Korado používá MFG/PRO

Ačkoli většina aplikací pro plánování podnikových zdrojů (ERP) zpravidla vyžaduje na implementaci několik měsíců...


Ačkoli většina aplikací pro plánování podnikových zdrojů (ERP) zpravidla
vyžaduje na implementaci několik měsíců nebo dokonce let, společnosti KORADO se
podařilo ve svém výrobním závodě v České Třebové úspěšně implementovat systém
MFG/ /PRO za pouhé 3 měsíce. Projekt, který realizovala společnost Minerva,
zahrnoval instalaci modulů finance, distribuce nákup, skladové hospodářství a
prodej pro 128 koncových uživatelů.
Tento úspěch byl dokonce oceněn na nedávném setkání uživatelů v Chicagu, kde
Korado obdrželo od autorů MFG/PRO, společnosti QAD, cenu Rapid Achiever Award.
Cenu uděluje QAD každoročně pěti společnostem jako ocenění výjimečně rychlých
implementací. Na počátku implementace stálo vyhodnocení obchodních procesů,
které doznaly za poslední období v důsledku rozvoje podniku značných změn. Od
privatizace v roce 1991 se společnost propracovala na pozici předního výrobce
topných těles a příslušenství. Zatímco v roce 1991 měl podnik 180 zaměstnanců a
roční obrat 1,4 mil. dolarů, dnes je počet zaměstnanců 650 a obrat za rok 1997
se zvýšil na 56 mil. dolarů. Předpovědi na rok 1998 vypadají ještě lépe,
plánuje se
výroba 1,8 mil. topných těles a obrat 130 mil. dolarů. V důsledku tohoto růstu
bylo uvedeno do provozu nové výrobní zařízení v České Třebové a založeny
dceřiné společnosti v 6 zemích, včetně výrobního závodu v Bulharsku.
Obchodní úspěchy vedly v roce 1997 k analýze požadavků na informační systém a k
rozhodnutí zvolit si kompletní výrobní systém sloužící pro efektivnější řízení
podniku do příštího století. Po zvážení nabídky prodejců ERP systémů byl vybrán
pro výrobní místo v České Třebové systém MFG/ /PRO od Minervy.
Co si myslí uživatelé?
Jiří Kolář, vedoucí divize Informatiky říká: "Firmu Minerva se systémem MFG/PRO
si vybrali sami uživatelé tohoto systému. Tímto postupem se předešlo problémům
s akceptací nového systému." Ze strany uživatelů se minimalizovaly požadavky na
speciální úpravy systému, avšak maximálně se využilo jeho
parametrizovatelnosti. Přínosem byl i nezávislý pohled konzultantů společnosti
Andersen Consulting na průběh implementace.
Přínos zavedení nového systému vidí uživatelé ve větší přesnosti systému a ve
zvýšení spolehlivosti údajů. Navíc se díky zabudovaným kontrolním mechanismům v
MFG/PRO významně snížil počet chyb, ke kterým docházelo při vstupu dat do
systému. Především však mají uživatelé na všech úrovních organizace jednodušší
přístup k informacím, které potřebují.
Příprava dalších projektů
Po ukončení 2. fáze projektu se plánuje implementace výrobních modulů. V
plánech Korada jsou i další projekty nasazení MFG/PRO pro dceřiné společnosti
ve střední a východní Evropě. První na řadě jsou obchodní společnost KORADO
DEUTSCHLAND a výrobní závod KORADO BULGARIA a první implementace by měly být
dokončeny koncem roku 1999.
Podle Jiřího Koláře jsou kromě zvyšování počtu závodů vybavených systémem
MFG/PRO hlavními cíli v oblasti informatiky zavedení centrálního plánovacího
systému pro celý holding, elektronické propojení informačních systémů dceřiných
společností a zavedení elektronického systému objednávek.
(ram)
8 2712 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.