Krátce

Adobe Distiller je i pro Linux. Společnost Adobe konečně ohlásila produkt Adobe Acrobat Distiller Server pro operační sy...


Adobe Distiller je i pro Linux. Společnost Adobe konečně ohlásila produkt Adobe
Acrobat Distiller Server pro operační systém Linux. Adobe Acrobat Distiller
umožňuje převod dokumentů ve formátu PostScript do formátu PDF (Portable
Document Format), který je nyní de facto standardem v publikování dokumentů.
Z rodiny produktů společnosti Adobe byl zatím k dispozici pouze Acrobat Reader
a společnost Adobe ani neuvažovala o portaci dalších programů (zejména Acrobat
Exchange). Acrobat Distiller Server je první vlaštovkou. Další plány o přenosu
svých programů společnost Adobe však nezveřejnila.

BSD vs. GPL licence. Problematika licencí ve světě Open Source je jednou z
oblastí, které jsou zdrojem mnoha svárů. Programátoři, kteří by za jiných
okolností bez problémů spolupracovali, se vcelku zbytečně hádají nad tím, zda
pro svůj společný projekt zvolit tu či onu licenci. Většinou se vedou spory o
tom, zda zvolit licenci GNU GPL nebo některou z tzv. BSD-like licencí. Každá má
své přednosti a hodí se pro jiné účely.

Pokud bude programátor i v budoucnu chtít mít přístup ke zdrojovým textům svého
projektu, zvolí pravděpodobně licenci GNU GPL. Pokud nebude chtít uživatele
svého projektu příliš omezovat (ano, někdy může být nutnost zveřejnit zdrojový
kód svých úprav pro někoho omezením), zvolí licenci BSD.

Podíváme-li se na celou situaci realisticky, je nakonec tato problematika také
o možnosti volby, kterou si uživatelé Linuxu tolik pochvalují. Mohou si zvolit
operační systém, který chtějí používat. Programátoři si mohou zvolit licenci,
kterou chtějí použít. Nikdo nemá rád, pokud jej někdo tlačí k určitému
rozhodnutí.

Zajímavý článek na toto téma publikoval server LibreNix
(http://librenix.com/?inode=22). Morris McGee se v něm pokouší ukázat hlavní
přednosti obou licencí a ukazuje i místa, kde jsou vhodné obě dvě.

Foundation.2000 pro Linux. Společnost Informix jako téměř první z velkých
databázových firem oznámila podporu Linuxu. Nyní také oznámila dokončení
portace svých produktů Foundation.2000 a Cloudscape 3.5 na operační systém
Linux.
Produkt Informix Foundation.2000 je platformou pro tradiční transakční
zpracování dat a je založen na databázovém stroji Informix. Mezi podporované
datové typy patří přitom např. i obrázky a videosekvence.
(pj)
0 1837 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.