Kostky v knihovně

Národní knihovna v Praze ve spolupráci s dalšími knihovnami zahájila projekt Kramerius, který umožní zpřístupnění...


Národní knihovna v Praze ve spolupráci s dalšími knihovnami zahájila projekt
Kramerius, který umožní zpřístupnění digitalizovaných archiválií
prostřednictvím internetu.
Zájemci budou mít on-line přístup ke všem písemnostem archivovaným v Národní
knihovně ČR. Spolupracující knihovní instituce mohou systém Kramerius využívat
pro archivaci a zpřístupnění vlastních digitalizovaných písemností.
Jako dodavatel řešení byla vybrána společnost Qbizm Technologies. Dodané řešení
bude postaveno na komponentovém prostředí HyperQbs framework 3.0, které vychází
z J2EE a XML.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.