Krátce

Zesílená sezónní poptávka po produktech s mikroarchitekturou P6 společnosti Intel posílila celkový obrat roku 1998, kt...


Zesílená sezónní poptávka po produktech s mikroarchitekturou P6 společnosti
Intel posílila celkový obrat roku 1998, který tak dosáhl 26,3 miliardy dolarů.
Jde o 5% růst oproti roku 1997, kdy celkový obrat činil 25,1 miliardy dolarů.
Přestože obrat rostl, čisté příjmy meziročně klesly o 13 % na 6,9 miliardy
dolarů. Zisk na akcii klesl o 11 % na 3,45 dolaru z 3,87 v roce 1997. Obrat
společnosti Intel ve 4. čtvrtletí 1998 dosáhl 7,6 miliardy dolarů, což
představuje velmi slušný 17% nárůst. V tomto období rostl i čistý příjem 2,1
miliardy dolarů znamená 18% meziroční nárůst, ve srovnání s předchozím
čtvrtletím jde dokonce o nárůst 32%.

Ve výroční zprávě společnosti Navision Software pro rok 1997/98 se uvádí, že
zisk byl v roce 1998 o 76 % vyšší než vloni; celkové tržby vzrostly o 92 %.
Konsolidované tržby společnosti nyní přesahují částku 41 milionů dolarů a zisk
po zdanění dosahuje 4,5 milionu dolarů. Na těchto výsledcích má podíl mimo jiné
i rozšiřování zastoupení společnosti v dalších zemích světa v letech 1997/98
Navision Software založila místní zastoupení v Itálii a upevnila své postavení
v Australii, v České republice, ve Francii a v Nizozemí.

Své výsledky za celý rok 1998 i za jeho poslední čtvrtletí, které skončilo 27.
prosince 1998, uveřejnila i společnost AMD. Ani velmi dobré výsledky za 4.
čtvrtletí (obrat ve výši 788,8 milionů dolarů, čistý příjem 22,3 milionu dolarů
a 15 centů příjem na akcii) nezabránily propad celoročních výsledků společnosti
do červených čísel. Zatímco obrat meziročně stoupl z 2,356 miliardy na 2,542
miliardy dolarů, zaznamenala společnost ztrátu ve výši 103,96 milionu dolarů,
čemuž odpovídá ztráta 72 centů na akcii. Společnost AMD vykázala ztrátu i v
roce 1997, ale tehdy činila 21,1 milionu dolarů a ztráta na akcii byla 15 centů.
Autodesk ukončil svůj fiskální rok 31. ledna 1999. V tomto období zaznamenal
obrat ve výši 617, 1 milionu dolarů, což představuje 24% zlepšení oproti
loňským cca 496 milionům dolarů. Nárůst obratu ovšem neznamenal i nárůst příjmů
čistý příjem meziročně poklesl zhruba o 63 % z 41,6 milionů v roce 1997 na
15,364 milionu v roce 1998. Podobně vypadají i údaje o příjmu na akcii, kde byl
zaznamenán pokles z 88 na 31 centů. Ztrátu připisuje společnost na vrub
jednorázových nákladů, jejichž výše v roce 1998 činila 58,1 milionu dolarů.
9 0124 / darn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.