Košile na Internetu ve 3D

3D prezentace na Webu Charles Tyrwhitt z Londýna používá při svém pronikání na trh ve Spojených státech amerických...


3D prezentace na Webu
Charles Tyrwhitt z Londýna používá při svém pronikání na trh ve Spojených
státech amerických a ve zbytku Evropy 3D technologie. Na jeho nové webové
stránce si návštěvník vybere košili s požadovanými detaily, jako je tvar
límečku, materiál a barva a poté si ji může prohlédnout prostorově.
Jestliže klikne na tlačítko s volbou 3D, košile bude zobrazena trojrozměrně ve
zvláštním okénku. Uživatel může pomocí myši manipulovat s obrazem, to znamená
otáčet košilí a prohlížet si ji z různých úhlů. Kombinací kláves a kliknutí
myši může obraz košile přiblížit natolik, aby se dala rozpoznat struktura látky.
Pohled zpět
James Stewart, viceprezident prodeje firmy Charles Tyrwhitt, byl pověřen, aby
zajistil první firemní webovou stránku, která byla uvedena do provozu v dubnu
1998.
"Po deseti letech průměrného ročního růstu o 40 % se prodej ustálil na 20
milionech dolarů v roce 1997," říká Stewart, "a proto jsem chtěl podpořit
prodej především průnikem na trh v USA."
Původní webová stránka znamenala dobrý začátek, jak prohlásil, ale "nemohli
jsme aktualizovat obrazy a text na naší stránce bez toho, abychom nemuseli
postupovat přes našeho poskytovatele internetových služeb, a to celý postup
zpomalovalo a činilo těžkopádným. Nemohli jsme operovat v e-čase".
V důsledku pomalých aktualizací byly nabídky, ceníky a reklamní ukázky
publikované v katalogu dostupné sice nakupujícím v obchodě, ale nebyly k
dispozici on-line nakupujícím.
Hledání řešení
Přítel Stewarta, zaměstnaný ve společnosti Computer Associates International v
New Yorku, vyjádřil názor, že objektově orientovaný vývojový nástroj Jasmin ii
z jeho společnosti by mohl pomoci vyřešit problém s aktualizací.
"To je proto, že všechny informace o produktech firmy, to znamená textové údaje
a obrazy, jsou objekty v databázi Jasmin ii," vysvětluje Stewart. Změny zadané
na objektu se automaticky promítnou všude tam, kde se dotyčný objekt použije,
například změna ceny košile se automaticky zobrazí na webové stránce. Na
stejném semináři, kde se Stewart seznámil s nástrojem Jasmin ii, spatřil také
3D obrazy vyvinuté dceřinou firmou CA, Viewpoint Digital z Utahu. Zobrazování
využívalo technologie od společnosti MetaCreations z Kalifornie.
Firma Viewpoint již pracovala s nástrojem pro bodovou digitalizaci k vytváření
3D síťových mřížkových obrazů hmotných objektů, například DVD přehrávačů. Na
předmět se nakreslí mřížka a nástroj podobný digitalizujícímu peru sejme
průsečíky mřížky a převede je do počítače, kde se zhotoví mřížková kostra
daného předmětu. Na síťovou kresbu se mapováním přenese struktura povrchu.
Košile v prostoru
"U objektu s pevným, neměnným povrchem se snadno shromažďují údaje o rozměrech,
na rozdíl od objektů jako je například košile, která mění svůj tvar v
závislosti na pohybu nebo při doteku digitalizujícího nástroje," prohlásil
Steve Wallock, viceprezident pro vizualizační řešení společnosti ViewPoint.
K přesnému zobrazení všech záhybů košile používá ViewPoint scanner, který
kopíruje povrch sledovaného objektu prostřednictvím kmitajícího světla a
plynule zachycuje nepravidelný tvar do obrazu s vysokým rozlišením.
Výtvarník potom do objektu přidá charakteristické vlastnosti povrchu, jako je
barva nebo struktura a současně odstraní nepotřebné části základní mřížky, aby
se zmenšila velikost souboru.
Výsledný obraz se uloží na serveru připojeném k Internetu ve formě 3D souboru
MetaStream a pomocí progresivní technologie přenosu datového toku se odešle na
desktop návštěvníka, který firemní stránku navštíví.
Kam dál
Budeme-li považovat trendy odhadované firmou zabývající se výzkumem Internetu
eMarketer z New Yorku za spolehlivého ukazatele směru budoucího vývoje, pak
mnoho webových stránek typu business-to-consumer musí nabízet stále lepší
služby a prezentace, jestliže chtějí úspěšně odolávat konkurenci. Kolem roku
2003 vzroste podíl e-commerce typu business-to-business z 80 % objemu on-line
prodeje na předpokládaných 87 % on-line prodeje a 1,3 miliardy dolarů alespoň
to uvádí eMarketer ve své nedávné zprávě. Avšak příjmy z elektronického
obchodování typu business-to-consumer podle ní porostou pomalejším tempem, v
globálním měřítku asi na 188 miliard dolarů v roce 2003.
"Navzdory rozmachu elektronického obchodování business-to-consumer zůstává
on-line nakupování činností, kvůli níž pouze 8 % světa prohlašuje, že je
hlavním důvodem, proč se připojují na Internet," tvrdí eMarketer.
Vizuální působení 3D obrazů má vliv nejen na zákazníky a prodejce. Mezi těmi,
kdo sledovali novou ukázku technologie, byl Ottar Espedal, manažer norské ropné
společnosti Telenor. "Nepřišel jsem se podívat právě na tohle," řekl a kroutil
hlavou, "ale je to úchvatné; je to budoucnost."
0 1776 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.