KPNQwest buduje EuroRingy

V rámci veletrhu ComNet Prague 2001 bude v hotelu Diplomat probíhat konference Elektronický Business, jejímž partnerem je...


V rámci veletrhu ComNet Prague 2001 bude v hotelu Diplomat probíhat konference
Elektronický Business, jejímž partnerem je i KPNQwest Czechia. S ředitelem
společnosti Michaelem Hartmanem jsme hovořili nejen o budování internetové
infrastruktury příští generace a AIP.
Co podle vašeho názoru v letošním roce nejvíce ovlivní rozvoj elektronického
obchodu?
Myslím, že rozvoj elektronického obchodu letos ovlivní především dva faktory.
Prvním bude vývoj v oblasti elektronické identifikace a zejména očekávané
vydání prováděcí vyhlášky k zákonu o elektronickém podpisu. Druhým faktorem
bude větší kapacita moderních páteřních sítí propojujících obchodní metropole,
což umožní nástup nové generace komerčních aplikací. V průsečících sítí se také
začnou objevovat specializovaná centra pro uložení velkých zdrojů dat a jejich
on-line zpracování, která následně urychlí nasazení zmíněných elektronických
podpisů, technologií připojení koncových uživatelů, například xDSL, nebo
přístupy k aplikacím přes GSM.

Využívá vaše firma v praxi technologie pro B2B?
Společnost KPNQwest je jedním z předních inovátorů v oblasti internetových a
datově-komunikačních služeb, a proto sama používá moderních technologií B2B. Na
evropské úrovni využil KPNQwest několik velmi zajímavých B2B řešení jako
součást netradičně pojatých obchodních kampaní v rámci budování vztahů se
zákazníky.
Maximum komunikace, dokumentů, rozhodnutí a transakcí probíhá v naší
společnosti v elektronické podobě, což umožňuje právě nasazení moderních B2x
systémů. V rámci ISO 9001 proto přednostně používáme elektronická řešení. Za
naši největší komerční aplikaci B2B je možné označit systém pro správu domén,
který je realizován na základě výběrového řízení, kde odběratelem služeb je
správce české TLD. Systém je zajímavý tím, že ve vztahu ke koncovému uživateli
má charakter B2C, protože technicky naplňuje literu provozního řádu CZ.NIC,
tedy prodej doménových registrací jednotlivým uživatelům. Podobný je také
koncept certifikační autority KPNQwest Czechia, kterou lze vůči individuálnímu
koncovému uživateli označit jako B2C, umožňující získat elektronický certifikát
totožnosti. Systém je navíc navržen tak, aby sloužil jako modul v produktech
jiných společností (B2B), které chtějí sami vydávat elektronické certifikáty a
přitom nechtějí budovat bezpečnostní zázemí a zajišťovat trvalou dostupnost
vlastního jádra certifikační autority. Koncepce produktu je modulární a hlavní
ověřování totožnosti žadatele o elektronický podpis neprobíhá v naší
společnosti, ale prostřednictvím státních notářů. Tak elektronický podpis od
společnosti KPNQwest získává navíc váhu podpisu notářsky ověřeného. KPNQwest se
pohybuje v oblasti on-line služeb již delší dobu a má rozsáhlé zkušenosti s
bezpečností a spolehlivostí provozu. Proto jsme schopni zvládnout i řadu
náročných situací, jako bylo například poskytování služeb pro výroční zasedání
MMF v Praze, kdy stejně jako okolí Kongresového centra i přípojné sítě byly
neustále v hledáčku nejrůznějších aktivistů.
Čemu bude věnována vaše přednáška na konferenci Elektronický Bussines?
Moje přednáška na této doprovodné akci veletrhu ComNet bude věnovaná pozici
společnosti KPNQwest jako vedoucího evropského poskytovatele infrastruktury pro
elektronický business, Application Infrastructure Providera (AIP). Chtěl bych
naznačit budoucí trendy v oblasti e-bussinesu a pokusit se odpovědět na otázku,
proč model ASP dosud nebyl tak úspěšný, jak se očekávalo. Zároveň představím
služby a infrastrukturu, které může KPNQwest nabídnout zákazníkům na podporu
těchto trendů.
Věřím, že přednáška bude zajímavá nejen pro ty, kdo mají významné know-how v
oblasti klasicky poskytovaných služeb a hledají způsob, jak by bylo možné
využít model elektronického obchodu k posílení a rozšíření vlastních aktivit,
ale i pro ty, kteří profesionálně sledují vývoj e-commerce na evropském
kontinentu, v České republice nebo v rámci globální infrastruktury.

Využíváte vy osobně Internet pro nákup zboží (B2C)?
Osobní zkušenosti mám s elektronickým obchodem velmi dobré, a to jak se servery
v zahraničí, tak u nás. Nejčastěji nakupuji knihy. Mým oblíbeným obchodem se
stal americký Amazon.com. Způsob dodávek, stejně jako zpracování obchodního
případu, dostatečná účetní dokumentace, možnost sledování zásilky a včasné
doručení již dnes odpovídají standardu, který bychom od moderní elektronické
komunikace mohli a měli očekávat.

Co připravuje KPNQwest do budoucna?
Jako součást nadnárodní společnosti se podílíme na budování vlastní
vysokopropustné optické sítě, která zvýší kapacitu a kvalitu mezinárodních
propojení a sníží ceny na úroveň běžnou ve vyspělých státech. V tomto roce se
soustředíme na dobudování sítě EuroRing v České republice a vytvoření stejné
infrastruktury, jaká je dostupná v 50 vyspělých centrech Evropy a
prostřednictvím sítě Qwest Macro Capacity Network také v Asii a Americe.
Co je to EuroRing a jak se na tomto projektu podílí česká pobočka?
Jak už jsem naznačil, jedná se o optickou síť společnosti KPNQwest, budovanou
za přispění mateřských společností KPN a Qwest International. Je součástí
konceptu sítě Qwest Macro Capacity Network a jako její evropská součást vytváří
globální makrokapacitní síť, která zasahuje do Evropy, USA, Mexika, Kanady,
Pacifiku a Japonska.
Fyzicky jde o 20 000 km optických linek propojujících 50 evropských metropolí.
Tyto trasy jsou pro svou kruhovou topologii, používanou kvůli zajištění 100%
spolehlivosti, nazývány Rings, tedy kruhy nebo prstence. Každý kruh propojuje
určitou oblast, například Benelux, Francii nebo Německo. Jednotlivé prstence se
protínají podobně jako známá pětice olympijských kruhů, ovšem není jich pět,
ale sedm. Česká pobočka se podílí na vybudování sítě konstrukcí české části
šestého prstence, kterému se také říká EastRing. Tento okruh prochází kromě
České republiky také Slovenskem a Rakouskem. Zajímavostí je fakt, že management
výstavby šestého EuroRingu, včetně jeho zahraničních částí, sídlí v Praze.
Síť se skládá minimálně ze dvou válcových komor na optické kabely, zakopaných
alespoň 1 metr pod povrchem. Jedna komora může vést jeden až dva kabely po 120
vláknech. Druhá komora je v běžném provozu prázdná a slouží k zajištění
důležité vlastnosti sítě schopnosti plynulého upgradu za provozu. Na jednom
páru vlákna bude provozovaná DWDM technologie, schopná přenášet na 80
samostatných světelných vlnových délkách 40 Gb/s dat na vlnovou délku. Výsledná
kapacita základní konfigurace sítě bude 120/2 x 80 x x 40 = 192 Tb/s (terabitů
za sekundu), což je kapacita schopná přenést obsah Národní knihovny v Praze v
několika desítkách sekund, aniž by se, díky extrémní spolehlivosti sítě,
ztratilo jediné písmeno.(kap)
1 0579 / kap

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.