Krátce

Do ztráty Ztrátu 250 milionů korun vykázala v loňském roce eBanka, když rok 2001 zakončila se ziskem 7 milionů korun...


Do ztráty
Ztrátu 250 milionů korun vykázala v loňském roce eBanka, když rok 2001
zakončila se ziskem 7 milionů korun. Výsledek měly negativně ovlivnit nižší
růst výnosů v prvním pololetí, pokles úrokových sazeb a povodně.

Úzké hradlo
Společnosti Philips, Motorola a STMicroelectronics otevřely poblíž
francouzského Grenoblu nové výzkumné a vývojové středisko Crolles2. Mají zde
být vyvíjeny technologie CMOS o šířce hradla 90 nm, která by se během příštích
pěti let měla snížit až na 32 nm.
Do roku 2005 všechny tři zúčastněné společnosti údajně do tohoto vývoje
investují celkem 1,4 miliardy dolarů.

Evidence spisů
Řešení evidence zpracování a oběhu písemností e-spis uvádí na trh společnost
Exprit. Systém je založen na otevřených standardech, jako jsou Java nebo XML, a
využívá technologie a architektury XQW:XDE společnosti Corpus Solutions.

Pro pojišťovnu
Všeobecná zdravotní pojišťovna si nechává vypracovat analýzu možností zavedení
elektronického identifikátoru sloužícího namísto průkazu pojištěnce. Stávající
průkazy by výhledově mohly být nahrazeny např. čipovými kartami obsahujícími
základní informace o pacientovi využitelné v rámci emergentní medicíny.

Tenký biočip
Nový biočip pro rychlejší diagnostiku i vývoj léků vyvinula společnost Infineon
Techologies. Na ploše pouhého jednoho centimetru čtverečního může přitom
paralelně probíhat identifikace až 400 známých genů. Čip jménem Flow-Thru má
jako základ křemík a výrobce jej dodává spolu se speciálním citlivým skenerem a
vyhodnocovacím softwarem.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.