Krátce

APP uvedla v České národní bance do rutinního provozu novou generaci systému pro sběr a zpracování informací, které...


APP uvedla v České národní bance do rutinního provozu novou generaci systému
pro sběr a zpracování informací, které jsou komerční banky v ČR povinny
centrální bance vykazovat. Došlo tak k dalšímu posunu v kvalitě
automatizovaného zpracování dat pro účely měnové statistiky a bankovního
dohledu.ram

Iniciativa SAPPY, jejímž cílem je nabízet nadstavbová řešení nad systém SAP
R/3, si získává důvěru uživatelů. Společnost Aimtec, která v této oblasti
spolupracuje s firmami SAS Institute, Harbinger, STG, Optio Software a Gedos
Synergie, nabízí v rámci iniciativy Sappy řešení pro podporu rozhodování,
plánování výroby a logistiky, elektronické obchodování a pro řízení výstupní
dokumentace z podnikových systémů. Konference, pořádané při této příležitosti v
hotelu Holiday Inn, se zúčastnilo asi 60 současných uživatelů systému R/3
(celkově jich je dnes v ČR více než 200).ram

GE Capital Leasing jako první leasingová společnost schvaluje leasingové
smlouvy po Internetu. Asi 50 % prodejců osobních automobilů v ČR, kteří
nabízejí finanční služby této společnosti a využívají přitom e-commerce, tak
může nyní výrazně zrychlit poskytování svých služeb. Prodejce na svém počítači
připraví návrh smlouvy a pomocí zabezpečeného kanálu jej zašle ke schválení. V
ideálním případě pak schválení trvá 30 minut, po kterých může zákazník ihned
převzít svůj vůz.ram

Společnost Sybase oznámila výsledky soutěže "Počítač očima dětí", kterou vyhrál
se svou kresbou Tomáš Koka z dětského domova v Tisé. Na vítěze čekal osobní
dárek a na dětský domov šek v hodnotě 25 tis. korun a multimediální počítač
věnovaný firmou Dell. Vítězný obrázek počítače budoucnosti je k vidění na
adrese pořadatele www.sybase.cz.ram

Kontrakt na dodávku čipových identifikačních karet pro federální úřady USA v
celkové výši 1,5 mld. dolarů získala společnost EDS. Tyto karty, na jejichž
dodávce se kromě EDS podílí další 4 firmy, budou sloužit pro vizuální
identifikaci a ověřování a také pro kontrolu fyzického a logického přístupu.ram

Divize Enterprise Networks společnosti Lucent Technologies se v září stane
samostatnou firmou, která bude pod jménem Avaya podnikat ve více než 90 zemích
světa. Téměř jednomu milionu klientů bude nabízet komplexní komunikační řešení
včetně dodávek příslušného hardwarového a programového vybavení. Již dnes je
budoucí firma Avaya světovým lídrem v oborech messagingu a strukturovaných
kabelových řešení. V USA zaujímá dominantní postavení v oblasti dodávek call
center a hlasových komunikačních systémů. Podle Dona Petersona, prezidenta a
výkonného ředitele firmy Avaya vzroste trh, na kterém se společnost pohybuje z
loňských 113,8 miliardy dolarů na 176 dolarů v roce 2003.jaf

Comfor oznámil zahájení restrukturalizace, jejímž cílem je snížení nákladů a
zefektivnění obchodního modelu. Tyto kroky jsou reakcí na nesplnění podmínek
smlouvy o kapitálovém posílení Comforu ze strany společnosti Wstore, která v
loňském roce zakoupila 100% podíl ve firmě a stala se jejím vlastníkem.
Součástí restrukturalizace bude mj. i vyčlenění divize Systémy a řešení do
samostatné firmy a vznik nové firmy zaměřené na projekty v oblasti e-commerce.
Vedení Comforu také zahájilo jednání o kapitálovém posílení či převzetí firmy s
novým strategickým partnerem.ram

Unisys poskytuje záruku na nepřetržitou dostupnost aplikací mySAP.com. Jedná se
o první záruku v komerční sféře, jež garantuje téměř nepřetržitou dostupnost
těchto aplikací na platformě Windows 2000 a databázi MS SQL Server. Garance se
vztahuje na majitele serverů Unisys ES5000 nebo ES7000, kteří podepsali
kontrakt na zajištění nepřetržitého chodu aplikací mySAP. com. Pokud během
jednoho měsíce dojde k přerušení práce systému na dobu delší než 1 hodina,
obdrží zákazník od Unisysu kredit na nákup či pronájem některého serveru.ram

0 1871 / ramn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.