Kouzlo nedokonalosti a radost pražských cestujících

Minulý týden probíhal opět ve znamení telekomunikací. Otevřením dvou podnikových prodejen v Praze byl zahájen komer


Minulý týden probíhal opět ve znamení telekomunikací. Otevřením dvou
podnikových prodejen v Praze byl zahájen komerční provoz sítě mobilních
telefonů Oskar společnosti Český Mobil. Svou marketingovou kampaň stylizoval
netradičně na rozdíl od rozjařených třeštidel Paegasu a workoholických manažerů
EuroTelu je Oskar představován jako mobil pro uštvaného "osmičkáře", který se
zmítá mezi problémy utrženého výfuku u svého Favorita a nutností výměny bubnu
rodinné Tatramatky.
Svým způsobem je to příjemná změna možná, že už skutečně došlo k jistému
přesycení dokonalostí. Vzpomínám si na jednu tiskovou konferenci, kde po řadě
manažerů ze západní Evropy, kteří hovořili o prezentovaných produktech v dnes
běžných intencích typu "bomba", "nová epocha" či "vlajková loď", vystoupil
maličký orientálec, který sice, pravda, také některé z výrobků pochválil, i
když o poznání rezervovaněji, avšak o řadě dalších hovořil s krajním despektem:
"No a tohle, vážení přátelé, to je mimořádně nepovedený produkt. Mezi námi,
absolutně nechápu, proč to vyrábíme. A tohle se taky dvakrát nepovedlo, to
kupují hodně v Beneluxu..." Z jeho výrazu bylo patrné, že o obyvatelích
Beneluxu nemá dvakrát vysoké mínění. Vystoupení tohoto člověka bylo pro
auditorium douškem živé vody.
Zlatý mobilní důl
Na ekonomické výsledky sítě Oskar si budeme muset ještě počkat, jeho dva starší
konkurenti jsou však už za vodou. I když je vybudování mobilní sítě hodně
nákladnou záležitostí, investice se mnohonásobně a rychle vrací. Například
společnost RadioMobil, která zahájila provoz v září 1996, vykázala první zisk
642,7 milionu korun již v roce 1998.
Přitom, podle expertů, český trh mobilních telefonů ještě zdaleka není nasycen.
což odpovídá současnému stavu ve Velké Británii. Vzhledem k tomu, že stát
prostřednictvím Českých radiokomunikací a Českého Telecomu ovládá
nezanedbatelné podíly jak v EuroTelu, tak v RadioMobilu, může se již dnes těšit
na obrovské zisky z privatizace v této sféře. Nepochybně s nimi naloží uvážlivě
a pro blaho lidu této země.
V úvodu bylo řečeno, že týden proběhl ve znamení telekomunikací. Poslanci
schválili kontroverzní telekomunikační zákon i s paragrafem 78, který byl
mnohým, včetně některých představitelů Evropské unie, trnem v oku. Jedinou
úlitbou těmto kritikům se stalo stanovení přesných termínů, do kterých musí být
zajištěna volba operátora (30. 6. 2002) a plná přenositelnost čísla (do konce
roku 2002). Původní návrh zákona totiž připouštěl ještě další odklad těchto
termínů.
V každém případě se nelze vyhnout úvahám o tom, co tyto rituální tance kolem
výše zmíněného paragrafu budou znamenat pro budoucnost. Účelu bylo, myslím,
dosaženo. Většina lidí si sice nezapamatuje, oč ve zmíněné osmasedmdesátce šlo,
ale zůstane jim v paměti určitá povědomost o tom, že "nějaký sporný paragraf
tam byl." A obě strany jak Český Telecom, tak jeho nastupující konkurenti,
budou mít v ruce argument pro příští výtky na adresu svých služeb. Přece:
"Kdyby byla volba operátora možná hned od začátku," případně "Kdyby nás
netlačili tak rychle do volby operátora," ... a zbytek si dosaďte sami.
Semafory pod kontrolou
Začali jsme u mobilních komunikací, a u mobilních komunikací dnes také
skončíme. Společnosti Motorola a Ascom International získaly 2. března zakázku
od pražského magistrátu na vybudování profesního mobilního radiokomunikačního
systému TETRA pro dopravní složky v hlavním městě. Cena zakázky na řešení,
které ponese název Dimetra, zveřejněna nebyla. Systém bude uveden do provozu
ještě letos a bude pracovat v pásmu 410-430 MHz. Vzhledem k tomu, že síť TETRA
bude schopna přenášet i datové pakety, budou do řešení Dimetra integrovány i
další dopravní aplikace. Ty umožní cestujícím získat aktuální dopravní
informace, umožní dopravním institucím optimalizovat přepravní služby včetně
automatizovaného zjišťování okamžité polohy vozového parku, rádiového ovládání
semaforů a plánování přepravní kapacity.
Opravdu, zdá se, že nikdy nebylo tak snadné komunikovat jako dnes. Jeden starý
vtip končí pointou: "Jak můžou vydělávat peníze, když pořád pracujou!" Takže
závěrem asi tolik: bylo by dobré, kdybychom při těch úžasných možnostech, které
nám dnešní komunikace nabízejí, ještě měli o čem komunikovat.
0 0711 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.