Krátce

Příznivé výsledky společnosti Adobe Systems ve 2. čtvrtletí fiskálního roku 1999 (skončilo 4. 6. 1999) byly podpoře...


Příznivé výsledky společnosti Adobe Systems ve 2. čtvrtletí fiskálního roku
1999 (skončilo 4. 6. 1999) byly podpořeny především zájmem zákazníků o produkty
podporující e-business, jako jsou Adobe Photoshop či Adobe Acrobat. Obrat tak
ve sledovaném období dosáhl 245,9 milionu dolarů, což ve srovnání s rokem 1998
(227,3 milionu dolarů) znamená přibližně 8% růst. Podstatně výraznější nárůst
(60,7 %) zaznamenal čistý zisk, který meziročně stoupl z 28 na 45 milionů
dolarů. Zisk na akcii se vyšplhal z 41 na 70 centů. V horizontu 6 měsíců došlo
k nárůstu obratu společnosti o téměř 15 %.
Nárůst prodeje v oblasti služeb i technologií zajistil společnosti Unisys
příznivé hospodářské výsledky ve 2. čtvrtletí roku 1999. Její obrat stoupl v
tomto období na 1,89 miliardy dolarů, což znamená zhruba 9% nárůst oproti 1,73
miliardám dolarů získaným v roce 1998. Zato zisk zaznamenal nárůst téměř 33 % z
90,1 milionu v roce 1998 na 119,7 milionu dolarů v roce 1999. Tento nárůst je
patrný i v hodnocení celého 1. pololetí. Zatímco za prvních 6 měsíců roku 1998
činil zisk 152,8 milionu dolarů, letos to je už 230,9 milionu dolarů.
Výsledky za 1. pololetí svého fiskálního roku 1999 bilancovala i společnost
SAP. Obrat v tomto období činil 2,34 miliardy euro, což znamená 17% nárůst
oproti 2 miliardám utrženým ve stejném období minulého roku. Poněkud méně
optimisticky vypadají výsledky společnosti SAP z hlediska zisku, který za
prvních 6 měsíců meziročně poklesl zhruba o 4 % (z 250 na 240 milionů euro).
Podobný vývoj charakterizoval i uzavřené 2. čtvrtletí roku 1999 zatímco obrat
meziročně stoupl o 13 % na 1,26 miliardy euro, čistý zisk se snížil o 7 % na
142 milionů euro.
Zajímavé jsou hospodářské výsledky společnosti Sybase, která již delší dobu
prochází restrukturalizací. Výrazné snížení nákladů dokázalo přivést společnost
k ziskům, ačkoli výše dosaženého obratu kolísá. Obrat za 2. čtvrtletí roku 1998
činil 210 milionů dolarů, což je méně než v roce 1998 (218 milionů dolarů), ale
více než v předchozím čtvrtletí (208 milionů dolarů). Ovšem náklady se v tomto
období podařilo snížit oproti 216 milionům dolarů v roce 1998 na 189 milionů v
roce 1999. I díky tomu mohla společnost ohlásit raketový růst zisku ze 450
tisíc dolarů (0,01 dolaru na akcii) v roce 1998 na 14,3 milionu dolarů (0,17
dolaru na akcii) v tomto roce. Výsledky za 6 měsíců tento vývoj potvrzují.
Fiskální rok 1999 a zároveň i 4. čtvrtletí skončilo 30. června společnosti Sun
Microsystems. Obrat za 4. čtvrtletí dosáhl rekordních 3,52 miliardy dolarů, což
znamená 22% nárůst oproti necelým 3 miliardám dolarů stejného období roku 1998.
Čistý zisk dosáhl 273 miliony dolarů (35 centů na akcii). Pokud by se
nezapočítávaly jednorázové náklady spojené s akvizicí, vyšla by čísla lépe
obrat by tak činil 395 milionů dolarů a zisk na akcii 48 centů. Za celý rok
1999 hlásí Sun obrat ve výši 11,73 miliardy dolarů, což znamená 20% nárůst
oproti loňskému roku. Čistý zisk dosáhl 1,03 miliardy dolarů, což odpovídá
zisku 1,27 dolaru na akcii.
Z trátou skončila 2. čtvrtletí roku 1999 společnost Network Associates. Při
dosaženém obratu ve výši 25,2 milionu dolarů uzavřela společnost čtvrtletí se
ztrátou ve výši 195,8 milionu dolarů, čemuž odpovídá ztráta ve výši 1,41 dolaru
na akcii. Obrat činil zhruba desetinu obratu za stejné období minulého roku a
zaznamenaná ztráta byla zhruba 5x vyšší. Jedním z faktorů, jenž má na svědomí
takto vysokou ztrátu, jsou dosud nesplněné závazky ze strany zákazníků ve výši
31,8 milionu dolarů. Oznámená ztráta měla za následek pokles akcií společnosti
z 18,1 dolaru na akcii z 20. 7. 1999 na 17,1 dolaru o den později.
Společnost Check Point Software Technologies oznámila rekordní výsledky za 2.
čtvrtletí, které skončilo 30. 6. 1999. Obrat za čtvrtletí dosáhl 50 milionů
dolarů a ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku se zvýšil ze 34,3
milionu dolarů o úctyhodných 46 %. Zisk za čtvrtletí činil 21,5 milionu dolarů,
resp. 53 centů na akcii ve srovnání se ziskem 16,8 milionu dolarů neboli 44
centů na akcii ve stejném období minulého roku. Podíl trhu USA na obratu je 45
%, Evropy 35 %, a na zbytek světa připadá 20 %. Prodej přes OEM partnery tvoří
10 % z celkového obratu, nejvýznamnějším OEM prodejcem je Nokia.
Povzbuzující výsledky zaznamenala ve 2. čtvrtletí roku 1999 také společnost
Informix. Obrat dosáhl v tomto období 206,8 milionu dolarů, což znamená
meziročně 19% růst. Byly to náklady ve výši 97 milionů dolarů, spojené s
vyrovnáním se soukromými držiteli akcií, jež způsobily propad do ztráty 79,5
milionu dolarů, odpovídající ztrátě 41 centů na akcii. Bez jejich zazapočítání
dosáhl Informix zisku 17,5 milionu dolarů neboli 9 centů na akcii. Příjmy z
prodeje licencí vzrostly v tomto období o 19 % na 102,3 milionu dolarů, v
oblasti služeb (104,5 milionu dolarů) byl nárůst jen o procento nižší.
9 2015 / darn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.