Krátce

Předplatné plus Program McAfee Security Subscription Plus, který nabízí prodejcům i velkým podnikovým zákazníkům p...


Předplatné plus
Program McAfee Security Subscription Plus, který nabízí prodejcům i velkým
podnikovým zákazníkům pružnost při dodávkách softwarových řešení McAfee
Security, představila firma Network Associates. Program McAfee Security
Subscription Plus je dostupný od dvou tisíc koncových stanic výše a zákazníkům
umožňuje získat větší slevy při nákupu licencí s kopírovacím právem
(right-to-copy).

Pivotal prodán
Společnost CDC Software uzavřela akviziční dohodu s firmou Pivotal. Podle firmy
LLP, která Pivotal v Česku prodává, přinese investice v oblasti technické
podpory a vývoje i růst celého segmentu řešení pro řízení vztahů se zákazníky.

Švýcarský Google
Nové výzkumné a vývojové centrum otevřela v Zurichu společnost Google. Chce
najmout evropské inženýry na řešení problémů spojených s jazykovými specifiky,
s distribuovanými systémy apod.

Bluetone Startup
Balíček pro malé a střední podnikatele představila firma České radiokomunikace.
Jde o soubor služeb Bluetone, které mají usnadnit přístup k internetu a využití
této sítě pro podnikání.

Společně na RFID
Firmy Philips a IBM oznámily, že budou společně vyvíjet systémy a aplikace pro
RFID. Technologie RFID dovoluje označit výrobky malými čipy, které jsou schopny
o sobě vysílat informace. To je výhodné především v oblasti obchodu.

Lepší blady
Firmu Nauticus Networks, výrobce aplikačních přepínačů, hodlá koupit společnost
Sun Microsystems. Získanou technologii chce zahrnout do svých blade serverů.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.