Krátce

Košický Cofax sa niesol v duchu klasickej regionálnej výstavy za účasti 49 vystavovateíov zo všetkých kútov východn...


Košický Cofax sa niesol v duchu klasickej regionálnej výstavy za účasti 49
vystavovateíov zo všetkých kútov východného Slovenska. Nemalé množstvo firiem
sa snažilo bodovať a uloviť svojho budúceho zákazníka za každú cenu.
Firma ABEL dobýva bývalý československý trh renováciou atramentových a
tonerových kaziet. ABEL dnes dokáže zrenovovať atramentovú kazetu v priemere až
6x, bez znateíného zhoršenia kvality tlače. U tonerových kaziet je možná
renovácia i po dobu niekoíkých rokov, no to závisí najmä od druhu kazety.
Slovenský antivírusový sy-stém NOD dostal ocenenie od odborníkov britského
časopisu Virus Bulletin, periodika špecializujúceho sa na problematiku
počítačových virov (www.virusbtn.com) a to pre platformy Windows 95 a Windows
NT.
Firma Eset, ktorá sa špecializuje na tvorbu a predaj NODu od konca roku 1987,
sa dopracovala svojím produktom až na Ministerstvo vnútra SR.
Slovenská spoločnosť GNS, prevádzkovateí internetovej siete Sknet
(www.sknet.sk), uviedla už v septembri, no prezentovala na košickom Cofaxe,
ďalší unikátny internetovský produkt stieraciu kartu Internet MAX.
Karta slúži na prístup a využívanie všetkých služieb Internetu v plnom rozsahu,
založenom na princípe "plať len to, čo využiješ!". Predstavuje istú formu
kreditného systému na využívanie služieb. Cena použitej karty ustanovuje
kredit, ktorý sa používaním služieb znižuje, pričom kedykoívek počas jeho
čerpania je možné ďalšou zakúpenou kartou jeho výšku "dobyť".
Cena jednej karty je 600 Sk vrátane DPH a predstavuje až 80 hodín prístupu do
Internetu počas víkendu, 40 hodín v slabej a 20 hodín v silnej prevádzke.
Kredit je tiež možné využiť na vytvorenie a používanie elektronickej poštovej
schránky počas 6 mesiacov. Prístup k poštovej schránke je neobmedzený,
vytáčanou linkou, pomocou jednotného prihlasovacieho konta.
Pripojenia k sieti Sknet sú účtované Slovenskými telekomunikáciami ako lokálny
telefónny hovor z celého územia Slovenskej republiky.
(ist)
8 2804 / kat

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.