Konzultujte se SAPem

SAP ČR nabízí svým zákazníkům sadu služeb Remote Connection Package (zkráceně rcPack), jejichž cílem je zřízení...


SAP ČR nabízí svým zákazníkům sadu služeb Remote Connection Package (zkráceně
rcPack), jejichž cílem je zřízení spojení se střediskem podpory zákazníků a
přístup ke službám SAP R/3 Online Service System (OSS). Nasazování rcPacku bude
zajištěno autorizovanými partnery SAPu firmami CESNET, IBM, InternetCZ (EUnet)
a PVT, které budou zřizovat i fyzické spojení. Poskytovatelé navíc budou balík
služeb rcPack rozšiřovat o další přidané služby spojené Internetem.
Sadu služeb rcPack je možno využít v kterékoli etapě života systému SAP R/3 a
je připravena pro zákazníky všech znalostních úrovní. Pomocí spojení se
střediskem podpory je možné využívat některé z následujících služeb:
lOnline Service System (OSS), pomocí kterého lze zasílat dotazy přímo do SAPu
nebo prohledávat rozsáhlou informační databázi. V oblasti HotNews OSS je možné
využít dalších služeb, jako např. přístupu k informacím o školení nebo možnosti
automatizovaného nahrání korektur softwaru do systému (Hot Packages).
lSAP EarlyWatch je služba, během níž pracovníci SAPu detailně prověřují
výkonnostní parametry systému zákazníka (včetně databáze a operačního systému).
Cílem měření je identifikovat potenciální úzká místa systému a navrhnout
způsoby zlepšení.
lSAP GoingLiver Check je služba zajišťující optimalizaci systé-mu během
produktivního startu pomocí tří na sebe navazujících měření.
lSlužba Remote Consulting umožňuje velice flexibilně odpovídat na otázky
týkající se nastavení určitého systému, a v případě potřeby provádět okamžité
servisní zásahy.
Bezpečnost komunikace zákazníka s centrem podpory je zajištěna na několika
úrovních ze strany SAPu i u zákazníka.
(ram)
8 1345 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.