Krátké zprávy

Mírný růst charakterizoval výsledky společnosti Hewlett-Packard v 1. a 2. čtvrtletí roku 1999. Obrat činil v 1. čtvrt...


Mírný růst charakterizoval výsledky společnosti Hewlett-Packard v 1. a 2.
čtvrtletí roku 1999. Obrat činil v 1. čtvrtletí 11,937 miliardy dolarů
(meziroční růst 1%), o 3 měsíce později to již bylo 12,419 miliardy dolarů (+3
%). Zisk dosáhl v 1. čtvrtletí 960 milionů dolarů, což představovalo oproti 929
milionům zhruba 3 % nárůst. Zajímavá je situace v 2. čtvrtletí zatímco zisk ve
srovnání s předchozím obdobím klesl na 918 milionů dolarů, meziročně šlo o 34%
růstový skok. Podobně vypadá situace i z pohledu zisku na akcii: zatímco v 1.
čtvrtletí dosáhl zisk 92 centů na akcii (oproti 86 centům v předchozím roce), v
2. čtvrtletí to bylo 88 centů (ve srovnání s 65 centy ve stejném období
minulého roku). Nejlepších výsledků HP dosahuje v Evropě, kde obrat meziročně
stoupl o 8 %, v USA prodej víceméně stagnuje růst činil pouhá 2 %.
Výsledky společnosti Intel za 1. čtvrtletí roku 1999 byly opravdu povzbudivé
zatímco obrat meziročně vzrostl o 18 % na 7,1 miliardy dolarů, zisk ve stejném
období meziročně vyskočil o 57 %, na 1,99 miliardy dolarů. Zisk na akcii dosáhl
v tomto období 57 centů na akcii, což představuje 58% růst. Pokud ovšem
srovnáme letošní čísla s výsledky silného 4. čtvrtletí roku 1998, musíme
konstatovat mírný, zhruba 3%, pokles zisku, který v tomto období dosáhl 2,1
miliardy dolarů (59 centů na akcii). V tomto období došlo ke štěpení akcií
společnosti v poměru 2 : 1. Ve výhledech na další čtvrtletí je Intel opatrný
předpokládá mírný pokles, způsobený, podle vyjádření společnosti, sezónními
vlivy.
Hospodářské výsledky společnosti Sun Microsystems ve 3. čtvrtletí finančního
roku, které skončilo 28. března 1999, zaznamenaly celosvětově potěšitelný růst.
Zatímco obrat meziročně vzrostl o 24 %, na 2,936 miliardy dolarů, zisk dosáhl
261 milion dolarů (oproti 232 milionům dolarů ve stejném období loňského roku)
a zisk na akcii 63 centů (59 centů rok předtím). Výše zisku byla ovlivněna
náklady na akvizici společnosti Maxtrat ve výši 28,7 milionů dolarů. Pokud by
se tyto náklady nezapočítávaly, činil by zisk společnosti 291,4 milionu dolarů
(71 centů). Výkon společnosti za 9 měsíců finančního roku lze charakterizovat
19% nárůstem obratu, který tak dosáhl hodnoty 761,6 milionu dolarů.
Společnost Unisys ozná mila, že v 1. čtvrtletí roku 1999 dosáhla zisku ve výši
111,2 milionu dolarů, což je téměř o polovinu více, než ve stejném období roku
1998, kdy její čistý příjem činil 62,7 milionu dolarů. Po vyplacení dividendy z
preferovaných akcií společnost získala 32 centů na jednu akcii, což ve srovnání
s příjmem 14 centů na jednu akcii v loňském roce představuje nárůst 129 %.
Obrat společnosti v 1. čtvrtletí 1999 vzrostl z 1,65 miliardy dolarů v roce
1998 o zhruba 10 %, a činil tak 1,81 miliardy dolarů. Obchodům se podle
představitelů firmy daří po celém světě s výjimkou Japonska a Brazílie, kde
došlo k propadu, způsobeného devalvací zdejší měny. Unisys i nadále vykupuje
vlastní konvertibilní preferované akcie série. V konečném důsledku to znamená
úsporu přibližně 30 milionů dolarů na dividendách.
Růst obratu o 22 % ohlásila v 1. čtvrtletí 1999 společnost SAP. Celkový obrat
činil v tomto období 1,163 miliardy dolarů, ve srovnání s 953 miliony v roce
1998. Zisk v 1. čtvrtletí zůstal v meziročním srovnání na stejné úrovni,
odpovídající 106 milionům dolarů. Finanční výsledky byly v tomto čtvrtletí
poprvé ohlášeny podle amerických účetních principů GAAP. Nejvyššího nárůstu
tržeb (36 %) bylo dosaženo v oblasti EMEA, tržby na amerických kontinentech
vzrostly o 14 %, v jihovýchodní Asii zůstaly beze změny. V období uplynulého
roku došlo ve společnosti k významnému nárůstu počtu zaměstnanců. V současné
době pro SAP pracuje přes 20 000 lidí.
Nutnost nadále snižovat náklady a pokračovat v restrukturalizaci vzali na
vědomí po zjištění hospodářských výsledků za 1. čtvrtletí představitelé
společnosti Baan. V meziročním srovnání totiž poklesl obrat společnosti ze 179
milionů na 176 milionů dolarů, a dvoumilionový zisk (1 cent na akcii) se
proměnil ve ztrátu 19 milionů dolarů (-9 centů na akcii). Pokud jde o
jednotlivé složky obratu, tak největší růst (75 %) zaznamenaly tržby z
licenčních poplatků, tržby za služby a podporu vzrostly o 28 %. Baan se již
nějakou dobu snaží o strukturální změny a výsledky tohoto čtvrtletí jsou prý
znamením, že se situace vyvíjí správným směrem.
Společnost Scala Business Solutions s uspokojením zaznamenala zhruba 50% nárůst
tržeb. Obrat společnosti dosáhl v 1. čtvrtletí 1999 24,8 milionu dolarů, což je
o 53 % více, než 16,2 milionu dolarů ve stejném období loňského roku. Nejvyšší
nárůst zaznamenala oblast služeb, kde obrat vzrostl o 71 % na 11,8 milionu
dolarů. Obrat z licencí a podpory vzrostl o 40 % na 11,6 milionu dolarů.

9 1320 / darn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.