Krátce

Hardware Sophosu Sophos, dodavatel antivirových a antispamových nástrojů pro výrobce hardwarových bezpečnostních zař...


Hardware Sophosu
Sophos, dodavatel antivirových a antispamových nástrojů pro výrobce
hardwarových bezpečnostních zařízení, začal podobný hardware nabízet i sám. Jde
o produkt ES4000, který řeší zabezpečení příchozí i odchozí elektronické pošty
oproti výše zmiňovaným hrozbám a také funkce pro filtrování. Zařízení bude plně
spravováno výrobcem, takže kupující je jen vloží do své infrastruktury a dál se
o něj nestará.

Stav spywaru
Zprávu o současném stavu spywaru uveřejnila společnost Webroot, která například
nabízí antispywarový nástroj SpySweeper. Podle ní loňský rok znamenal zatím
největší ohrožení uživatelů tímto malwarem. Na trhu se například ve větší míře
objevují programy, které samy sebe představují jako antispyware, ale přitom pro
uživatele znamenají hrozbu. Jde o SpywareStrike, PSGuard, SpyAxe, SpySheriff či
WorldAntiSpy. Podle studie také firmy například ohlásily mezi říjnem a
prosincem 2005 devítiprocentní nárůst detekovaných keystroke loggers (snímačů
stisknutých kláves).

Mobilní ochrana
Společnost McAfee představila komplexní řešení bezpečnosti pro ochranu
mobilních zařízení. Jedná se o softwarovou sadu Mobile Security, kterou je
možné provozovat na systémech Windows Mobile 2003, Windows Mobile 5.0 a Symbian
series 60. Uživatelům kromě ochrany před viry nabízí i řadu funkcí známých
spíše z prostředí desktopů oboucestné firewally, antispam, antispyware či
filtrování obsahu. Kontrolovanými přenosovými cestami jsou kromě tradičních
datových spojů i SMS, MMS nebo Bluetooth.

Getronics s WAFS
Getronics spolu s Microsoftem a Network Engines představil zabezpečovací
službu, která je určena pro malé společnosti. Jedná se o řešení Extended
Infrastructure Agility, jež je založeno na ISA serveru od Microsoftu a obsahuje
mimo jiné firewall, VPN, filtrovací funkce či služby WAFS (Wide Area File
Services).

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.