Krátce

Společnost GTS (GTS Czech Net, GTS INEC a DATTEL), telekomunikační operátor poskytující hlasové, datové a internetové...


Společnost GTS (GTS Czech Net, GTS INEC a DATTEL), telekomunikační operátor
poskytující hlasové, datové a internetové služby v ČR, oznámila finanční
výsledky za rok 1999. Tržby společnosti dosáhly podle předběžných výsledků 673
milionů korun, přičemž hlasové služby se na celkových tržbách podílely 40 %.
Investice GTS v České republice, které v minulém roce dosáhly 250 milionů
korun, by v roce 2000 měly překročit hranici 500 milionů.
AutoCont CZ dosáhl po 2 letech samostatné existence obrat ve výši 1,534
miliardy korun. Podle předběžných údajů přesáhl zisk před zdaněním 55 mil. Kč a
byl tak o 100 % vyšší než v roce 1998. Významný nárůst zaznamenaly především
tržby za služby, které oproti roku 1998 vzrostly o 43 % a dosáhly tak 101
milionů korun. Uspokojivý je rovněž fakt, že obdobný vývoj lze sledovat i v té
části prodejního řetězce AutoCont, kterou tvoří samostatné firmy spolupracující
na základě smlouvy franchisingu, které k celkovém obratu přidaly ještě 538,9
milionu korun.
Růst obratu o 87 % na více než 107 milionů zaznamenala česká softwarová
společnost LCS International. Největší (3/4) podíl na dosaženém obratu mají
tradičně licenční poplatky a platby za služby. Z jednotlivých komodit firmy byl
jednoznačně nejúspěšnější podnikový informační systém Noris (pro střední a
velké firmy), jehož prodej meziročně vzrostl o 140 %. Systém pro malé a střední
firmy Helios zaznamenal 10% nárůst s tím, že nová verze Helios IQ byla uvedena
na trh až v závěru roku.
0 0753 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.