Krátce

O více než o polovinu klesl meziročně čistý příjem společnosti Creative Technology, dodavatele multimediálních výr...


O více než o polovinu klesl meziročně čistý příjem společnosti Creative
Technology, dodavatele multimediálních výrobků pro osobní počítače. Hodnocení
se týká 1. čtvrtletí jejího fiskálního roku 1999, které skončilo 30. září 1998.
Celkové tržby z prodeje klesly meziročně z 287,8 milionu dolarů na 279 milionů.
Čistý příjem dosáhl 21,5 milionu dolarů, oproti 51,6 milionu dolarů ze stejného
období roku 1997. Tento pokles se promítl i do příjmu na akcii zatímco v roce
1997 činily 55 centů, v tomto roce to bylo jen 23 centů na jednu akcii.
i společnost Sybase oznámila své hospodářské výsledky za 3. čtvrtletí roku
1998. Přestože celkový obrat, dosažený v tomto období, meziročně poklesl z 233
milionů v roce 1997 na 210,2 milionu dolarů v roce 1998, znamená 3. Q pro
společnost Sybase návrat do černých čísel. Společnost totiž dosáhla zisku ve
výši 2,2 milionu dolarů, představujícího příjem 3 centy na akcii, což ve
srovnání s 6milionovou ztrátou a ztrátou 8 centů na akcii ve stejném období
roku 1997 snad představuje přece jen krok k lepším zítřkům.
Zesílení poptávky po PC produktech, ke kterému došlo ve všech segmentech trhu a
téměř ve všech teritoriích, přimělo společnost Intel optimisticky přehodnotit
svá očekávání ohledně hospodářských výsledků za 4. Q 1998. Původně jen nepatrný
plánovaný růst příjmů oproti 3. Q 1998, kdy příjmy činily 6,7 miliardy dolarů,
je nyní odhadován v rozmezí 8-10 %. Společnost nicméně pokračuje ve snižování
počtu zaměstnanců.
Mezinárodní burza cenných papírů se sídlem v New Yorku (ISE International
Securities Exchange) si jako svého dodavatele výpočetní techniky pro provoz
nové opční burzy vybrala Compaq a jeho AlphaServery s operačním systémem
OpenVMS. Mezinárodní burza cenných papírů se ve Spojených státech stane první
skutečně elektronickou opční burzou schopnou poskytovat výrazně efektivnější
úroveň služeb než dosud. Tento krok výrazně zrychlí obchodní transakce klientů
této burzy. ISE se tak stane první burzou certifikovanou Komisí pro burzy
cenných papírů (SEC Securities and Exchange Commission) v posledních 25 letech.
Už i odvětví obchodu bude mít u nás svůj SAP společnost SAP ČR totiž počátkem
listopadu představila odvětvové řešení SAP Retail, určené obchodním
organizacím. SAP Retail, specializovaná nadstavba základního produktu SAP R/3,
obsahuje 9 základních oblastí: pro strategické plánování, finanční účetnictví,
personalistiku a správu investičního majetku jsou určeny oblasti Řízení podniku
a Podpora podnikání. Dále jsou nabízeny oblasti Plánování a řízení sortimentu,
Nákup, Distribuce a Obchodování prodejen. Podporu elektronické výměny dat (EDI)
a regálový velkoobchod (rack-jobbing) v rámci modulu Velkoobchod, v rámci
oblasti Katalogový prodej zvládá mimo jiné i teleshopping a on-line shopping.
Modul Stravovací služby zase pokrývá specifické procesy ve veřejném stravování,
od podpory plánování menu, přes nákup a kalkulaci cen, až po plánování směn.
(dar)
8 2809 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.