Krátce

Geologický Oracle Český geologický ústav vybral jako dodavatele řešení firemního portálu společnost Oracle. Portá...


Geologický Oracle
Český geologický ústav vybral jako dodavatele řešení firemního portálu
společnost Oracle. Portál je nyní provozován na databázi Oracle8i, aplikačním
serveru Oracle9iAS a Windows NT. Aplikace, svázané s velkým množstvím
geologických map, jsou vytvořeny přímo v prostředí portálu, část je
naprogramována v PL/SQL a část v Perlu. Výsledkem je vnitřní intranet i služby
poskytované veřejnosti (např. Svět geologie na adrese http://www.geo logy.cz).

Velký třesk
Společnost Intel vydala tiskovou zprávu, ve které oznámila, že vědci z katedry
teoretické fyziky na budapešťské univerzitě ELTE využívají virtuální
superpočítač složený z intelovských procesorů. Celkem 128 procesorů Pentium 4
zde slouží k modelování procesů probíhajících v době velkého třesku. Hlavním
předmětem zájmu jsou procesy, které vedly k současnému disproporčnímu
zastoupení hmoty a antihmoty. Výpočty příslušných rovnic mají ovšem i na
superpočítači trvat několik měsíců.

Konečně IPv6
Primárním dodavatelem technologií pro budoucí evropskou vědeckovýzkumnou síť
(tzv. 6NET) byla zvolena společnost Cisco. Nová vysokorychlostní síť, jejíž
budování je financováno převážně z prostředků Evropské komise, má být založena
již na protokolu IP verze 6. Totéž platí pro další obdobný projekt realizovaný
pod patronací Evropské komise, síť zvanou Euro6IX.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.