Kosmonaut s podpisem

Počátkem května uplynul rok od úspěšného návratu druhého vesmírného turisty a současně prvního "afronauta" z vý...


Počátkem května uplynul rok od úspěšného návratu druhého vesmírného turisty a
současně prvního "afronauta" z výletu do vesmíru. Na první pohled běžná zpráva,
kdyby si Mark Shuttleworth nevydělal na svůj výlet prací v oboru IT, ještě
přesněji v oblasti zabezpečení IT.
Když se řekne Jihoafrická republika, často se mnoha lidem ještě dnes vybaví
apartheid nebo chudinské černošské čtvrti na předměstí Johanesburgu. To bylo.
Podobně jako Československo, tak i JAR se na počátku 90. let vydala na cestu
změny od uzavřené k otevřené a demokratické společnosti a tržní ekonomice.
V podmínkách, které byly v mnoha rysech podobné situaci u nás na počátku
transformace, začal Mark Shuttleworth budovat společnost Thawte (www.thawte
.com) a zahájil poskytování služeb certifikační autority. To bylo na přelomu
let 1994-95. Se svojí certifikační autoritou měl takový úspěch, že ji v roce
1999 prodal společnosti VeriSign za více jak 400 milionů dolarů.
Jaktože uspěl, když v Čechách je již několik let přijat zákon o digitálním
podpisu a celá oblast okolo digitálních certifikátů, digitálních podpisů a
X.509 se točí v začarovaném kruhu? Těch rozdílů by se našla celá řada. Jako
první a nejpodstatnější je dobře si ujasnit, k čemu je digitální podpis, ale i
jakákoliv nová věc, určen. Zda je digitální podpis určen pro to, abych jednou
za rok podepsal své daňové přiznání, nebo zda je určen především pro ochranu
každodenní komunikace mezi obchodními partnery. V mnoha západních zemích šli
nejprve cestou digitálního podpisu pro soukromé společnosti. V době, kdy Mark
Shuttleworth rozjížděl společnost Thawte, neexistoval v JAR a dalších zemích
zákon o elektronickém podpisu a klienti jej ani nepotřebovali. Soukromé
společnosti se mezi sebou domluvily, nastavily si pravidla zabezpečené
komunikace a určily si způsob řešení sporů. Trh s poskytováním digitálních
certifikátů a s používáním digitálního podpisu rostl a v okamžiku, kdy Bill
Clinton podepisoval americký federální zákon o digitálním podpisu, tak se již
Mark Shuttleworth začínal připravovat na svoji cestu do vesmíru.
Pokud soukromá firma nebude riskovat a při volbě své nové cesty a formy
podnikání bude čekat na zákony a vyhlášky, s největší pravděpodobností neudělá
chybu. Domnívám se ale, že takováto firma se nikdy nemůže stát skutečným
tahounem na domácím trhu a už vůbec ne na trhu mezinárodním. Odstup pěti let
mezi prvními klienty společnosti Thawte a podpisem zákona jasně dokládá, že tím
prvním, kdo proráží, jsou soukromé firmy, nikoliv úřady.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.