Krátce

Eurotel v čele Největší tuzemský mobilní operátor co do počtu zákazníků zvýšil v loňském roce počet uživatel...


Eurotel v čele
Největší tuzemský mobilní operátor co do počtu zákazníků zvýšil v loňském roce
počet uživatelů o 282 tisíc na 4,68 milionů (jde o nárůst o 6,4 %). T-Mobile
evidoval na konci loňského roku 4,63 milionu klientů, což představuje nárůst o
274 tisíc uživatelů, Vodafone pak napočítal celkem 2,14 milionu uživatelů.
Nejvíce se loni ale dařilo nejmenšímu operátorovi Vodafone, který v roce 2005
přilákal přes 310 tisíc nových klientů.

Nový WWW kabát
Ministerstvo průmyslu a obchodu představilo novou podobu svých internetových
stránek na adrese www.mpo.cz, které splňují požadavky na přístupnost pro
všechny skupiny uživatelů dané metodikou Ministerstva informatiky ("Pravidla
tvorby přístupného webu"). Stránky jsou založeny na technologii XHTML 1.0
Strict a na kaskádových stylech CSS.

Telecom láká
Český Telecom nabízí instalaci pevné linky za 1 Kč všem zákazníkům, kteří o ni
projeví zájem v tomto či příštím měsíci. Součástí akční nabídky je také 1 000
minut volání zdarma na čtvrt roku, služba Přátelé, přesměrování hovorů, malá
konference, čekající hovor a e-účet.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.