Krátce

Pojištěné licence Open Source Risk Management (OSRM), Kiln a Miller Insurance Services nabízejí pod názvem Open Source ...


Pojištěné licence
Open Source Risk Management (OSRM), Kiln a Miller Insurance Services nabízejí
pod názvem Open Source Compliance Insurance pojištění pro firmy, jež do svých
systémů implementují open source komponenty. OSRM provede analýzu využívaných
softwarových licencí a poté společnosti Kiln předá zprávu o možných rizicích.
Uzavřená smlouva může pokrýt rizika až do výše 10 milionů dolarů.

Proti defraudaci
Software, jenž by měl pomoci finančním institucím v boji proti on-line
zpronevěrám, vydala společnost Business Signatures. Produkt Fraud Prevention
Solution na základě předem stanovených behaviorálních parametrů zachycuje
podezřelé transakce. Poté je buď zcela odstaví, nebo požádá o dodatečnou
autentizaci.

Správce serverů
Betaverzi softwaru Likewise 1.0 určeného pro správu linuxových serverů v sítích
Microsoft Windows uvolnila společnost Centeris. Nástroj má pomoci
administrátorům při správě heterogenního síťového prostředí. Finální verzi
hodlá společnost vydat koncem letošního roku. K dispozici bude placená i open
source verze.

Více systémů
Nové vydání Java Enterprise System 4 firmy Sun Microsystems nyní podporuje
operační systémy Solaris 10, MS Windows 2000, Red Hat Enterprise Linux a HP-UX
firmy Hewlett-Packard. Rozšíření o MS Windows 2003 přibude v nejbližší době.

IBM pro strategii
Software určený pro sledování souladu mezi činností zaměstnanců a strategií
firmy vyvinula pod názvem Workplace for Business Strategy Execution společnost
IBM. Řešení pracuje s podnikovými daty z různých zdrojů, jež nabízí ve formě
panelů, grafů a stavových map. Současně monitoruje situaci a upozorňuje
příslušné zaměstnance na nedostatky.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.