Krátké zprávy

Oracle implementoval podporu pro SQLJ do svého javového programovacího nástroje JDeveloper 1.1. V následující verzi JDe...


Oracle implementoval podporu pro SQLJ do svého javového programovacího nástroje
JDeveloper 1.1. V následující verzi JDeveloper 2.0 a v databázi Oracle8i budou
mít vývojáři tutéž podporu, a to ještě v tomto čtvrtletí. Standard SQLJ začaly
společně připravovat firmy Compaq, IBM a Oracle v dubnu 1997. SQLJ byl přejat
jako standard ANSI v prosinci 1998.
Symantec uvádí na trh Norton AntiVirus pro OS/2, který je k dispozici na
CD-ROMu Norton AntiVirus Solution CD 3.03, nebo prostřednictvím programu IBM
Passport Advantage. Uživatelé OS/2 mají nyní k dispozici antivirové řešení na
ochranu důležitých dat. Pro OS/2 bylo napsáno jen málo virů, ale i zde dochází
k potenciálně riskantnímu přenosu souborů z prostředí OS/2 do jiných prostředí
bez jejich skenování.
Compuware rozšířil podporu nástrojů EcoTOOLS i na prostředí MS Exchange a Lotus
Notes. EcoTOOLS rovněž zlepšují dostupnost aplikací v prostředích Microsoft IIS
a Novell NetWare. Uživatelé mají nyní k dispozici široký rozsah funkcí pro
správu aplikací díky zjišťování jednotlivých uživatelů nebo složek, doby
navrácení zprávy k odesilateli, integrity databáze a úrovně využití zdrojů.
Rozšířená podpora MS IIS a NetWaru řeší problémy spojené se správou, když
zaznamenává úplné informace o přístupu k webovému serveru. V prostředí Netware
umožňují EcoTOOLS správcům přímo nastavovat prahové hodnoty a používat politiku
definující úrovně služeb. Tím pomáhá zajistit dostupnost souborových a
tiskových serverů.
Unixový operační systém AIX od IBM obdržel jako první ze 64bitových systémů
bezpečnostní certifikaci úrovně C2, kterou vydává U.S. National Security
Agency. Operační systém AIX 4.3.1. byl oceněn tímto přísným standardem v
souladu s kritérii TCSEC, která byla vyvinuta především pro dosažení vysoké
bezpečnosti ve vládních sektorech.
Společnost Software AG představila koncept CLIP (Component Library Integration
Package), který otevírá architekturu produktů SAG pro další funkční
rozšiřování. CLIP byl nejprve vyvinut pro Bolero a zahrnuje různé technologie
závislé na konkrétním řešeném úkolu. Ať už se jedná o implementaci řešení s
komponentami DCOM nebo knihovnami, SAG nabízí v každém případě rozhraní pro
další rozšiřování těchto produktů. (ram)
9 0422 / ramn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.