Krátce

Na Javu zdarma Společnost Oracle nabízí zdarma svůj vývojový nástroj JDeveloper. Produkt směřuje zejména do oblasti...


Na Javu zdarma
Společnost Oracle nabízí zdarma svůj vývojový nástroj JDeveloper. Produkt
směřuje zejména do oblasti tvorby podnikového middlewaru, kde se pohybuje i
open source javový projekt Eclipse, na němž se Oracle rovněž podílí.
Představitelé Oraclu popisují JDeveloper jako vývojové prostředí pro SOA
(Service Oriented Architecture). Mezi jeho náležitosti mimo jiné patří UML
modelování, podpora jazyka BPEL nebo možnosti webových služeb.

Bez Service Packu
Blokovací nástroj potlačující automatickou aktualizaci operačního systému
Windows Server 2003 balíčkem oprav Service Pack 1 vydala společnost Microsoft.
Obdobnou aplikaci potlačující aktualizaci nabídla uživatelům již při vydání
Service Packu 2 pro operační systém Windows XP. Nástroj zamezuje automatické
aktualizaci ve službách Automatic Updates, Windows Update a Microsoft Update a
je k dispozici pro stažení na internetovém portálu společnosti.

AMD žaluje Intel
Společnost AMD podala žalobu na firmu Intel, která podle ní zneužívá svého
dominantního postavení na trhu procesorů. V žalobě je konkrétně jmenováno 38
společností ze 3 kontinentů, a to včetně velkých výrobců PC, které měl Intel
nutit k používání svých produktů. Údajně jim měl mimo jiné hrozit "vážnými
následky" v případě, že budou používat nebo prodávat produkty společnosti AMD.

Obrana pro Linux
Společnost McAfee rozšířila podporu svého serverového bezpečnostního řešení
Entercept o systém Red Hat Enterprise Linux 3. Doposud byl produkt dodáván pro
operační systémy Windows a Solaris. Bezpečnostní agent Entercept se zaměřuje na
oblasti Intrusion Prevention (ochrana před nežádoucím vniknutím) a Risk
Management (řešení správy rizik). Produkt mimo jiné chrání před přetečením
zásobníku u všech instalovaných aplikací.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.