Krátce

Abonenti BB Počet předplatitelů širokopásmových služeb ve Spojených státech dosáhl výše 27 milionů, přičemž j...


Abonenti BB
Počet předplatitelů širokopásmových služeb ve Spojených státech dosáhl výše 27
milionů, přičemž jde o firemní i rezidenční klientelu. Nejpopulárnější i nadále
podle firmy In-Stat/MDR zůstala technologie přístupu realizovaná přes kabelovou
televizi, následovaná xDSL a fixním bezdrátovým přístupem.

Schválen standard
DVD Forum schválilo první komerční verzi diskového formátu využívajícího modrý
laser HD-DVD-ROM. Formát HD-DVD prosazují především společnosti NEC a Toshiba.
HD-DVD-ROM je verze určená pouze pro čtení a je navržena ve dvou podobách s
15GB a 30GB kapacitou.

Služby SharePoint
Všechny vlastnosti technologie SharePoint Services 2003 jsou dostupné na
hostingových serverech společnosti Ignum. Uvedená technika dovoluje mimo jiné
sdílet informace s možností volby jazyka firemního webového portálu či snadnou
integrací s aplikacemi .Net.

Databáze a IDC
Trh s databázemi dosáhl v loňském roce hodnoty 13,6 miliardy dolarů a do roku
prý stoupne až na hodnotu 20 miliard dolarů. Tvrdí to studie firmy IDC, podle
které byly loni lídry společnosti Oracle (s asi 40% podílem) a IBM (31,3 %).
Rozdíl oproti studii Gartneru vyplývá z odlišné metodiky započítávání prodeje
Gartner počítá pouze s novými licenčními poplatky.

Optika v Brně
Firma Sloane Park Property Trust instalovala v části Brna kabel s celkovou
délkou optického vlákna 2 400 km. Uvedený provozovatel tak má vlastní optickou
trasu mezi Prahou a Brnem ukončenou v centru optických sítí v obou lokalitách.
Hlavním přínosem je prý dokončení trasy Praha-Brno ve vláknech typu truewave,
což umožní přenosy na vzdálenosti až 300 km na jeden skok oproti stávajícím
třem.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.