Krátce

Významný růst Své loňské hospodářské výsledky zveřejnila společnost Unicorn, zabývající se především vývoj...


Významný růst
Své loňské hospodářské výsledky zveřejnila společnost Unicorn, zabývající se
především vývojem a integrací informačních systémů. Skupina Unicorn dosáhla v
roce 2001 konsolidovaného obratu 301,5 milionu Kč, což znamená 47% nárůst
oproti loňským 204,5 milionu Kč. Pro zajímavost dodáváme, že v právě vydaném
žebříčku TOP 100 ICT společností v České republice by se Unicorn umístil na 60.
místě, což je oproti loňsku zlepšení o 17 příček.

Nadace Eurotel
Patnáct milionů korun rozdělí letos nově vzniklá Nadace Eurotel mezi 40
projektů zaměřených na podporu dětí a mládeže. Zřizovatelem nadace je
společnost Eurotel, předsedou správní rady generální ředitel Eurotelu Terrence
Valeski. Podrobné informace lze nalézt na http://www.nadace-eurotel.cz.

Pakety mizí
Společnosti KPNQwest stoupl po ohlášení bankrotu průměr ztracených paketů v
síti Eurokingů z 0,5 % na hodnotu mezi 4-6 %. Stalo se tak v důsledku toho, že
několik peeringových partnerů přerušilo spojení se sítí Eurokingů. KPNQwest
zajišťuje kolem 25 % internetového provozu v Evropě.

Linuxové clustery
Společnost Oracle oznámila rozšířenou podporu Linuxu v produktové řadě
Oracle9i. Společnost IDC v této souvislosti uvedla, že tržby z relačních
databází na Linuxu překročí do roku 2006 objem tohoto trhu na unixových
platformách.

Pragonet v zisku
Akciová společnost Pragonet, součást skupiny T-Systems v České republice,
zvýšila v roce 2001 obrat o 80 %. Celkový obrat přesáhl 210 milionů Kč, zisk
před zdaněním dosáhl 18 milionů Kč. Společnost rozvíjí v Praze metropolitní
síť, která na konci roku 2001 využívala 220 km optických kabelů s více než 12
tisíci kilometrů optických vláken.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.