Krádeže karet nejsou na pořadu dne

Na českém Internetu se znovu diskutovalo především o dalším kole sporu Microsoft Mironet, které samozřejmě eskaloval...


Na českém Internetu se znovu diskutovalo především o dalším kole sporu
Microsoft Mironet, které samozřejmě eskalovalo novou vlnu emocí. Některé české
servery zavádějí dobrovolné mikroplatby za čtení článků a firma Online
Investors, stržena krachem mateřského subjektu doinvestovala. Za oceánem se na
pořad dne opět dostala internetová kriminalita...
O řadě z těchto událostí píšeme na jiných místech v tomto vydání
Computerworldu, pojďme se tedy podrobněji podívat na ty kauzy, ke kterým jsme
se jinde nedostali. První otázka se týká reklam: Při úvahách o mikroplatbách se
často hovoří o krizi bannerového modelu. Domnívám se, že klíčovou otázkou v
této souvislosti je, jak budou přijaty nové, "obrovské" formy reklamních
útvarů. Na zahraničních serverech jsou již zcela běžné, v Čechách se zatím
naopak prakticky neobjevují. Celá záležitost samozřejmě vyvolává řadu otazníků
mj. je člověku poněkud líto práce webdesignérů, kteří budou moci svým grafickým
umem ovlivňovat stále menší část stránky. Už dnes je docela problém dosáhnout
takového sladění barev, které by nešlo narušit "libovolným" bannerem.
Přidejme naopak trochu optimismu: Meziroční nárůst na evropském trhu on-line
reklamy bude stále přesahovat 50 %, alespoň to předpokládá analýza společnosti
Yankee Group.
Na některých českých internetových serverech probíhá právě diskuse týkající se
okolností, za nichž došlo k vydělení serveru Peníze z krachujícího portfolia
Private Investors (který s sebou naopak vzal jiný provázaný subjekt Online
Investor). Situaci v tuto chvíli těžko hodnotit, materiál na toto téma lze
každopádně najít např. na Lupě či na serveru Ihned.
Nyní ke slíbené zámořské kriminalitě: FBI oznámila, že zatkla či na svobodě
stíhá celkem 62 lidí, kteří svými podvody připravili desetitisíce uživatelů
Internetu o přibližně 117 milionů dolarů. Zatčení a obvinění jsou výsledkem
rozsáhlé operace pojmenované "Cyber Loss". Zpráva bohužel neuvádí, za jak
dlouho byly podvody takovéhoto rozsahu spáchány.
K hlavním zločinům, jichž se obvinění měli dopustit, patří organizování on-line
pyramidových her a podvody v on-line aukcích. Samozřejmě do této kategorie
spadá také prodej kradeného softwaru (podle údajů celosvětové pobočky BSA
dokonce v loňském roce míra softwarového pirátství poprvé po dlouhé době
vzrostla u "globálních" čísel tohoto druhu je však vždy otázkou jejich skutečná
výpovědní hodnota), podvody v multilevel marketingu, praní špinavých peněz,
daňové úniky, ale třeba také krádeže hardwarové infrastuktury (tedy kabelů/
drátů vzpomeňte si na případ, kdy byl takto kvůli skupině vandalů vyřazen z
provozu například centrální server projektu SETI). Zajímavé je, že naopak spíše
klesá počet případů, kdy je prostřednictvím Internetu zneužito číslo kreditní
karty. Výrobci platebních karet obecně uvádějí zlepšenou situaci. Například
podle představitelů společnosti VISA došlo v roce 1980 k reklamacím 0,20 %
uskutečněných transakcí. V roce 1990 bylo toto číslo 0,15 %, nyní se již
pohybuje pod hranicí 0,07 %.
Jen málo z internetových deliktů připravilo postižené o částku vyšší než 50
dolarů. Oběťmi se tak vesměs stávají jednotlivci, nikoliv firmy. Z toho by
vyplývalo, že on-line zločinci nevyužívají ani tak nějakých záhadných
hackerských nástrojů, ale především obyčejné lidské důvěřivosti. O tom ostatně
opakovaně hovořil i zřejmě neslavnější hacker dnešních dob Kevin Mitnick jako
internetový zločinci byste spíše než znalost linuxového jádra využili studium
psychologie.
Na druhé straně nelze si zřejmě myslet, že oběťmi on-line kriminality jsou
pouze důvěřiví koncoví uživatelé. Jak ukazuje průzkum KPMG, řada firem dnes
fakt, že se stala obětí narušitelů, raději vůbec neoznámí z obavy, aby
následkem toho neutrpěla jejich pověst.
Současně s oznámením o akcích FBI došlo ke zveřejnění dalších informací:
Zatímco v roce 1997 bylo americké Federální komisi pro spoje hlášeno méně než 1
000 případů on-line kriminality, loni to už bylo více než 25 000. Na boji s
on-line kriminalitou se v USA podílí řada institucí, kromě FBI je to samozřejmě
ministerstvo spravedlnosti a řada vládních i polovládních organizací.
V USA se samozřejmě diskutuje i o on--line kriminalitě ve službách politického
extremismu. Robert Benett, republikánský senátor za stát Utah, nyní navrhuje
speciální sadu postupů, kterými by měla být chráněna internetová
infrastruktura. Benett přitom už v minulosti inicioval úsilí směřující k
přijetí legislativy minimalizující možné problémy spojené s Y2K.
Americké obavy z příští elektronické války se mohou zdát přehnané. Zástupci FBI
byli nicméně při slyšení v amerických zákonodárných orgánech nuceni přiznat, že
i vládní počítače jsou dnes zabezpečené spíše nedostatečně.
1 0929 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.