Krádeže identity

Výsledky výzkumu, který nedávno provedla společnost RSA Security, ukazují, že 79 % obyvatel Velké Británie by lehkomy...


Výsledky výzkumu, který nedávno provedla společnost RSA Security, ukazují, že
79 % obyvatel Velké Británie by lehkomyslně prozradilo osobní informace nutné
pro krádež jejich identity. A v tomto směru prý nejsou Britové žádnou výjimkou.
Podle závěru průzkumu firmy RSA Security obyvatelé Velké Británie v podstatě
bezstarostně prozrazují své osobní informace, takže se stávají snadnými cíli
pro ve světě stále rostoucí vlnu internetového zločinu. Průzkum varuje, že by
tento problém mohl dokonce způsobit odpor zákazníků vůči internetovým
společnostem.
Anketa, kterou pro RSA Security zpracovala agentura Winmark Research, ukazuje,
že 79 % náhodně tázaných lidí je ochotno prozradit všechny osobní údaje, které
podvodník potřebuje pro krádež jejich identity. Dotazovaní lidé připustili, že
jsou ochotni poskytnout údaje, jako je vlastní datum narození a rodné jméno
matky.
Studie také ukázala, že 33 % dotázaných se již někdy v minulosti dopustilo na
internetu klasických bezpečnostních chyb, jako je sdílení hesel nebo jejich
zapisování na papír. Dotazovaní vytvořili v průměru více než 20 různých on-line
totožností poskytnutím osobních informací na webových stránkách.
Podle společnosti RSA Security se také ukázalo, že 64 % dotázaných užívá stejné
heslo k přístupu na různé typy webových stránek od elektronické pošty až po
účet v bance. Dokonce plná třetina všech uživatelů připustilo sdílení svých
přístupových hesel s rodinnými členy nebo s přáteli, čímž výrazně vzrůstá
riziko jejich zcizení.
Na druhou stranu se však 57 % zákazníků domnívá, že odpovědnost za ochranu
jejich totožnosti a osobních informací nesou právě společnosti, které
internetové stránky provozují. Existují obavy, že pokud začnou růst čísla
statistik o krádežích totožnosti, bude klesat důvěra v internetový obchod a
nevraživost zákazníku bude namířena právě proti poskytovatelům těchto on-line
služeb.
Za povšimnutí stojí rovněž velký nepoměr mezi tím, jak lidé chápou krádež
identity v běžném životě a na internetu. Podle představitelů firmy RSA Security
je třeba, aby si zákazníci uvědomili, že největší hrozbou pro ně je jejich
ochota poskytovat své osobní údaje.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.