Krátce

Pásmo 872 MHz Telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě v kmito


Pásmo 872 MHz
Telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní
telekomunikační sítě v kmitočtovém pásmu 872 MHz bude udělena společnosti
T-Mobile, jejíž žádost se umístila ve výběrovém řízení jako první v pořadí. S
uvedenou firmou budou v nejbližší době zahájena jednání o podmínkách udělení
licence.

Nová podoba ADSL
Český Telecom zahájil provoz nové technologické platformy pro služby
vysokorychlostního přístupu k internetu. Ta je založena na protokolu PPPoE
(Point-to-Point Protocol over Ethernet), který umožňuje rozšiřování nabídky
nových služeb. Od dubna budou všichni noví zákazníci Internetu Expres
automaticky připojeni prostřednictvím tohoto protokolu.

Společný balíček
České radiokomunikace zahájily s prodejcem osobních počítačů AAC prodej
hlasových a internetových služeb Bluetone Internet Profesionál, které zahrnují
ADSL připojení, volbu operátora a bezdrátový telefon zdarma. Díky této
spolupráci zákazník navíc získá možnost zakoupit počítač společně s hlasovými a
internetovými službami.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.