Koryna sází na počítače Dell

Vývoj počítačové vybavenosti v koryčanské firmě Koryna nábytek známé především svou výrobou kuchyní probíhal...


Vývoj počítačové vybavenosti v koryčanské firmě Koryna nábytek známé především
svou
výrobou kuchyní probíhal v Čechách charakteristickým způsobem: od neznačkových
strojů, vlastnoručně připraveného softwaru a servisu zajišťovaného vlastními
silami ke komplexnímu řešení IT problematiky v podniku.
Počátkem roku 1998 bylo ve firmě vypsáno výběrové řízení, ze kterého měl vzejít
dodavatel řešení. Výsledek však zklamal, protože vybraná firma dodala
nekvalitní hardware a především nebyla schopna zajistit rychlý a bezproblémový
servis. Proto se firma Koryna na podzim 1998 obrátila na společnost Dell, se
kterou mj. sdílí i obchodní model přímého prodeje.
Zadání znělo na kompletní dodávky hardwaru nejen do mateřského závodu, ale
především do 54 vlastních prodejen. Nezbytným požadavkem byla kvalita,
spolehlivost a rychlé odstraňování případných problémů. Systém servisu musí
respektovat rozdílnou úroveň počítačové gramotnosti na jednotlivých prodejnách
a zejména fakt, že mezi nimi a sídlem firmy Koryna, které leží v poměrně
odlehlém místě republiky, je často velká vzdálenost. Případné potíže tedy musí
být odstraněny pokud možno bez nutnosti zásahu mateřského závodu. Dodatečně byl
(částečně pod vlivem předloňských povodní) připojen požadavek na jednoduché,
snadné a spolehlivé zálohování dat v prodejnách.
Společnost Dell v současnosti dodává firmě Koryna desktopy Dell OptiPlex,
notebooky Dell Latitude a pracovní stanice Dell Precision WorkStation. Počítače
v prodejnách jsou současně vybavovány mechanikami Zip pro zálohování dat.
Díky systému přímého prodeje a výrobě sestav podle konkrétních požadavků
zákazníka dodává Dell do výrobků vždy nejnovější komponenty. Na výrobky značky
Dell je poskytována tříletá záruka a firma rovněž nabízí odebrání vysloužilých
přístrojů a odečtení jejich zůstatkové hodnoty z ceny nové objednávky. Pro
zákazníka se tím současně řeší i stále naléhavější problém likvidace tzv.
elektronického odpadu. Lze totiž očekávat, že předpisy v této oblasti budou v
souvislosti se zařazováním ČR do evropských struktur stále přísnější.
Servis pro Korynu je řešen prostřednictvím standardní smlouvy firmy Dell, která
zaručuje řešení problému do 24 hodin přímo u zákazníka.
Zástupci Koryny oceňují především skutečnost, že kvalita produktů a servisu
Dellu odstranily značnou část zátěže oddělení, které má na starosti IT v
podniku. Zatímco servis předchozího poskytovatele pracoval těžkopádně a měl
tendenci dlouze diskutovat o tom, kdo závadu zavinil, nebo přímo přesouvat své
povinnosti na zákazníka, jsou nyní vzniklé problémy řešeny rychle a věcně.

9 1815 / jafn









Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.