem hlasové samoobsluhy, a to v rámci jediné
sítě).
n Lepší plnění požadavků uživatelů: Lidé si žádají nejen hlasové služby, ale
také multimediální přenosy a vyšší interaktivitu, což mohou konvergované sítě
pomoci zprostředkovat, stejně jako plnění vyšších nároků na rychlost,
prostupnost a dostupnost mobilních i fixních služeb.
Již jsme zmínili protokol SIP (Session Initiation Protocol). Ačkoli nejde o
jedinou možnost, jeví se k použití v rámci konvergované sítě jako téměř
ideální. Jde o otevřený standard, jehož popularita stále roste. Hlavními důvody
jsou přitom nezávislost na konkrétním výrobci a otevřená licenční politika.
Navzdory široce rozšířenému názoru navíc neslouží pouze ke zprostředkování
hlasové komunikace v rámci IP telefonie. Primární úlohou SIP je totiž navázání
spojení mezi dvěmi koncovými zařízeními a zabezpečení výměny informací, ať už
jde o chat, video či přenos souborů. Díky tomu SIP otevírá nové možnosti
elektronické komunikace, a proto se s ním setkáváme i tam, kde bychom to z
principu asi ani nečekali (kupříkladu ERP a CRM systémy). "Důležité je, že
protokol IP ponechává prostor pro volbu, zda má přenos být spolehlivý, nebo ne.
Pokud není vyžadována stoprocentní spolehlivost přenosu, odpadá režie nutná k
jejímu zabezpečení, což představuje jeden z významných zdrojů větší
efektivnosti konvergovaných sítí oproti tradičním telekomunikačním sítím, které
se snaží fungovat spolehlivě vždy a za každou cenu," dodává Votava.
Prezidentka společnosti Nemertes Research Johna Till Johnsonová říká: "Mějte na
paměti, že konvergence změní vše, na co jste byli doposud zvyklí. Především
převrátí naruby pohodlnou organizační strukturu, která byla ve vašem podniku
udržována a budována po X let. Zapomeňte na experty vyhraněné čistě na hlasovou
komunikaci, datový provoz či aplikační vrstvu, konvergovaný přístup vyžaduje
konvergované týmy lidí, jejichž hlavní devizou musejí být především komunikační
schopnosti. Kvalifikovaní odborníci budou potřeba stále, konvergence jejich
počet však zredukuje významným způsobem. Konvergence zkrátka spustí celou
záplavu změn počínaje zničením tradičních infrastruktur a lidmi, kteří se na ní
angažují, konče."(pat) 6 1555

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.