Krátce

Výrobce polovodičových součástek čeká silný rok vyplynulo to alespoň ze závěrů setkání členů Asociace výrobc


Výrobce polovodičových součástek čeká silný rok vyplynulo to alespoň ze závěrů
setkání členů Asociace výrobců polovodičů (Semiconductor Industry Association,
SIA). A to přesto, že toto celé odvětví zažívá určitý pokles. Zástupci SIA
tvrdí, že ani nikdy v minulosti pokles netrval déle než jeden rok a již dnes
jsou patrné určité známky oživení. Např. Intel nyní očekává lepší výsledky ve
4. čtvrtletí, než jaké naznačovaly starší odhady. Podle paní Nancy Hartsochové
z Acer Laboratories jsou výrobci součástek schopni vyhovět většině požadavků
kromě několika typů paměťových obvodů a LCD panelů; tyto nedostatky jsou prý
jen dočasné.
Microsoft zažaloval 6 amerických prodejců výpočetní techniky z pirátských
praktik. Vesměs se jedná o kalifornské prodejce, kteří šířili produkty
Microsoftu na pevných discích prodávaných počítačů, někteří dokonce s
padělanými licencemi. Podle zástupců Microsoftu se jedná o nejrozšířenější
nelegální formy šíření softwaru. Na jednotlivé případy upozornili nejen
konkurenti žalovaných firem, ale také koncoví zákazníci, kteří si takto
"vybavené" počítače koupili.
Intel vyměňuje některé motherboardy. Týká se to některých sérií motherboardu SE
440BX-2. Motherboardy byly vyrobeny v říjnu a chyba se projeví jen při startu
počítače: pokud počítač byl odpojen od napájecí sítě, nemusí vždy nastartovat,
data na pevných discích nejsou nijak ohrožena. Chyba se navíc projeví jen s
některými napájecími zdroji. Výrobci počítačů získali od Intelu testovací kit,
aby mohli bezpečně určit problémové základní desky, které jsou bezplatně
vyměněny. Podle informací z českého zastoupení společnosti Intel by se ani v
České, ani ve Slovenské republice neměly tyto vadné základní desky vyskytovat.
Pokud se přesto domníváte, že máte špatný motherboard SE440BX-2, obraťte se na
svého dodavatele, který vám jej bezplatně vymění.
Ač ekonomika zemí Latinské Ameriky prochází určitými problémy, velikost trhu s
výpočetní technikou se v tomto regionu zvyšuje. Pokud porovnáme počet prodaných
počítačů v celém regionu ve třetích čtvrtletích let 1997 a 1998, dostaneme více
než 10% nárůst. Podle společnosti Dataquest je v Latinské Americe
nejprodávanější značkou Compaq s podílem 18,3 %, následován firmami IBM a Acer
(11,1, resp. 7,2 %).(or)
8 2780 / or

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.